Sexuální výchova v předvolebním čase

Radim Uzel
15.10.2017  VašeVěc
 

Sexuální výchova je téma, které čas od času rozvíří hladinu veřejného mínění. Někdy vzplanou silné emoce z řad konzervativců i liberálů, vášnivě se mohou přít tradicionalisté s pokrokáři, polínko pod kotel obligátně přikládají zejména náboženští fundamentalisté. 


Na první pohled je jasné, že zaměření této výchovy by mělo být především soustředěno na prevenci nežádoucího těhotenství, sexuálně přenosných nemocí a sexuální trestné činnosti. Člověk rozumný (Homo sapiens) většinou chápe, že prostředky a postupy této výchovy by měly být v souladu s poznatky lékařské vědy a stanoviskem odborných lékařských společností.

Proč tedy otevírat toto po desetiletí diskutované téma zrovna v předvolebním čase, kdy je čas především vyhrazen aktuálnějším tématům jako je třeba těžba lithia nebo dotace na Čapí hnízdo? Bohužel však i sexuální výchova se stává pohříchu problémem politickým. A nejen před volbami, ale kdykoliv, kdy je třeba přihřát nejistotu občanů prostřednictvím rozličných desinformací.

V době bouřlivých diskusí o vstupu Ukrajiny do Evropské unie na sklonku roku 2013 se na televizním kanálu Russia 1 uprostřed zpravodajské relace o demonstracích v Kyjevě náhle objevila reportáž o švédském seriálu, který má dětem pomoci s porozuměním tělesným pochodům a funkcím spojeným s rozmnožováním a vyprazdňováním.

Moderátor televizní stanice Rossia 1 Dimitrij Kiselev reportáž o tomto seriálu uvedl slovy: „A tady máme ty jejich evropské hodnoty v celé slávě!“ Naskýtá se otázka co vedlo ruskou televizi k zařazení této reportáže zrovna do pořadu o dění na Ukrajině. Považovala snad ruská televize debatu o vzdělávání dětí v oblasti jejich tělesnosti za stejně důležitou jako aktuální politickou situaci na Ukrajině? Nikoliv. Smyslem této reportáže nebyla diskuse o tom, jak nejlépe informovat děti o jejich těle, ale především vyvolat znechucení nad tím, co je ta západní Evropa zač.

Kiselev uvedl, že pokud se Ukrajina rozhodne vstoupit do Evropské unie a k Rusku se otočí zády, čeká ji tento morální úpadek – vyšší míra potratovosti, epidemie pohlavních infekcí a snižování věku prvního pohlavního styku. Západní společnost byla prezentována jako oblast morálního úpadku a sexuální perverze. Manipulativní překrucování skutečností, nesmyslné souvislosti a desinformace o sexuální výchově mají za cíl znechucení obyvatel. Jsou vlastně politickým bojem par excellence.

A děje se tak nejen v Rusku. Jen o několik měsíců po skandálním pořadu na stanici Rossia 1 byla i u nás uveřejněna tato zpráva: 

„V minulých dnech proběhla debata pořádaná konzervativní akcí D.O.S.T., kde se probíraly otřesné případy sexuální výchovy, kdy děti jsou víceméně nuceny, aby si vyzkoušely masturbaci a ohmatávaly si s jinými dětmi pohlavní orgány či anální otvor, a případy, kdy jsou rodičům svévolně, ač legálně, odebírány děti a víceméně prodávány k adopci či pěstounské péči.“

Je zajímavé, že tuto zprávu převzaly četné naše weby a to nejen ty vyloženě proruské.

Pracovnice Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně Mgr. Lucie Jarkovská uveřejnila na nedávné celostátní konferenci k sexuální výchově v Pardubicích analýzu webů referujících o sexuální výchově. Tyto zprávy se vzájemně sobě podobají jako vejce vejci a mají vždy naprosto stejnou pointu. Líčí sexuální výchovu jako soubor perverzit, které jsou děti nuceny sledovat, poslouchat nebo dokonce praktikovat. Používají silně emocionálně zbarvený jazyk, jehož cílem je zejména čtenáře poplašit a vzbudit v nich úzkost. Jak příklad jsou uváděny tyto tituly:

  • Horor pod plášťom „sexuálnej výchovy“ detí
  • Hitler se vrací do Německa aneb Odmítáš sex ve škole? Do vězení s tebou!
  • Školky 21. století: Chlapci si navzájem cucají penisy a děvčátka za pomoci učitelek masturbují
  •  Ovocie „sexuálnej výchovy“ v EÚ: Každé piate dieta je obeťou sexuálního násilia
  •  Sexuální výchova a jiné kriminální činy. Šíří OSN okultní zášť namířenou proti lidské přirozenosti? Kam až chtějí světové elity zajít
  • Zabráňme režimu v tomto štáte šikanovať rodiny a kradnúť deti!

Hlavním cílem těchto desinformací je rozštěpit společnost, ve které lidé s odlišnými pohledy na svět nebudou jen lidmi s odlišným názorem, ale budou pro sebe vzájemně představovat úhlavní nepřátele. Navzájem se budou považovat za úplné pitomce, kteří se nechali obalamutit jedni Kremlem, druzí Bruselem. Dezinformační kampaně s námětem sexuální výchovy jsou obzvlášť výhodné, protože propaganda především vyhledává oblast vnitrospolečenských tenzí a snaží se tyto problémy eskalovat.

Po mé nedávné akci – přednášce a besedy pro žáky osmých a devátých tříd na téma sexuální a reprodukční zdraví a rizika lásky mi přišel anonymní vzkaz z Humpolce: „ nepřejeme si, aby v našem městě kazili mládež podobní ‚odborníci‘ jako Dr. Uzel, který už pro děti propaguje potraty a abortivní prostředky.“ Co na tom, že jsem podobné prostředky pro mládež nikdy nepropagoval? Účelem byla dehonestace celé moderní sexuální výchovy a propagace jakýchsi náboženských aktivistů, kteří jako jediný druh antikoncepce propagují sexuální abstinenci. Jak je vidět, tak do Humpolce se odstěhoval nejen legendární Hliník, ale žijí zde i propagandisté eskalující nenávist a vzbuzující společenské tenze prostřednictvím osvědčeného tématu sexuální výchovy.

Není sporu o tom, že podobná tvrzení mohou vyvolat společenský neklid, ovlivnit vztah nejen k OSN, ale i její agentury jako WHO, UNESCO a UNICEF, jejichž postoj k sexuální výchově je zcela jasný a nekompromisní. Takže nezbývá pak nic jiného, než ve volbách se přiklonit k tzv. protestním stranám a ovlivnit tak jejich výsledek.

MUDr. Radim Uzel, CSc.