Nacismus zámku Račice opět tabuizován – Tiskový průšvih ČTK

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš Nickelli
30.11.2017  ČeskéNárodníListy

Čtenáři Český národních listů si možná vzpomenou na mou stať “Temná nacistická kapitola zámku Račice” (ČNL 22.10.2017 viz Publikace Základní řada). Tím více je zarazí zpráva ČTK v MF Dnes o prodeji a historii račického zámku. Copak nám to utajila ČTK? 

 
Samozřejmě tu kapitolu, která je v Račicích, v regionální i celostátní literatuře a v médiích absolutně tabu již více než půlstoletí! Přece onu éru držení Račic v majetku rodu šlechticů Schoellerů. Ano, správně, těch von Schoellerů, patřících k rakouské magnátské šlechtě. Těch, kteří měli za protektorátu na své brněnské textilce v Židenicích napsáno pod obřím portrétem Hitlera heslo “Wir danken unserem Führer!” (“Děkujeme našemu Vůdci” – pozn.red.NR) Šlechtě, která držela a drží v Rakousku i v Německu obrovské majetky počínaje průmyslovými podniky a konče bankami.

Zatím co ČTK se vyžívá v informacích, že račický zámek koupila společnost e-Finance za 27 milionů od Jihomoravského kraje, a že tam společnost vybuduje luxusní residenci s multifunkčním sportovištěm a bazény, v části věnované historii zámku najdeme pouze informace o původním gotickém hradě, přebudovaném za renesance a za empíru na zámek. Ještě se dozvíme, že “před druhou světovou válkou” byl sídlem generálního štábu československé armády, ale více nic.

Zejména se nedozvíme,že důvodem umístění generálního štábu byla všeobecná mobilisace čs.armády proti Hitlerovi, a že špioni – zámečtí nacisté! ze služebnictva nacisty von Schoellera, jenž v té době dlel ve Vídni u nepřítele státu v hitlerovské Ostmarce – podali tajnou zprávu nacistům v říši. A říšští nacisté připravili letku u Kottingbrunnu, aby bombardovala zámek a Račice srovnala se zemí. To ovšem ČTK neví – a snad ani nechce vědět.

Stejně jako to, že majitel von Schoeller starší byl kutý nacista, vyznamenaný Hitlerem za hospodářské vedení Ostmarky čili okupovaného Rakouska, jenž doprovázel Hitlera i do Benátek za Mussolinim. A že jeho syn Philipp von Schoeller byl oficírem Waffen SS wehrmachtu a byl za služby nacistům vyznamenán množstvím medailí reichu i ustašovského státu. A jen z tohoto důvodu nebyla žádána restituce zámku, jako tomu naopak bylo u Schoellerovy manželky, dcery knížete Salma, která se dodnes pere se státem o Rájec a tamní majetky. Toto je ten pravý důvod tabuisace rodu Schoellerů, anebo něco jiného?

ČTK se takto vpravila opět do role vynikajícího censora dokonce doložené i historie račického zámku. A tím se dostala do pozice nelogického zpravodaje. Neosvětlila, proč měla zámek v minulosti prostějovská textilka jako rekreační středisko.

Zámek totiž nezabrali bolševici, jak to vyvolává dojem ze zkreslené a torzovité zprávy ČTK. Zámek vyvlastnila Benešova republika pro nacismus podle dekretů presidenta Budovatele a Národního shromáždění vyhláškou vyvěšenou na ONV ve Vyškově již v květnu 1945.

A ta se dodnes zachovala v archivu ve Slavkově u Brna… Stejně jako se zachoval rukopis popisující celou temnou nacistickou kapitolu račického zámku, uložený v museu Vyškovska. (Celé historii nacismu v Račicích jsem se mimo jiné věnoval ve své knize Umlčená Osvětim). Von Schoeller senior byl vysoký nacista a za služby říši dostal i arizovaný židovský majetek rodiny rytíře Gomperze z Vyškova. Ovšem mladý důstojník von Schoeller nikdy nebyl denacifikován, to již dávno zjistil například brněnský genealog dr. Stehlík v práci z roku 2003. Ani tuto informaci ČTK nezná…

Naopak Schoeller jun. byl ještě vyznamenáván Spolkovou republikou Německa – na rozdíl od otce, který strávil v Rakousku dva roky ve vazbě za nacismus. Rakousko se denacifikaci nikdy moc nevěnovalo, jak zjistil již badatel, blahoslavený Simon Wiesenthal, anebo historik E.B.Bukey. Ani toto zjevně ČTK nezná, a proto její torzo informací o novější historii račického zámku jen ohlupuje čtenáře. Žádný div. Psát o nacistické historii, která se dotýká současných tzv.restituentů, se jaksi nehodí, není-liž pravda, vyznavači politické pseudokorektnosti? Ovšem ani ČTK nemůže spoléhat na nekonečné utajování temných skvrn nacistické historie zámku Račice.

MF Dnes 28.11.2017, str.15 Račický zámek přestaví na wellness hotel. Za sto milionů.

Dr. Jiří Jaroš Nickelli,
Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice