Genderová korektnost = Umíráček Západu

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Loudil
12. 11. 2017
Po metru v Londýně nyní i  v New Yorku zakázali dosavadní mnohaleté zaběhnuté hlášení : “Dámy a pánové, dveře se zavírají “. Je to prý hrubá urážka transsexuálů a dalších osob, které si nejsou – “zcela jisté, zda jsou muži nebo ženy a nebo něco podobného”. Na okamžité dodržování tohoto nařízení dohlédnou nadřízení zaměstnanců metra. V metru v New Yorku tak už nyní nesmí existovat v hlášení rozhlasu muži nebo ženy ,ale už jenom : “pasažéři, cestující,… a  podobné prý neurážející bezpohlavní výrazy. Tedy 95 % populace se musí přizpůsobit 5 % . Muži a ženy mizí v propadlišti dějin.


Po nedávném kácení soch různých osobností americké historie, které se prý svým počínáním -“nezachovaly dobře” – tak genderové řádění v USA nabírá na síle. Kdesi prý byla už zbourána i socha Kryštofa Kolumba, neboť bylo zjištěno jeho neuctivé chování k místním domorodcům po přistání jeho lodi Santa Maria roku 1492. USA jsou naším velkým vzorem a tak počítám, že i u nás už budeme brzy bourat sochy -“závadných osob”. Těžko pochybovat, že například i  Jan Žižka byl velmi rozpornou osobností , za kterou často zůstávala spoušť , tedy ano zbourat Žižku. Ani otec vlasti Karel IV nemá – “zrovna čistý rejstřík”. 5.prosince 1349 proběhl v Norimberku pogrom na Židy, kde bylo zavražděno na 560 Židů. Karel IV tento pogrom schválil a na vrahy vyhlásil amnestii. Tedy bourejme Karla IV. Ve Vídni mají zase hodně soch císaře Fantiška Josefa. Jak známo to on vyhlásil První světovou, takže Franc Josef také k zemi !! I Julius Fučík – “Je na tom také špatně !!” Byl sice za odboj popraven fašisty, ale byl to přeci komunista ! Takže musíme bourat ! Co se dá dělat ! …atd, atd.

Velmi – “podezřele” – vypadají i záchodky, tedy WC, kde je instalován panáček a panenka. Některé transsexuály to jen uráží, u jiných to prý vzbuzuje přímo hrůzu !! Nemohou se totiž rozhodnout, do kterých dveří mají vstoupit. Návrhy jsou už hotové. Budou se rekonstruovat WC tak, že budou zrušeny pisoáry , WC budou jednotná s konáním potřeby v kabinkách pro muže i ženy současně. Ve Švédsku už to tak i funguje.

P.S. Kdysi prošla morálním úpadkem a rozkladem bohatá říše Římská . I oni se stále více a více zamotávali do řešení okrajových a zcela nepodstatných věcí, až nakonec zkolabovali. Stále více své energie věnovali na zhovadilosti, až na to dojeli a zanikli. Systém současné liberální demokracie nastoupil stejnou cestu. Její konec je už blízko. Ti chytřejší, co vidí dál, například Orbán , se už snaží konat. Ale Brusel drží své kormidlo směřující do propasti zatím pevně. Bohužel pro nás.

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/454700-uz-zadne-damy-a-panove-s-tradicnim-oslovenim-konci-i-metro-v-new-yorku.html