Sobotka – odpověď na dotazy ke kauze Lithium

Avatar
Původní autoři
Napsal  Oldřich Lukáš
4.10. 2017 lidé lidem
Tak jsme se přeci jen dočkali. Odpověď pana Sobotky na dopis Ing. Lukáše ve věci těžby lithia v Krušných Horách zpracovaná poradcem premiéra panem Špidlou konečně dorazila. Jsou v ní informace, které již známe, ale odpovědí na klíčové otázky se v dopise jaksi nemůžeme dohledat. Ale posuďte sami:
Odpovědi jsou staršího data… Jen pro připomenutí…..
Klíčové otázky zněly:
nakolik je výše uvedená informace pravdivá
pokud ano, kdy se tak stalo a za jakých podmínek
kdo to schválil a na základě jakého mandátu (prošlo to parlamentem?)
proč stát toto jedinečné bohatství netěží sám, když by tak mohl splatit celý svůj obrovský dluh (dokonce dvakrát) a zásadně zlepšit kvalitu života všech občanů
jelikož lid této země s realizací největšího ekonomického tunelu v naší historii zásadně nesouhlasí, žádám Vás o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek lithia (ideálně v rámci blížících se voleb)
co je obsahem příslušné smlouvy, pokud existuje, a kdo ji podepsal (dejte ji k dispozici veřejnosti)

A tady je plné znění odpovědi pana premiéra.