Obežník dnešných dní v Slovenskej republike !

Avatar
Původní autoři


Dr. Marián Ostatník, CSc. Vajnorská 52, 831 04 Bratislava

23. 9. 2017
Vážený pán prezident FS SR
Finančná kobra
ING. FRANTIŠEK IMRECZE
Mierova 23
821 05 Bratislava

VEC: Korupcia, finančný, volebný, morálny podvod, nezákonnosť, občana, oligarchu A. Kisku! Návrh na anuláciu prezidentských volieb!
Podávam podnet za nedodržanie zákona 46/1999 Z.z. o voľbe prezidenta SR a podnet na prešetrenie daňového sofistikovaného finančného, volebného podvodu, korupcie, nezaplatenie volebnej pokuty v sume cca **12 133 300 eur **, cielenej špekulácie, nezákonnosti občana SR Ing. Andreja Kisku, 5x násobného recidivistu !

NS SR vydal päť rozsudkov o úžerníckych úrokoch firiem A.Kisku ! Je štátnou, politickou, ekonomickou a morálnou  kolosálnou nehoráznosťou, ak kontaminovaný človek – recidivista svojvoľne, účelovo, bez hanby, svedomia s rozsudkami od NS SR : 8Sžo/40/2011, 3Sžo/19/2012, 6Sžo/39/2012, 8Sžo/2/2013, 6Sžo/21/2013 ešte dokáže vôbec kandidovať na najvyšší post v št áte – na Slovensku&nb sp;! Kde je čestnosť, morálka, zákonnosť, korektnosť, kultúra, čistota profilu kandidáta na post prezidenta SR A.Kisku! Boj proti korupcii má oporu  v programovom vyhlásení vlády SR !
         Totálnou motiváciou občana A.Kisku v jeho nezákonnej činnosti bolo ako finančného oligarchu finančným podvodom,
obludným navýšením nezákonného finančného kapitálu nad rámec volebného zákona = korupciou a zámerom alebo nedôslednosťou, nevedomosťou, nezodpovednosťou, strachom, volebnej komisie, zodpovedných úradov,  toleranciou
pracovníkov získať najvyšší post, moc v štáte = prezidenta SR , vrchného veliteľa ozbrojených síl SR, čo je neprijateľnou, nezákonnou, bezduchou skutočnosťou ! Celý komplex, kontext, fakty, dokumenty, predvolebného
boja naznačujú a vyjadrujú  špekulatívny, vychytralý prístup, postup rozhodnutia, vyhlásenia výsledkov prezidentských volieb a najmä /ne/kontroly, overovania, dokladovania, vyúčtovania, preverovania volebných financií celej volebnej kampane jednotlivých kandidátov na post  prezidenta SR a osobitne A.Kisku !
        Vôbec to nie je náhoda, že sa kvalifikovane nepostupovalo a najskôr sa neporovnali, neoverili zákonné volebné finančné požiadavky na volebnú kampaň prezidenta SR  v zmysle zákona 46/1999 Z.z. o voľbe prezidenta SRv požadovanej zákonnej celkovej  sume 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty  s písomným vyúčtovaním, priznaním volebných nákladov občana, kandidáta na prezidenta  Andreja Kisku v celkovej sume na volebnú kampaň  1 346 075 eur .Treba poznať a rozlíšiť zákonnom určenú požiadavku a volebnú finančnú prax a podvod A.Kisku ! EÚ, daňová kobra vie počítať, nestrpí zavádzanie, podvod, nezákonnosť! Ak sa poruš&iac ute; prvá požiadavka volebné ;ho zákona, suma 132 775 eur, nemôže predsa  platiť potom žiadna iná, nasledujúca ! Niekto moc zainteresovaný, mal moc naponáhlo pri vyhlasovaní výsledkov prezidentských volieb ! Tieto fakty, čísla hovoria jasnou nezákonnou a písomnou rečou o rozdiele a korupcii vo volebnej kampani A.Kisku ! Je neprijateľná,  odsúdeniahodná, rozhodovacia až  trestná povinnosť akože svojprávnych, kompetentných ľudí, ak nevidia finančný rozdiel, nevedia, nechcú rozoznať výšku predpísanej  zákonnej  sumy 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty a korupčnej sumy  1 346 075 eur  občana A.Kisku! Občan A.Kiska, vykona l vo volebnej súťaži arogantný, odsúdeniahodný, drzý, nehorazny, nevídaný zámerný sofistikovaný finančný, nezákonný volebný úkon, podvod ! Občan A.Kiska takto vykonal pre seba nelegitímny, nelegálny finančný, amorálny, politický ťah, výhodu oproti iným kandidátom na post hlavy štátu prezidenta  SR. Finančný oligarcha využil primitívne a priehľadne najvyššiu návratnú investičnú, finančnú zálohu, v podobe niekoľko mega kapitálovej investície na získanie nezákonnej prezidentskej politickej moci z volebnej a politickej v kampani na  Slovensku !
