PROTI POLITICE STRAHU! (z Ruska?) Trapas sluníček

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
18. 12. 2017          
Během demonstrace tzv. “levicových” aktivistů při příležitosti setkání zástupců skupiny politických stran “Evropa národů a svobody” (v mainstreamových mediích nazvaném “setkání lídrů evropských protiimigračních stran”) se potvrdilo následující:

1. Jedním z nejúčinnějších nástrojů současné globální moci, je demonstrativní používání dvojího metru, a to v nejrůznějších podobách.
2. Kdo nemá trpělivost a odvahu pochopit, jak současná globální moc funguje, stává se její obětí, začíná jí přisluhovat, aniž si to uvědomuje, dokonce má pocit, že činí něco záslužného.
3. Postupně se zapouzdřuje, ztrácí schopnost nadhledu a uvažování v alternativách; ti zvlášť úspěšní v tomto směru jsou pak současnou globální mocí protěžováni, aniž by byli schopni reflexe role, kterou přijali.
4. V důsledku rozpadu jádra současné globální moci (což se projevuje např. hybridní občanskou válkou v USA) ztrácí globální moc svůj vliv, stále zřetelněji se projevuje její destruktivní role, lidé v řadě zemí (a můžeme být hrdi na to, že u nás jsme v popředí tohoto procesu) si začínají podstatu mechanismů fungování současné globální moci uvědomovat a ač různého politického či náboženského přesvědčení se začínají sjednocovat.
5. To, co se mainstreamová media sloužící současné globální moci snaží vydávat za “rozpolcenost” či “rozdělování” lidí v naší zemi je ve skutečnosti proces postupného a historicky zřídkavého sjednocování lidí, tentokrát proti zlu a rizikům hrozícím ze strany současné globální moci, kde se nepočetné skupiny těch, co z různých důvodů globální moci podlehli, dostávají do izolace (a s pomoci mediálního mainstreamu to vydávají za “hrozbu pro naši zemi”).
Nádherně to pomohl ilustrovat Jiří Dolejš zveřejněním fotek z demonstrace (mj. s úvodním textem: “Ještě několik fotek z protestů proti konferenci evropských xenofobů v Praze”):
Hlavní heslo:
“Proti politice strachu!”
Tyhle převážně nevědomé poskoky současné globální moci pod vlivem akceptování politiky dvojího metru a následného zapouzdření se ani nenapadne, že každodenně, masívně, intenzívně až hystericky jsme mediálním mainstream strašení Ruskem, že to je skutečná a současně absurdní politika každodenní a masívního zastrašování. Ale proti té se naši “levicoví” aktivisté neozvou. Svou “statečnost” projevují tím, že útočí na ty, kteří se současné globální moci vymkly z pod kontroly a začínají hledat odpovědi na palčivé otázky dneška.
Ať každý posoudí, co je větší nebezpečí, zda migrační vlny vyvolané cílenou destrukcí zemí, jako Libye a Sýrie a následnou ochranou i podporou ilegální (a kontaminované) migrace, nebo Rusko, které má zlomek vojenského potenciálu USA, natož zemí NATO. Mj. Rusko může dnes úspěšně vojensky a z čistě vojenského hlediska zasáhnout jen tam, kde má naprosto zásadní a dlouhodobou podporu místního obyvatelstva ruského původu, což není případ ani Pobaltských zemí, ani naší země.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5278-proti-politice-strahu-z-ruska-trapas-slunicek.html