Bože, ochraňuj Česko před Drahoši – Hroši

Avatar
Původní autoři

YektaUzunoglu

1.1. 2018   
Nejsem kulturní a sociální antropolog, ale ze svých zkušeností můžu říct, že někteří jedinci z Česko – Polských hranic aáji v sobě prvky z jedné strany hraničící s asociální drzostí a z druhé strany mají bytostnou potřebu se opřít o neviditelné a silné statní instituce k zajištění, zpevnění své vlastní jistoty, která jim umožňuje v jejich projevu “dravosti” spojené s manipulací s lidmi, obzvlášť když jsou v pražském soukolí.
Jejich světle modré oči s jejich “spontánností” opřené o neviditelný stát jim zpravidla získávají důvěru jejich okolí.

Takovým příkladem dle mého názoru je i ten Jiří Drahoš, který v pražském “vědeckém prostředí” udělal kariéru jako málokdo!? Dravý dle všeho manipulátor opřen jako o otce o stát, ale nikoliv o ten viditelný stát!

Proto se nedivím, že osoba, která v sobě nemá sebemenší charisma, se mohla dostat ve “vědeckém soukolí ” tak vysoko, k tomu skutečně po tvz. sametové revoluci nebylo mnoho potřeba.

V tomto světle je třeba se dívat na Drahoše a jeho “vědeckou práci”, kde se všude vytahuje či prezentuje jakou svou nadlidskou vědeckou práci – v recyklaci PET lahví se slovy: “S jiným kolegou jsme si nechali patentovat recyklaci PET lahví. A hned dodává: ” Jsme teď ale v jednání o prodeji licence.”. Jméno kolegy zůstává pochopitelně utajeno, ale pan profesor nezapomíná, jak tu licenci zpeněžit.

Přitom otázkou polyetylenu či polypropylenu se vědci zabývají víc než 100 let a na recyklaci má patent téměř každá druhá továrna v Číně, a jsou jich stovky! Recyklaci polyetylenu či polypropylenu pochopitelně znali vědci už dávno v “hluboké totalitě” a i takový Kaučuk Kralupy mohl kdykoliv spustit svůj recyklační proces.

Přečetl jsem téměř vše, co tento Drahoš v poslední době za svou kampaň prohlásil, nenašel jsem NIC, ale vůbec NIC nového, jen nějaké podprůměrné nic neříkající fráze a pár fotek, se kterými chce voličům díky své inteligenci vsugerovat, že tento dravec z Česko- Polských hranic se opírá o NATO a o EU, o státní instituce chránící zájmy těchto dvou institucí v Česku!

V tomto ubohém duchu sugesce a autosugesce jde na Dny NATO a nechá se vyfotit před americkým bombardérem B 52 a dá tuto fotku jako svoji reklamu na svoji facebookovou stránku! Přitom v mizérii svého vzdělání zapomíná, že B 52 zůstala v paměti aspoň u naší generace ve všech národech jako ta strašlivá zrůda, která nesla smrt nesčetným civilistům v Indočíně!

Bylo mi teprve 17 let, když jsem jednou za týden ze solidarity s národy v Indočíně prodával před studentskými menzami ve Francii předměty vyrobené ze sestřelených B 52 jako náhrdelníky, prsteny atd. a odevzdával peníze svým přátelům z Indočíně a nás “prodejců” bylo jak mraky a ze všech koutů světa! Tento vědec se v roce 2017 vytahuje v boji o prezidentské křeslo v malé kulturní zemi ve střední Evropě právě s tímto bombardérem!

 Potom se ještě nezapomene jít vyfotit před pasivní radar VERA a dodává k tomu: “jeden z největších úspěchů na poli vojenské techniky”! Jakoby VERA byla objevena za jeho prezidentování v akademii véd! VERA přitom není nic jiného, než zmodernizovaná legendární TAMARA, která byla objevena skutečnými, pravými vědci Československa! K této modernizaci došlo v 5. patře bývalé budovy Tesla Pardubice, tedy HTT Pardubic! Tenkrát pan Drahoš nebyl ani „ing.“….

Politika není věda, ale umění a každý člověk by měl mít minimální úctu před těmi, kteří to zvládají a bezesporu mezi těmi, kdo toto umění zvládá excelentně a to již desítky let, je Miloš Zeman! Můžeme mít výhrady, jak chceme, ale respekt patří jemu a Václavu Klausovi! Rozhodně ne těm “dravým vychytralým”, kteří umějí vlastními slovy Drahoše “být v pravou chvíli na pravém místě. “

Funkce prezidenta tak malé země ve středu Evropy je dost vážná věc, aby národ těmto dravcům a vychytralým jedincům, kteří umějí být “být v pravou chvíli na pravém místě. ” nedovolil, aby ukojili své neukojené ego na úkor zájmu tohoto národa.