O poslanci Ondráčkovi se mluví, o dalších polistopadových policistech bohužel nikoliv

Avatar
Původní autoři

Vladislav Černík 
 22. 12. 2017 HaloNoviny
Nominace poslance Zdeňka Ondráčka od KSČM na předsedu sněmovní komise pro kontrolu GIBS vzbudila v Poslanecké sněmovně nevoli, takřka průřezově. Důvodem je jeho účast na potlačování demonstrací v roce 1989, čili před 28 lety. Promlčecí doba pro vraždu je přitom 20 let. Asi by na mne na prvý pohled účast na těchto akcích SNB nepůsobila nejlépe. Místo zkratkovitého náhledu je však třeba vzít do úvahy několik souvislostí:


– nemalý časový odstup od akcí roku 1989;
– polistopadový režim dal panu Ondráčkovi svou důvěru, například tím, že mu udělil prověrku na Přísně tajné, a ta se neuděluje automaticky, takové příklady jsou dosti známé;
– účastnil se vyšetřování prezidenta NKÚ F. Dohnala, že by polistopadová demokracie na své exponenty »pouštěla« policisty s neprověřenou minulostí?;
– v minulém funkčním období Poslanecké sněmovny spolupracoval s kontrolním výborem;
– v současné sněmovně prakticky nejsou poslanci s aktivní praxí v policejních orgánech.

Kontrola inspekčního orgánu ozbrojeného sboru je natolik specifickou kontrolní činností, že pro její efektivní, a nikoliv bezzubé vykonávání, potřebuje dvě věci: aktivní znalosti daného prostředí zevnitř a kritický postoj vůči vládnímu establishmentu.

Předtím vykonával funkci předsedy komise V. Klučka, který od Levého bloku přešel k ČSSD a nedávno v Opavě prosazoval spolupráci ČSSD a ODS. Zástupkyně ANO k jeho působení byla mírně rozpačitá.

A co bych čekal od parlamentní komise na kontrolu GIBS? Že mj. bude bránit případnému opakování polistopadových policejních nezákonností například z demonstrací proti zasedání SB a MMF v září 2000 (ale i později), kdy se například na služebně v Bartolomějské našly i pozůstatky po zadržených, jako třeba zuby. Prostě policie, zvlášť v demokracii, se nemůže s demonstranty trumfovat v nezákonnostech. Viz https://legacy.blisty.cz/art/54702.html, a autora K. Dolejšího z Blistů rozhodně ze sympatií k levičáctví však podezírat nemůžeme.

Jmenovitě polistopadoví takto zasahující policisté však nejsou známi. Po dvaceti letech! Ale někomu vadí poslanec Ondráček i po téměř třiceti letech. Že by náhoda?