Bude odchod z EU a NATO realitou? Politici neustále padají do své odtrženosti od lidí, kterým mají sloužit…. Představa, že tito lidé jsou schopni adekvátní reakce a tvrdé obrany zájmu vlastních lidí, je mimo realitu.

Avatar
Původní autoři

Napsal/přeložil: Vincent Pribula
10.9. 2017   Eurasia24
Představa, že volení zástupci lidu – poslanci a senátoři, ale i vládní úředníci, dělají vše nejlepší pro blaho vlastních lidí a kultury, je doslova a do písmene iluzí.
Političtí vůdci a zdebilizované masy včetně mládeže utvořily kooperující systém dekadence, mravního rozkladu a humanitního šovinismu. Za dané situace a v přímém ohrožení vlastního státu, rodin a sociálně kulturního prostředí, jsou politické elity rakovinou a zhoubným nádorem.. Je nepřijatelné, aby nám nadále vládli lidé, kteří nenávidí vlastní kulturu a stát!

Vládnoucí elita zahodila logiku a racionalitu myšlení. Celý systém natolik zdegeneroval, že vytvořil postižené jedince. Necítí potřebu identity s vlastním druhem, žijí v permanentním neklidu a těžce formulují myšlenky. Nepřekročitelná myšlenková hranice je pro všechny stejná. Západ je dobrý – Rusko je zlé! Vetřelci jsou dobří – Češi jsou xenofobové.

Z médií je suita propagandistů a tvůrců nové politiky nevolených jedinců. Kam lze dohlédnout, je tu ráj stupidního myšlení a chování. Není sféra života, kterou by nepostihl úpadek. Otroci ve fabrikách nemají k protestům sílu a odborový předáci se vždy nějak dohodnou se zaměstnavateli. Ona žebrácká mzda na chvostu států EU by v případě skutečných odborů vedla k mnoha generálním stávkám. Je to až dojemné, ta skloněná záda před vrchností a ponížené čekání na drobky.

Zatímco máme rekordní počet miliardářů, stejně stoupá generační chudoba. A k té generační chudobě nám panstvo pozve negramotné vetřelce s myšlením středověku. Místo podpory vlastních lidí, miliardy pro HateFree a miliardy neziskovým parazitům, kteří klidně budou likvidovat vlastní kulturu, z níž vzešli a která jim dala od kolébky vzdělání a životní prostor.

To vše se děje s plným vědomím naší vlády, poslanců a senátorů. Celá vládní elita maskuje fatální ohrožení všech občanů ČR. Kdo doufá, že je osvítí racionalita a vlastenectví, je obdivuhodný optimista a slepě věří, že politici mají řešení.

Systém moci, kterým vládnou naši politici, je v koncích: už nemají ty zásadní nástroje řešení problémů. Vlastní odpovědnost schovali za rozhodnutí vyšší moci – EU. Tajné dodatky smluv, jednání jen pro vyvolené bez účasti veřejnosti. Inu, pro demokracii se musí přinášet oběti.

Krom vlastizrádců v politických stranách a hnutích máme stejná vlastizrádná média. Vrcholem ledovce je nákaza multikulturního moru, která postihla i některé vysoké školy včetně docentů a profesorů. Své společenské renomé degradovali na lokaje a je nepochopitelné, jak útočí na vlastní stát, který je dobře živí a dává jim akademické svobody. Je to průhledné a již historicky ověřené, proč se cpou parazité s přednáškami na vysoké školy mezi studenty. Prostě mládež musí být přetvořena a převychována. Děti ukřičí vlastní rodiče, ukřičí vlastní učitele a pak půjdou bourat starý svět a staré hodnoty. Umazané kříže kostelů a katedrál na propagačních letácích, to je jasný vzkaz. Zvykejte si na Islám, protože ten volby nepotřebuje.

Nic z historie neplatí

Revizionismus je další metastáze politického moru. Kdo jsou ti novodobí badatelé nad historickou pravdou? Kdo a proč vytváří nová a nová témata ke zkoumání? A proč jsou Češi vždy ti největší „parchanti“ v popisu novodobých historiků? V závěrech uráží Čechy a mění historická fakta.

