Nevědomost hříchy nečiní, ale trápení a problémy ano

Jiří Baťa
16. 9. 2017
Portál Aktuálně.cz můžeme sotva považovat za nositele pravdomluvnosti, objektivnosti a serióznosti, nicméně někdy a při dobré vůli lze některým informacím výjimečně věřit. V článku Aktuálně.cz „Od státu dostanete nižší důchod, než si myslíte. Češi mají přehnaná očekávání, ukázal průzkum“, jsou mimo jiné sdělovány informace, které se týkají důchodů, hlavně těch budoucích a očekávaných. Informace, které budoucí důchodce a důchodkyně v žádném případě asi nepotěší. 

Především pak ty, kteří očekávají, že jejich důchod bude min. 60 a více procent jejich výdělku. Upřímně řečeno, kdo by si nedělal iluze, že bude mít slušný důchod, že?

Jenže všechno se odehrává nejen od výše příjmů (výdělků), ale také délky doby pojištění, takže nelze vycházet jen z výše měsíční mzdy, ale i z délky pojištění. V přiložené tabulce je pak vypočítán řádný starobní důchod dle platné legislativy roku 2017 v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu, tj. průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě a získané době pojištění ve vybraných případech, vždy však s dostatečnou dobou pojištění.

Průměrná měsíční mzda
Doba pojištění
Měsíční starobní důchod
11 000 Kč
38 let
8 820 Kč
11 000 Kč
42 let
9 480 Kč
12 000 Kč
38 let
9 390 Kč
12 000 Kč
42 let
10 110 Kč
13 000 Kč
38 let
9 718 Kč
13 000 Kč
42 let
10 472 Kč
14 000 Kč
38 let
9 866 Kč
14 000 Kč
42 let
10 636 Kč

Zdroj: https://www.finance.cz/494590-duchod-minimalni-mzda/

Pokud můžeme těmto informacím a údajům z www. Finance.cz věřit (a myslím, že ano), pak informace z Aktuálně.cz nejsou přesné ani pravdivé, což potvrzuje mé pochybnosti o validitě informací portálu Aktuálně.cz, jak uvedeno výše.

Na jedné straně to může být pro řadu lidí povzbudivé, pokud to ovšem za daných okolností budeme brát jako maximum možného. Na straně druhé, jsou tyto výše důchodů degradující lidskou důstonost, pracovitost a úsilí, které ten jterý člověk ve svém produktivním věku vykonal. V rámci objektivity, potažmo spravedlnosti, nelze nevzpomenout do značné míry nepřizpůsobivé spoluobčany minoritní komunity, tedy Cikánů, alias Romů, kteří by podle všech předpokladů a pravidel měli mít důchod…? Jen stěží lze vyslovit názor, že žádný a to v případě, že celý život nepracovali. Přesto nelze říct, že by v jejich případě bylo při výpočtu jejich důchodu postupováno striktně podle platných zákonů, předpisů atd., tedy stejně jako u většinových, pracujících občanů. Co lze ovšem připustit je, že mohou mít důchody minimální až „mizerné“, nicméně také víme, že by stát „nedopustil“, aby naši spoluobčané snad z těchto důvodů strádali či nedej bože živořili, proto je plnohodnotně podpoří jinými příspěvky, dávkami a  podporami atd., aby jejich „stávající životní úrověň“ nestrádala a zůstala zachována. Dovolím si provokativní otázku: je reálné aby podobně stát pamatoval i na občany, kteří celý život poctivě pracovali, ale za mizernou mzdu? Dorovná jim stát nízký, nedostatečný důchod tak, aby nestrádali a neživořili, resp. aby se případně neocitli pod mostem? Sotva, že?

Nakonec několik informací a faktů, které by potenciální (ale i stávající) důchodce důchodkyně měly vyprovokovat k rozvážnému uvažování, komu dát hlas v blížících se volbách do Parlamentu ČR. Bude-li (od 1.1.2018) minimální mzda v Česku na úrovni 12.200 kč, pak v Německu, které je náš největší obchodní partner, tato činí v přepočtu „pouhých“ 459 EUR. Pouhých proto, že podle informací Eurostatu byla či dosud je v Německu minimální mzda 1.498 EUR měsíčně, což opět v přepočtu na Kč znamená 39.800,- měsíčně. Tyto peníze jako minimální mzdu bere zaměstnanec, který dělá tu všeobecně nejméně zajímavou a také neoblíbenou práci na pracovní pozici „sběrače“ psích hoven v parcích a zametání ulic v Německu!

Pokud budeme čerpat z informací na Eurostatu o německé průměrné mzdě, tak vidíme číslo 3.703,- EUR měsíčně. To je 98.415,- Kč podle převodního kurzu. Jinými slovy, český medián tak představuje jen jednu čtvrtinu německého průměru, resp. český průměr představuje jednu třetinu německého průměru. Zároveň to znamená, že česká minimální mzda dosahuje jen 12% německé průměrné mzdy!

Co vy na to, dámy a pánové, kdo z vás to má? Nebo jinak, koho budete volit? Zase ty staré struktury z ČSSD, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, kteří nás do této situace dostali? Je to na nás, jestli se s tím smíříme, nebo to budeme chtít změnit!