Zákonné fakty a dôkazy :   Zákon 46/1999 Z.z…..z 18.marca o voľbe prezidenta SR dobehol, usvedčil z nezákonnosti A.Kisku že :
           § 16 Kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju propagáciu počas kampane pred voľbou vynaložiť najviac celkovo 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.!
           § 20 Sankcie (1) Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky zistí z oznámenia (§ 19 ods. 1), že kandidát na funkciu prezidenta prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16, do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia podľa § 19 ods. 2 a 3 uloží kandidátovi na funkciu prezidenta pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16. (2) Kandidátovi na funkciu prezidenta, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nesplní oznamovaciu povinnosť (§ 19), uloží Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokutu do výšky 66 387 eur. (3) Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá odkladný účinok. Toľko zákonné sankcie vo volebnom zákone 46/1999 Z.z…
           Občan A.Kiska splnil oznamovaciu povinnosť, ale dôkazne, písomne, verejne, mediálne, vyjadril, potvrdil,  priznal vo vyúčtovaní celkovo na volebnú kampaň sumu ** 1 346 075 eur .**  Zákon §16 určuje celkovo však iba 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.! Takže… : 1 346 075 – 132 775 = 1 213 300 eur. Suma vyše milióna, teda rozdiel **1 213 300 eur** je však nezákonná, úmyselne prekročená, neprípustná, nedôvodná korupčná volebná suma naviac, ktorú zákon trestá desaťnásobne ! Takto hrubým, infantilným, nedôstojným, nespôsobilým počtovým výkonom, spôsobom znevýhodnil iných kandidátov s&ua cute;ťaže ! Za tie peniaze sa dajú urobiť skoro zákonných 10 voli eb!!! Občanom, oligarchom A.Kiskom bol svojvoľne, historický, dokonale zničený demokratický princíp slobodných volieb a rovnosť šancí kandidátov pred zákonom !
Občan A.Kiska takto svojvoľne, úmyselne, protizákonne prekročil najvyššiu sumu v zmysle zákona 46/1999 Z.z….a nekorektným, neslušným spôsobom podviedol, urazil všetkých slušných, čestných voličov, štát, národ za účelom získania postu, moci a benefitov prezidenta SR !
Skutočnosť je taká, že kultúrny, charakterný  ČLOVEK nato ani nepomyslí, si to vôbec nedovolí ! Avšak faktom je, že tento nekultúrny človek naraz nepozná elementárne počty a napriek tomu bol menovaný za pseudoprezidenta SR ?! Neuveriteľné, ale na Slovensku je to tak, fakt reálne ?!
          V zmysle uvedeného zákona musí uložiť MF SR kandidátovi pokutu vo výške desaťnásobku a to 1 213 300 eur x 10 = **12 133 300 eur !** Takže, predbežná pokuta, dlžoba A.Kisku voči štátu je cca 12 133 300 eur. A teraz ešte naviac úroky z omeškania…! Nevedomosť A.Kisku a MF SR neospravedlňuje! Splatenie zákonnej dlžoby čaká na zaplatenie občana A.Kisku !
         Treba vedieť, že bol porušený uvedený volebný zákon, stal sa verejný, volebný podvod, korupcia, nezaplatila sa pokuta v sume 12 133 300 eur a už dlho sa nič nedeje…?! Nebola zabezpečená rovnosť šanci kandidátov vo volebnej súťaži, úcta k zákonu, zákonná, morálna, právna čistota, čestnosť volieb a presadila sa oligarchova arogancia, kontaminácia a osobná toxicita A.Kisku ! Uvedené fakty, čísla, svedčia o dlhodobej,  /sám priznal verejne  v TV u Jána Krausa vyše 2 ročnú kampaň /cieľavedomej nezákonnosti prezidentskej volebne súťaži občana A. Kisku. Nemožno dopustiť, aby sa finančný podvodník, korupčník  stal, čo i len pseudoprezidentom SR ! Je nutné urgentné a právne prehodnotiť skutkovú podstatu zámerného porušenia volieb, neprijateľného činu občana A.Kisku a podať návrh na anuláciu prezidentských volieb !
         Občan A.Kiska svojím korupčným volebným podvodom sa SÁM  company dostal do neriešiteľnej vážnej politickej, protizákonnej situácie. Ak zákonnú pokutu v sume 12 133 300 zaplatí, tak sa verejne a automaticky prizná a potvrdí sa volebný zámerný podvod.  A následne musí niesť trestno-právne, politické, finančné  dôsledky svojej volebnej korupčnej činnosti a je to na riešení kompetentných orgánoch SR ! A to je už práca pre FS SR, daňovú kobru, NR SR, vládu SR, prokuratúru, exekútorov vymáhať danú sumu a úroky, ak to s hanbou nespraví SÁM občan A.Kiska ! Aj daňového podvodníka A l Caponeho v USA nachytali na daňových podvodoch!
          Celý štát, médiá, verejnosť vie, koľko celkovo dal občan A.Kiska na prezidentské voľby, len tichá a vplyvná mocenská, finančná, politická, mediálna suita, spoluúčasť a vyšetrovateľ kpt. Tomáš Mikuláš, prokurátori JUDr. Michal Horváth, JUDr. Dušan Kovačik, PhD., a pracovníci MF SR Ján Onda, Veronika Baková, Ján Mikla to stále /ne/vedia a tiež /ne/chcú vedieť. Je zrejmé, dokázané, že občan A. Kiska nebol ešte inaugurovaný za prezidenta SR, keď sa konali prezidentské voľby a ON vykonal svoj občiansky volebný finančný, korupčný podvod, ako občan SR !
Takže korupčná,  trestná, finančná, daňová činnosť občana A.Kisku sa týka a spadá do obdobia procesu, priebehu  prezidentských volieb, takže sa to netýka žiadnej  prezidentskej imunity ! Pseudoprezidentom sa stal až po inaugurácii ! Zincenovaná, nekorektná,  falošná podporná pracovná solidarita interného a externého volebného teamu A.Kisku zložená zo všelijakých známych, servilných právnikov, veľvyslancov, politológov, reklamných, mediálnych ľudí…  a pod. ktorá napomáhala legalizovať, legitimizovať korupčníka a podvodníka bude musieť niesť konečnom dôsledku  trestno-právnu zodpovednosť za svoj podiel spoluú ;časti na ú myselnom nezákonnom konaní, finančnom korupčnom volebnom podvode! Pri takom nečistom, labilnom, kontraverznom profile človeka,  5x recidivistovi, ide o vážne politické, ekonomické, medzinárodné, diplomatické, finančné, trestné morálne zlyhanie, pochybenie až po štátno-právne dosahy, presahy ! V A.Kiskovom prípade nejde o žiadne istoty, záruky bezpečnosti Slovenska, ale o desivé nevypočitateľné, nezákonné machinácie a skutky, ako sme to mohli odsledovať z odstupom času pri voľbe prezidenta SR ! A pritom ide o intelektuálne náročné najvyššie hodnoty štátu, princípy demokracie, kultúrnu identitu národa, národnú bezpečnosť štátu pri funkcii vrchného voliteľa ozbroj ených sil SR ! Iný človek by neprešiel žiadnymi previerkami !  A hľa občan A.Kiska, z nepochopiteľných dôvodov naraz hladko a rýchlo prešiel !
              Keďže mi písali, odpovedali, kompetentní z relevantných inštitúcií, momentálne sa nedá vylúčiť ani organizovaný, nezákonný, prezidentský, sieťový, mediálny, záchranný, obhajovací komplot, produkt, zámer, súčinnosť odpovedí a praktické napomáhanie k nezákonnosti v obhajovaní občana A.Kisku za prezidenta SR..! V sumáre ide nelegitímny vyšší strategický, politický a finančný záujem o post prezidenta SR ! Súdnemu človeku aj na MF SR, volebnej komisii by malo byť zrejmé, že kto nesplní určené prvotné zákonné požiadavky je automaticky vylúčený z akejkoľvek súťaže..! Zodpovední, kompetentní ľudia v inštitúciách p latení daňovými poplatníkmi naraz zabudli v tomto prípade základné počty, faire play a zjavne elementárne neobhájili svoje posty  a nedorástli na kontextuálnu protikorupčnú vlnu myslenia, vnímania, cítenia, revolúciu slov a činov proti korupcii korupcii !