Nikým nevolená parta vyškolených kádrů ideově obsazuje školky a školy. Historie je přepsaná, a tak se bude učit ponovu. Pár jedinců, kteří se ne a ne vzdát rozumu a hrdosti, nemají lehké postavení. Opět platí, že chytří lidé jsou velmi nebezpeční.

Staří a nemocní nesmí překážet zdravým a silným. „Zabijte“ si svoji babičku, až bude stará a nebude moci – jak jinak nazvat toto šílenství eutanazie? Podpora ze strany politiků a aktivistů je přímo zvrácená ukázka a selhání zdravotního systému. Už se ničeho neštítí, protože elita psychopatů, korporátních sadistů nemá strach, že je někdo vyžene od koryt a zničí systém, ve kterém panují. Pod svou kontrolou mají výkonnou moc a z ruky krmí umělce a jiné parazity v podobě kulturních soldatesek. Ta obrovská přesila s miliardami a deprivanty všech druhů vládne doma, v EU a téměř po celém světě.

To dříve doženou masy do války, než by se vzdali moci. Vždy to fungovalo a bude i dnes.

Každé volby jdou voliči k urnám ve víře lepšího života a poměrů ve společnosti. Po tolika letech zkušeností se stále stejnými lidmi v politických stranách opět lidé zvolí stejné papaláše a stejné parazity. Zvrácený systém, který se ukotví, nakonec lidé chrání a akceptují.

Skutečný boj probíhá mezi superbohatou elitou a politiky, kteří ji stvořili. Karty se obrátily a bezmocní politici jen doufají, že neztratí sponzory. Byznysplán už politiky nepotřebuje. Pokud bude třeba ukrást opět miliardy (lithium), není problém pár milionů pustit z kořisti. Sám premiér Sobotka tvrdí, že jsme otevřená ekonomika, a tak je jedno, kdo bude vlastnit České přírodní zdroje. Že nemáme vlastní vodu, už nikomu nepřijde podivné.

Počet všech nesmyslných zákonů trhá rekordy a další jsou na stole – čeká se, až bude po volbách.

Voliče nemůžeme stresovat oznámením o půl milionu přesídlenců. Nemůžeme stresovat voliče rozhodnutím evropské vlády pro Čechii, o koho se máme postarat ve jménu společných hodnot.

Nemůžeme voliče stresovat, že v Čechii se bude používat opět pojmenování Sudety, jednoho dne se jistě ukáže pravý důvod Hermanovy a Bělobrádkovy spanilé jízdy za krajany ze Sudetendeutsche Landsmannschaftu.

Téměř všichni politici v nějaké funkci mají dost informací a vědí mnohem více. Proč nic neudělají, proč a čeho se bojí a proč tak snadno zrazují své vlastní sousedy a přátele, své voliče a vlast? Vždy dostanete politicky korektní odpověď. Hodnoty jako demokracie, svoboda, láska k bližnímu. Výborně vymyšlená, dokonalá, beztrestná likvidace vlastního státu. Všichni chtějí přece pomáhat a za pomoc se netrestá.

Salónní intelektuálové a politické mrtvoly si myslí, že nebude tlaků na politickou změnu a dokonce na změnu systému. Vidíme na tisících vetřelců, jak lomcují branami evropských států a jdou si vzít, co potřebují a zabrat pro sebe nová území. Není odvaha bránit a chránit vlastní kulturu, nebude nikdo bránit ani majetky miliardářů, kteří pohrdají lidmi a jejich osudy jsou jim ukradené.

Za dveřmi jsou další volby, miliony vyhozené z oken na propagaci bezbřehého egoismu, narcismu a skupinové hlouposti. Z voleb je pouhá divadelní komedie s předem daným výsledkem.

Občas se ukáže nová politická síla, ovšem složená opět z politických turistů. Tolik energie pro další papaláše na jejich zvolení, aby stejně jako všichni ukradli poslední zbytky svobod a udrželi v Čechii otroctví.

Žádná politická strana nemá moc provést očistné změny a již v zárodku má svázané ruce podřízeností korporátním bossům. Nikdo z poslanců na náměstích nesdělí, kolik miliard přihráli neziskovému sektoru, kolik miliard vyčlenili na integraci vyznavačů islámu a pro podporovatele nových spoluobčanů. Politickým vůdcům je právě na těch náměstích vhodné připomenout zásadní věci. Co tak sběr víček pro vetřelce a miliardy pro naše nemocné děti a pro nemohoucí babičky a dědy na LDN? Jsou to ty správné otázky?

Jak se zbavit politiků, kteří kolaborují s cizí mocí proti vlastním lidem? Jak vyhnat parazity z neziskovek i s jejich chlebodárci?

Všechny snahy odvolat a potrestat prolhané politiky a kolaborující vlastizrádce skončily u slov. Nezávislá média jako poslední ostrůvky svobody projevu dělají, co mohou. Mlčenlivý souhlas je reakcí na prohnilost a zvrácenost stupidního chování politiků. Je to enormní bezmocnost a stejně tak enormní naštvanost. Pěkně to novodobé šlechtě vychází. Lid remcá, ale neohrožuje a nějaké pouliční vyřvávání, to je přece politický důkaz, že navenek demokracie funguje.

Demokracii ukradli korporátní fašisti
Ekonomický spolek největších korporátních poskoků, to je Evropská unie! Dotace, to jsou nástroje moci a vydírání a likvidují trh i s měnou. Už nemá smysl reagovat na nařízení z Bruselu. Vysavače, okurky, genderová rovnost, invazní mor likvidující státy EU. Za každým rozhodnutím proti vlastnímu lidu a v jeho neprospěch jsou konkrétní jména. Ta je třeba si pamatovat a bedlivě sledovat. Jednají bez mandátu, kudy chodí, tam škodí a vše chtějí mít pod kontrolou. Nedají si pokoj a stále budují pevnější hráz mezi šlechtou a těmi dole. Nesmyslné zákony, kriminalizace kritického myšlení a zvrhlá podpora genderu je konečná.

Nebudu akceptovat žádné třetí či páté pohlaví a sociálně kulturní experimenty. Lidem je již zle při pohledu na politické špičky v čelech homosexuálních průvodů. Stejně zle je lidem při pohledu na semknuté pohlaváry, když jejich migranti vraždí a plení. Že si máme „zvykat“? Takové slovo snad nemůže použít soudný a emočně vyzrálý jedinec. Ti lidé snad nemají něco v hlavě v pořádku. Po dojemném pozérství smutku opět pokračují ve zničujících ústupcích islámu.

Po možnosti volby pohlaví přijde možnost cítit se pruhovaným prasetem, koněm, slonem a vším, čím chcete být. Místo řeči bude možné hýkat, kvičet a ržát a vyžadovat genderové záchodky s podestýlkou a čerstvou slámou.

Je to další přímá i nepřímá podpora zvráceností ze strany evropské gender rovnováhy. Dnes jdou politické špičky v první řadě pochodu Adamitů a druhý den se budou v ČT předvádět, jak jim záleží na rodině. Volební divadlo začíná, kdo má ještě sílu na vzdor, může se ptát a pokládat správné otázky. Je pravděpodobné, že opět lidé uslyší ty samé odpovědi.

Je třeba nahlas sdělit všem mocensky posedlým psychopatům, zrádným politikům, parazitům ze všech pitomých neziskovek, nikým nevoleným aktivistům a válečným štváčkům – dost!

Konec vaší manipulace, konec sociálních experimentů a vašich debilizačních nástrojů! Je čas vystoupit ze zločineckého uskupení NATO a z Evropského otrockého paktu EU. Budou si muset najít jiné levné otroky pro jejich zisky.

Vždy nás západní státy a jejich hodnoty zradily, podvedly – a zradí opět. Slunce vyjde i po odchodu z Evropské unie a stejně vyjde po odchodu z NATO. Je nutné vypsat referenda a odstavit politiky, kteří brání lidovému hlasování. Neutralita je možná a místo pomatených přednášek na téma migrace, navést téma neutralita České republiky. Armádu, tedy její zbytky, poslat z ruských hranic na domácí hraniční čáru a hlídat životní prostor, který patří jen občanům České republiky. Odmítám dát hlas politikům, kteří mne okrádají a chtějí přinutit dělit se o svůj životní prostor a odebrat mi právo na obranu. O životní prostor se bojuje a bojovat bude!
Evropská unie se rozpadá a rozpadá se struktura NATO. Je třeba se připravit se na bolestné změny.

Nevyhnutelnost je za dveřmi.
Vincent Pribula