Avatar
Původní autoři

Pavel Dudr
24. 1. 2018   PravýProstor

Ve Švédsku je už 209 měst, kde se zvyšuje segregace obyvatelstva. Demontáž Švédska pomocí organizované invaze migrantů probíhá už asi 30 let, ale teprve v poslední době se dostavují viditelné výsledky. Namísto plánované integrace ovšem probíhá segregace.
Oficiálně se tomu neříká no-go zóny, ale segregace obyvatel. Zavádí se zde index odlišnosti, a čím je vyšší, tím více je obec rozdělena (1).

Jak taková segregace vypadá, jsme si už mohli přečíst: „Ve švédském Helsingborgu v roce 2017 byl nárůst útoků střelnou zbraní o 300 procent.“ (2) Toto město je v segregaci ovšem až na 30. místě, viz násl. tabulka (3). Je zde zobrazen nárůst indexu segregace v letech 2005 až 2015. Nárůst je patrný hlavně ve větších městech, protože migranti mají snahu se tam stěhovat z menších měst, kam také byli nastěhováni.

Další příklady úspěšné segregace můžeme vidět zde (4).

8.12.2017, asi 200 lidí ve švédském Malmo křičelo „budeme zabíjet Židy“, policie přihlížela a nikdo nebyl zatčen.
Nebo Goteborg, 9.12.2017: 20 maskovaných mužů hodilo zápalné lahve do synagogy (5).

Uprchlíci budou stát Švédsko 18,6 miliardy dolarů v roce 2017 – pouze 500 z 163 000 přistěhovalců, kteří přišli v roce 2015, mají práci (7).

Švédsko je zaslíbenou zemí pro imigranty, zatímco rodilí Švédové a Židé emigrují, v roce 2015 jich bylo 55.830, v roce 2016 45.878, novější data nejsou zatím k dispozici (6).