             Je to nepredstaviteľný, kolosálny politický, volebný, obludný finančný podvod, korupčné  zdesenie od občana A.Kisku ! Nedá sa nič prikrášľovať, máme problém a dlhodobo! Veci sa majú tak, že meškáme s riešením finančného podvodu akože prvého muža v štáte, teraz už pseudoprezidenta A.Kisku. A je to jeho cca už polovica funkčného obdobia! Ľudí podvádzame, lebo im nehovoríme pravdu, čo je to za človeka, charakter tento pseudoprezident A.Kiska, keď nepozná elementárne zákonné počty, politickú kultúru a dovolí si nehorázne verejne, mediálne klamať celý národ.. !! Zato, že je finančný oligarcha.?! Je isté, že do politiky svojimi manierami, počtam i, morálkou vôbec nepatr í ! Je povinnosťou všetkých slušných občanov SR, hlavne zodpovedných politikov v  NR SR, výborov NR SR, ministerstiev, médií, NAKA, GP SR, PZ SR, ombusmanky, aktívného tretieho sektora vyriešiť prvom rade veľkú volebnú korupčnú kauzu  v zmysle zákona a  v prostredníctvom  FS SR a daňovej kobry !
        Preto naliehavo žiadam kompetentnú  FS SR, **finančnú kobru, ** ktorá má dokonca oporu aj  v programovom vyhlásení vlády SR, v boji proti korupcii v štáte v súčinnosti s NAKA, GP SR, PZ SR, SIS bezpodmienečne akčne, mediálne rýchlo zakročiť, ako je u nich zvykom ! V  zákone, dokumente nie je napísané, že zákon neplatí pre občana A.Kisku! Občiansku a pseudoprezidentskú korupčnú gorilu treba riešiť okamžite a úspešne !
          Je neudržateľné, aby táto vážna prezidentská volebná, ekonomická, politická, nezákonná korupčná  kauza zostala nevyriešená, bez
politických, finančných dôsledkov, dopadov na aktéra občana A.Kisku a jeho group. Po týchto elementárnych faktoch a dôkazoch je morálne,bezpodmienečne isté, že občiansku volebnú  korupciu alias gorilu treba začať eliminovať už  od  občana pseudoprezidenta  A.Kisku ! Je politicky, morálne a prakticky nepredstaviteľné, aby človek s korupčným maslom na hlave, robil  ” blahorečenia ” o morálke, korupcii vo svojich vystúpeniach, novoročných, parlamentných plamenných prejavoch, v médiách, prijímal veľvyslancov, dával dokonca štátne vyznamenania, menoval profesorov, ministrov, prijímal duchovenstvo, neskazené deti……….a o niečom ešte aj rozhodoval !!!
Keď raz je niekto 5x násobný recidivista, ťaží ho osobná, politická, morálna hanba a blamáž, a ťažko ho možno považovať a vôbec akceptovať za vzor a slušného, kultúrneho človeka ! A to môžete mať akýkoľvek názor na politiku. Proste človek  s takým kreditom, recidívou, nepatrí do politiky a už vôbec nie na úrad ani pseudoprezidenta SR. Prezident a jeho úrad musí slúžiť, spravovať, fungovať, byť mravná záruka, ako vrcholový politický, reprezentačný štatutár, spravovatel hodnôt štátu, pre najvyššie princípy demokracie, občanov… a nie oligarchické  depo na 5 rokov a pre 5 x násobného recidivistu, oligarchu…!
          Je už len úlohou finančnej kobry, exekútorov, zodpovedných inštitúcií, politikov, aby v zákonnej dobe realizovali nulovú toleranciu, vyvodili urýchlene dôsledky, zodpovedne zvážili dosahy, dopady občana A.Kisku a uvedenú nemalú sumu urgentne vymohli, nakoľko iné inštitúcie totálne zlyhali. Keďže zákon platí pre každého aj pre občana A.Kisku ! Všakže…?!  Lebo inak je to len začiatok rozkladu spravodlivosti, kultúry, demokracie, právneho štátu !
S úctou
Dr. Marián Ostatník, CSc.