Iščenko: USA vstoupily do období turbulence a destabilizace zahraniční politiky

Avatar
Původní autoři

Ilja Alexandrov, Rostislav Iščenko
31. 8. 2017     zdroj
Dnešní USA se doslova ztotožnily s Kyjevem v politickém smyslu. Ve vysílání Vesti FM o tom hovořil známý politolog Rostislav Iščenko. “USA nevytáhly Ukrajinu na svou úroveň, ale ona je stáhla na svou. V Kyjevě vždy byla nějaká zahraničněpolitická prohlášení (s činy tam vždy byla napjatá situace) používána pro řešení vnitropolitických problémů, přičemž zejména v PR významu. Dnes se totéž děje v USA”, řekl Iščenko.


Podle politologa Spojené státy “vstoupily do období turbulence a vnitropolitické destabilizace”. Podle něj všechny globální změny na mezinárodním poli lze hodnotit prizmatem toho, jak samotná destabilizace ovlivní budování pozice v zemi. Právě proto, jak uvádí politolog, v Americe probíhají zahraničněpolitické události, které by mohly vést k chaosu. To se odráží na veřejných osobách, které činí protichůdná prohlášení.

Iščenko nazývá tuto situaci “ukrajinizací” a poznamenává, že podobné trendy mohou pro svět znamenat velkou hrozbu. Stojí za zmínku, že Ukrajina není velká země, a že se v ní prakticky nic nemění. USA jsou však velkou jadernou a obchodní mocností. Jak správně expert vystihl, v případě, že se Státy “budou destabilizovat byť o 10 procent” ukrajinským způsobem, pak následky mohou být katastrofální.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová