Pohodlné vymírání

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Loudil
12. 10. 2017
Domnívám se, že systém hodnot , které používá kapitalistický konzumní systém, bude mít ve svém dlouhodobém důsledku větší devastující účinky  na národy, jak 70 let socialismu v Evropě. A to říkám s plnou vážností ! Aby měl národ či stát nějakou budoucnost,  potřebuje mladé lidi, potřebuje  demograficky růst. Jak to bylo za časů socialismu ?? Třeba v  SSSR ? I přes ztrátu 20 milionů obyvatel díky Hitlerovi , případně hladomory a Stalinův Gulag,  stoupl počet obyvatel SSSR ze 150 na  280 mil. obyvatel v období 1920 -1990.  Počet obyvatel ČSR stoupl v období 1948 – 1990 ze 12 na 15 milionů. Dnes roste počet obyvatel ČSR  kosmeticky  už jen díky cizím imigrantům. My Češi vymíráme.

Příčinou je katastrofální nastavení hodnot ve společnosti měřítky konzumního systému. Hovoří se dnes  a je dávána v médiích za příklad česká matka, která dobře vychovala třeba tři nebo čtyři děti , opustila kvůli nim na 15 let zaměstnání , obětovala kariéru, na tuto dobu si – “ukrojila z  konzumních slastí ” = dovolené, auta, luxusní oblékání, …atd ???? Nikoli ! Tato obětavá žena  ,která dala společnosti to pravé co všichni potřebujeme, je naopak terčem kritiky ! Ona 15 let maximálně nekozumovala nejrůznější zhovadilosti a věnovala se jen rodině !  Ona obětovala rodině svou profesní kariéru ! To vůbec nesedí se současnými trendy ! Tedy – “maximalizovat konzumní požitky, maximalizovat výši svých příjmů, maximalizovat firemní pozici za každou cenu,  … dítě mít jedno  a v roce ho dát do jeslí k výchově cizím lidem. Pak už jen honit osobní kariéru, peníze a pohodlí spojené s požitky. To je ideál dneška, který na nás útočí ve společnosti a v médiích  ze všech stran. Pokud je dnes v médiích dávána za vzor firemní managerka s jedním dítětem případně bezdětná, která se “cele obětovala” vydělávání peněz a honění kariéry , pak  to samé bude vyznávat velké část populace. Lidé se většinou chovají stádně.

Dotáhli jsme to tedy už tak daleko, že pohodlí brání lidem mít děti. Slyšíme jen samé výmluvy typu : Máme málo peněz na druhé dítě ,máme malý byt , kdo by na to vydělával. Letos si ještě zaletíme ne dovolenou do Thajska no  a pak uvidíme. Moje dvě tety se narodily  v červenci 1941  v Protektorátu Bohmen und Mahren v době realizace Holocaustu a v době útoku Hitlera na SSSR. Naši předkové měli o  “vážných překážkách” v početí potomků  zcela jiná měřítka ! Dnes zabrání narození dítěte i nutná rekonstrukce koupelny či výměna televize.

Další zoufalou věcí , která je dnes realizována je systém sociálních dávek. V minulosti , aby se mohl muž oženit , musel doložit majetek či slušné povolání, kterým  uživí svou ženu i potomky.  Poté se mohl oženit  a mít děti. Dnes je systém nastaven tak, že děti mají lidé neschopní se uživit vlastní prací  a dokonce rodí děti, aby se díky sociálním dávkám zvedala jejich životní úroveň. Kdysi v minulosti nebyla atikoncepce a tak se v manželství rodilo běžně 8 až 12 dětí za život. Když se tyto děti narodily v rodině schopného muže, který rodinu materiálně zajistil, třeba mlynáře  nebo obchodníka, pak se dospělosti dožilo  a dále se  “rozmnožilo”  třeba   6 dětí z deseti. V rodině nuzného  baráčníka, který dřel bídu se z 10 dětí dožily dospělosti dvě. Tak byl realizován “přírodní výběr”  a ve společneoti se držely geny schopných pracovitých lidí  se slušným IQ. Dnes postupuje degenerace  díky sociálním dávkám pro neschopné , kteří by se  v minulosti nerozmnožovali – nikdo by jim rozmnožování “nesponzoroval” z našich daní. Dosáhli jsme tak stavu, kdy dnes mají více dětí  neschopní jak schopní. Oproti středověku i oproti všem zádadaám “přírodního výběru”  jsme tak dosáhli přesně opačného stavu.

P.S. Jak žalostné je nastavení systému sociálních dávek ukazuje moje vlastní zkušenost. Jeden můj známý mi kdysi oznámil, že se bude nejspíše rozvádět . Vytřeštil jsem na něj oči , protože jsem znal jeho manželství jako harmonické. Pak mi řekl důvod :” No když budeme rozvedení, tak manželka jako samoživitelka bude dostávat velké sociální dávky , alimenty, které jí budu platit stejně sami spotřebujeme a budeme spolu dále žít, jako předtím. Jenom budeme mít o dost více peněz”.

Naše konzumní společnost degeneruje zevnitř. Naše počty stoupají díky imigraci z jiných kontinentů. A nebo se jen Evropané přelévají  z Východu (Ukrajina, Pobaltí, Rusko, Polsko,…) směrem na Západ. Těžko tak mít radost  z vylidňování těchto regionů.

Nastává krize v myšlení, neboť nové generace lidí na Západě už vidí, že se nebudou mít  automaticky lépe nežjejich otcové  a matky. Budou žít ve společnosti penzistů, imigrantů a  stále většího počtu lidí s “mentálním obzorem bezdomovců”. Na rozdíl od časů socialismu, kdy ještě stačil průběžný penzijný systém ke slušnému žití penzistů si nynější mladí lidé budou muset na stáří usilovně spořit navíc, tedy ukrajovat si ze současaných výdajů.

Neobdivuji islám, ovšem jeho přístup k  rodině, dětem,  mu dává velkou šanci nás skutečně převálcovat. Dojde k  tomu, pokud my budeme i v budoucnu lpět na devastujícím konzumním kapitalismu. Mnoho času na změnu už nám tak nezbývá.