Rusko dává Sýrii dohromady: Islámský stát je před porážkou, v zemi začíná fungovat obchod

Avatar
Původní autoři

mbi
25.8.2017  Eurasia24
 
Brífink náčelníka Hlavního operačního velení Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace generálplukovníka Sergeje Rudského z 21. srpna tentokrát vystihuje, jak kolosální – a úspěšnou – práci Rusko v Sýrii odvádí nejen na bitevních polích, ale i při obnovení normálního života v zemi.


Během posledního měsíce došlo v Syrské arabské republice k zásadním změnám v situaci. Vládní vojska dosáhla s podporou ruského letectva významných úspěchů a připravila Islámskému státu (IS) v centrální části Sýrie těžkou porážku.

Od teroristů byla osvobozena celá provincie Aleppo. Od ozbrojenců IS bylo „vyčištěno“ 50 sídel a více než 2700 čtverečných kilometrů syrského území. Vxdůsledku útoku vládních vojsk ve směru na Es-Savannet byla obklíčena velká skupina teroristů IS v oblasti města Akerbat. Útočné operace pokračují a kruh obklíčení se zužuje. V nejbližších dnech bude Akerbat osvobozen.

Východně od Itrie byl uskutečněn další obkličovací manévr. Obklíčení teroristů se podařilo provést díky energicky vedeným útočným akcím jednotek generála Suhejl al-Hasana za podpory ruského letectva. Syrská vládní vojska přitom proti teroristům začala používat nové způsoby boje.

Například v noci z 11. na 12. srpna provedla syrská armáda za podpory ruského letectva taktický výsadek do týlu nepřítele v okolí osady El-Kder v provincii Rakka. Neočekávaná a rychlá akce výsadkových jednotek spolu s účinnou palbou syrského dělostřelectva a ruských útočných vrtulníků Ka-52 umožnily rychlý postup hlavních sil vládních vojsk na El-Kder a jeho obsazení bez vlastních ztrát.

Útvary IS v této oblasti jsou prakticky rozdrceny. Syrská armáda postupuje vpřed rychlostí 30 až 40 i více kilometrů za den. Výsledkem její aktivní bojové činnosti je osvobození měst El-Kom a Bir-Kdem, naftových polí Membidža, pokračuje také útok na Et-Teibe, který bude v krátké době obklíčen.

Skupina vládních jednotek působící východně od Palmýry obsadila strategicky důležitou osadu Es-Suchne a pokračuje v útoku na Dajr-az-Zaur. V zájmu likvidace obklíčených teroristů snažících se uniknout směrem k Dajr-az-Zauru zintenzivnilo ruské letectvo svoji činnost a uskutečňuje denně kolem 60 až 70 bojových letů.

Nepřetržitě provádí letecký průzkum, vyhledává a ničí obrněnou techniku, pick-upy vyzbrojené těžkými zbraněmi a kolony s municí. Během posledních pěti dnů uskutečnily ruské letouny 316 letů a provedly během nich 819 leteckých úderů.

V průběhu srpna uskutečnilo ruské letectvo zatím 990 bojových letů a na velitelská stanoviště, pozice ozbrojenců, sklady, překladiště a tábory IS provedlo 2518 leteckých úderů. Zničeno bylo 40 kusů obrněné techniky, 106 automobilů osazených těžkými kulomety a zabito bylo cca 800 teroristů. Lze tedy říci, že osvobozování centrální Sýrie se blíží k svému závěru.

Pokračuje ofenziva na jihu země v okolí města Al-Bukamal poblíž syrsko-iráckých hranic, jejímž cílem je získání přístupu syrské armády k řece Eufrat.

V současné době syrské vládní síly rozvíjejí s podporou ruského letectva ze tří směrů útok na Dajr-az-Zaur. Předmostí v okolí města je poslední baštou teroristů na syrském území. Sem se také stahují zbývající skupiny IS. Podle našich (ruských) informací se do tohoto prostoru přesunuli ozbrojenci z Mosulu a většina nejbojeschopnějších oddílů IS z Rakky.

