Rakouský ministr zahraničí: „Situace na Ukrajině je časovaná bomba”!

Avatar
Původní autoři

– kou –
1.9.2017  PrvníZprávy

Rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurtz ve svém článku pro Politico upozorňuje na nebezpečí bojů na východě Ukrajině pro životní prostředí.
Sebastian Kurz, rakouský ministr zahraničí.


Podle něj je situace na Ukrajině „časovanou bombou”, protože jsou zde ohroženy sklady chlóru, chemické a hutnické závody, úložiště nebezpečného odpadu a uhelné doly. Každý incident může vést k znečištění a ztrátě životů. Kurtz naléhavě vyzývá k přijetí opatření k předcházení ekologické katastrofě.

Ukrajina zažila „v nedávné době jednu z největších technogenních katastrof”nehodu v jaderné elektrárně v Černobylu a Kurz varuje, aby se něco podobného znovu neopakovalo. Nyní probíhá na Ukrajině válka, což má negativní dopad na vztahy mezi Donbasem a zbytkem země, mezi Kyjevem a Moskvou, jakož i mezi Ruskem a dalšími zeměmi, napsal rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz.

Tento konflikt může také poškodit životní prostředí. Kvůli pokračujícím bojům jsou ohroženy skladovací prostory chlóru, chemické a hutnické závody, úložiště nebezpečného odpadu a uhelné doly.

„Situace na Ukrajině je časová bomba.” Vzhledem k tomu, že bojující strany jsou geograficky blízko, může každý incident ohrozit obě strany, stejně, jako sousedy Ukrajiny.

Rakouský ministr zahraničí uvádí příklad doněcké filtrační stanice, která byla bombardována počátkem tohoto roku. Pokud by zde uložených 7 tun plynného chloru explodovalo, pohroma by byla “katastrofická”.

„Abychom zabránili humanitární a ekologické katastrofě v Donbasu, potřebujeme naléhavá opatření,”
uvedl Kurtz.

Všechny strany zapojené do konfliktu „musí přinejmenším respektovat občanský charakter těchto zařízení a zůstat mimo ně,” napsal Sebastian Kurtz. Měly by být považovány za bezpečné oblasti. V případě nouze je třeba nainstalovat speciální komunikační kanály. Měly by být rovněž poskytnuty záchranné služby a vybavení.

„Znečištění nerespektuje hranice. Proto každý, kdo žije v regionu, by měl projevit zájem o snížení rizik a zabránění ekologické katastrofě,” zdůraznil rakouský ministr.

Chemické látky mohou proniknout do řek nebo do podzemních vod – a pak budou trpět stovky tisíc lidí. Záplava uhelných dolů rovněž může vést k znečištění vody a negativnímu dopadu na zemědělství, a to i v sousedním Rusku.

„Všechny strany zapojené do konfliktu by měly pominout politiku a soustředit se na osud lidí v tomto válkou zpustošeném regionu,” uvedl Kurtz. Proto předsednictví Rakouska v OBSE vyzývá k iniciativě na snížení rizik přírodních katastrof na východní Ukrajině. Třístranná kontaktní skupina, která zahrnuje Ukrajinu, Rusko, OBSE, tento přístup přijala a bude se o něm diskutovat na nadcházejících jednáních. Je naléhavé přijmout politiku založenou na faktických údajích, aby se předešlo katastrofě, která „doslova otráví” obyvatele Donbasu.

Aby se dosáhlo míru na východě Ukrajiny, musí obě strany zastavit palbu, uzavírá rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurtz.

Související článek:
USA by na Ukrajině neměly „hrát geopolitické šachy“ jako v Sýrii