Zoufalí lidé dělají zoufalé činy a ještě při tom lžou!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
19. 10. 2017
Je čtvrtek, 19. října 2017, jeden den před Parlamentními volbami 2017. Předvolební atmosféra houstne, s nadsázkou, dala by se krájet. Nejde však o atmosféru mezi voliči, ale mezi těmi, kteří ví, co tyto volby pro ně, s ohledem na pro ně velmi nepříznivé statistické odhady znamenají a proto se obrací k veřejnosti, k občanům – voličům, které vybízejí jít k volbám, radí koho volit, vartují, komu nebo čemu jejich hlasy prospějí, případně, komu to také může uškodit a co hlavně, koho by to ku prospěchu vyzyvatelů samotných, nejvíce poškodilo. Těmi poškozenými mají být nějací „estébáci“ a komunisté!

     Pan Jan Hrušínský, herec a principál, zavilý antikomunista, havloid, sluníčkář a čelný představitel pražské kavárny,  rádoby zásadový  demokrat, (ne)demokraticky ovlivňuje mínění voličů s nehoráznou lží, že jde o záchranu naší svobody a demokracie  v České republice a svou výzvu o záchranu končí slovy: že prý  estébáci a komunisté nás chtějí zatáhnout do stejné bídy, v jaké žijí lidé v Rusku. On snad pan Hrušínský byl někdy v poslední době v Rusku, aby mohl veřejně hovořit, správně řečeno lhát o tom, že tam žijí lidé v bídě? Do dnešní doby jsem si myslel, že mamlas je jenom Kalousek, ale jak se mohu na tomto videu ( https://video.aktualne.cz/z-domova/uberte-hlas-estebakum-a-komunistum-volte-jakoukoliv-demokrat/r) přesvědčit, stejný mamlas je i pan Hrušínský.
     Mohlo by se říct, že spolu s Oldřichem Navrátilem dělají, na první  pohled, dobrou věc, když apelují na občany, aby šli volit. Avšak  zdání klame, jejich cíle zas nejsou tak bohulibé, jak by se zdálo, nejsou jen v tom, aby přišlo co nejvíce občanů volit, ale hlavně tím sledují  to, že když občané  dají hlasy jen „demokratickým“ stranám, že tím významně uberou hlasy „estébákům“ a „komunistům“.  Aby bylo možné jejich „žádosti“ vyhovět, nebylo by od věci se zeptat pana Hrušínského, jakou konkrétní politickou stranu zastupují „estébáci“, jak se členové této (virtuální) politické strany projevují, jaký mají program a také, jaké mají volební číslo, aby občané věděli, koho nevolit, jak k tomu vyzývá pan Hrušínský?
     Mezi nedemokratické strany patří, podle pana Hrušínského zcela jistě patří komunisté, tedy KSČM. Lze ještě ještě pochopit, že pan Hrušínský či může mít  nějaké osobní (otázka je však jaké) výhrady k bývalé KSČ, ale kromě populistického zviditelnění se jako příslušníka známé opoziční pražské kavárny a udatných  pravdoláskařů, nemůže vůči KSCM prokázat žádné relevantní či faktické důvody „nedemokratičnosti“. Nicméně bylo by také zajímavé znát či vědět, jaké má pan Hrušínský kritéria pro stanovení kvalifikace demokratické, resp. nedemokratické politické strany. Na rozdíl od mnoha dalších tzv. demokratických stran,  v politice současné KSČM nelze spatřovat jediný aspekt nedemokratičnosti. Pokud snad má pan Hrušínský na mysli ojedinělé projevy nostalgického charakteru některých členů KSČM (např. paní Semelové nebo pana Grebeníčka), pak se jedná pouze o osobní ideologickou záležitost  stejně, jako jiní představitelé pravicových politických stran (a jejich programy), kteří veřejně nostalgicky vzpomínají na „staré zlaté časy“ první republiky, případně se hlásí k odkazu sudetoněmeckého landsmannschaftu (viz Herman, Bělobrádek atd.), schvalování Havlova humanitárního bombardování atd., kteří podle pana Hrušínského jsou zcela jistě lidé a  strany ryze demokratičtí. Podle těchto kritérií je pan Hrušínský „demokrat“ jak z hovna bič!
     Podobně se lze vyjádřit i o falešných předvolebních proklamacích a výzvách občansky bezcharakterního (jinak ale celkem dobrého herce)  pana Oldřicha Navrátila. Není známo, zda se nějak angažuje v některé „demokratické“ politické straně, ale už sama jeho osobní veřejná, falešná angažovanost za svobodu a demokracii v Česku, které jsou spolu s naší budoucností  vážně ohroženy, stejně jako jeho značně netaktní až vulgární projevy antipatií k prezidentu  M. Zemanovi a  ke komunistům dávají tušit, že  stejně jako pan Hrušínský i on má vážné obavy z možného (více méně předpokládaného) volebního úspěchu komunistů (a neexistujících estébáků) na úkor krajně pravicových, prozápadně, USAcky, NATOvsky a EUrohujersky zaměřených „demokratických“ stran, jako ODS, TOP 09 resp. Lidovců, ale  svým způsobem také ANO a ČSSD, které by nejraději místo na volebním kolbišti spíše viděli na hnojišti novodobých dějin.
     K výše jmenovaným a jejich urgentní výzvě občanům – voličům se kolegiálně  připojuje také TV novinář, pan Jan Tůma, který rovněž tvrdí, že demokracie a svoboda v této zemí (Česku) je ohrožena. Podle něj totiž za posledních 27 let nebyla v České republice  svoboda a demokracie tak ohrožena, jako nyní. Je však velmi pozoruhodné, že tento pan Tůma vidí ohrožení svobody a demokracie v Česku v tom, že bychom se prý mohli  stát východním „oligarchastánem“, ovládaným lháři, podvodníky a populisty, napojenými na východní země, kteří si prý myslí, že si nás a celou naši zemi můžou koupit. O kom to proboha, pan Tůma mluví? Kdo je těmi lháři, podvodníky a populisty, napojenými na východní země? Chce tím pan Tůma snad říct, že u nás vládnou komunisté, kteří jsou napojeni na východní země, že to jsou oni, o kterých pan Tůma mluví jako o lhářích, podvodnících a populistech? Nebo koho má vlastně na mysli, když nám dosud vládne koalice ČSSD, KDU-ČSL, ANOa  jim v opozici sekundují ODS, TOP 09, STAN? Co tím chce  pan Tůma občanům sdělit, když mluví o něčem, co nemá reálný základ?  A vůbec, jakou to má spojitost s výzvou pana Navrátila či pana  Hrušínského, jít k volbám a volit všechny demokratické strany a tím oslabit hlasy pro KSČM? Apropo, které naše politické „demokratické“ strany mají pánové Hrušínský, Navrátil a Tůma přesně na mysli? Nebo snad  v naší „demokracii“ máme také strany fašistické, nacistické, jedním slovem nedemokratické? Jistě, pan Hrušínský zcela jistě za nedemokratickou považuje KSČM, ale to už je jeho problém, protože pokud by všechny ostatní „demokratické“ strany byly stejně demokratické jako KSČM, bylo by možné dokonce konstatovat, že máme u nás pravou demokracii. To je však v daných podmínkách zatím nereálné. Zmíněné nebezpečí pro naši svobodu a demokracii v Česku má stejné „reálné“ opodstatnění,  jako nebezpečí, které někteří pravicoví politici, novináři  a lidé z pražské kavárny vidí  naše ohrožení napadením Ruskem.
     Na druhé straně jejich obavy a strach, že by mohlo být také jinak, než si oni představují jasně ukazuje, že se ve volbách bude rozhodovat o něčem důležitém, co jim může značně komplikovat život. A to je jen dobře, protože takoví zcestné, debilní, falešné a prolhané téze  o obavách z  ohrožení naší svobody a demokracie jsou jen a jen jejich obavy, protože jde především o jejich svobodu, o jejich demokracii. Na občany oni z vysoka se… dívají!