Rakku se i tak již tři měsíce nedaří obsadit oddílům tzv. „Syrských demokratických sil“, podporovaných Spojenými státy a jejich spojenci. S proražením k Dajr-az-Zauru bude dovršena likvidace hlavních sil nejznámější teroristické skupiny – Islámského státu.

Aktivity Ruské federace vedoucí s využitím Astanských dohod k vyhlášení příměří na území Syrské arabské republiky umožnily stabilizovat situaci v centrální a jižní části země. Ke zklidnění došlo ve třech zónách zmírňování napětí – na jihu země, v oblasti Východní Guty a na severu v provincii Homs. Dne 18. srpna byla v oblasti Východní Guta uzavřena dohoda o příměří také s jednou vlivnou skupinou syrské opozice – Feylak Ar-Rahman.

Dokument podepsaný v Ženevě obsahuje i závazek ozbrojenců zabránit ostřelování všech diplomatických misí v Damašku včetně Velvyslanectví RF. Navíc skupina Feylak Ar-Rahman potvrdila svoji připravenost vést nesmiřitelný boj s teroristy z IS a Džabhat al-Nusra.

Obdobná dohoda byla již dříve podepsána v Káhiře s formací Džajš al-Islam. Dvě významné opoziční skupiny působící v oblasti Východní Guty se tak po jednání se zástupci Ministerstva obrany RF připojily k režimu přerušení bojů a zmírňování napětí.

Pokračují aktivity zaměřené na vytváření národních výborů pro usmíření. Jejich činnost by měla zajistit mírové řešení konfliktu. Zástupci Centra pro usmíření znepřátelených stran monitorují dodržování podmínek pro ukončení nepřátelství všemi stranami konfliktu. Každý případ porušení příměří je důsledně projednán.

Významnou roli na dodržování příměří hraje přítomnost ruských vojáků na kontrolních bodech a pozorovacích stanovištích rozmístěných po obvodu zón zmírňování napětí. Dohody s představiteli syrské opozice, uzavřené díky ruské straně, umožnily obnovení výměny zboží a obchodu mezi jednotlivými oblastmi Sýrie, oddělenými dosud od sebe občanskou válkou. Byl dořešen problém zajištění humanitární pomoci a péče.

Do zón zmírňování napětí bylo od té doby až dosud vypraveno 14 humanitárních konvojů OSN a Mezinárodního červeného kříže, z toho v posledním měsíci plných deset. Obyvatelstvu v zónách tak byly dopraveny stovky tun potravin, léků a předmětů denní potřeby.

S cílem poskytnout mimořádnou humanitární pomoc také obyvatelstvu osad kontrolovaných dosud opozicí provedlo Centrum pro usmíření znepřátelených stran navíc dalších 24 akcí. I do těchto osad byly dopraveny jak potraviny a léky, tak předměty denní potřeby.

Tak se díky úsilí Ruské federace a řady mezinárodních organizací, s podporou oficiálních syrských úřadů, podařilo zabránit humanitární katastrofě. Na území zón zmírňování napětí, kde byly ukončeny boje, byly vytvořeny základy pro obnovení mírového života a pro návrat běženců.

V rámci urychlování procesu deeskalace bojů v Sýrii bylo ruským Centrem pro usmíření znepřátelených stran jen během srpna podepsáno s představiteli syrských měst a obcí 107 dohod o přistoupení k zastavení nepřátelských akcí. Takových dohod tak bylo celkem podepsáno již 2 207.

Lékaři vojenské nemocnice Ministerstva obrany RF poskytli lékařskou pomoc více než 3 500 civilních obyvatel.

Dodržování příměří opozičními skupinami a vytváření zón zmírňování napětí (tzv. „zón deeskalace“) umožnilo ozbrojeným silám Syrské arabské republiky soustředit se na boj s teroristy z IS. Letectvo Vzdušných a kosmických sil RF pokračuje v likvidaci ozbrojenců a v podpoře syrské armády při osvobozování země.

Hlavním cílem je dnes zničení poslední bašty teroristů v oblasti města Dajr-az-Zaur.

Zdroj: mil.ru
Překlad: mbi, Eurasia24.cz
Foto: mil.ru