Dva milióny svědků: Drahošův poučný debakl

Radim Valenčík

Radim Valenčík
24. 1. 2018   blog autora

Dva milióny svědků vidělo Drahošův debakl na TV Prima v duelu se Zemanem. Chtěl jsem napsat, že celý duel lze sledovat na záznamu, ale ve všech dostupných odkazech se objevilo (jak jsem zjistil v 8.00 ráno):

Viz: https://www.youtube.com/watch?v=ZKxBrpVdbR0
Nebo: https://www.youtube.com/watch?v=DN7-F-ln_B8
(Pozn.redakce – díky pozornému čtenáři můžeme nabídnout jinou adresu, na které záznam duelu funguje:
http://prima.iprima.cz/cesko-hleda-prezidenta-1/prezidentsky-duel-finale 
Aktualizovaný dodatek:

Jak jsem byl upozorněn, na iPrima je to celé, musíte si protrpět tři reklamy, ale opravdu to stojí za to, velmi významné pro osvětu našeho národa:

http://prima.iprima.cz/cesko-hleda-prezidenta-1/online-cela-debata-milose-zemana-jiriho-drahose-na-prime

Hodně rozpačité tváře stoupenců Drahoše:

Pokusím se k tomu dát několik poznámek:

1. Drahoš byl neuvěřitelně slabý. Víc, než kdokoli čekal. Viděl jsem prostřihy na tváře Hilšera a Horáčka, kteří byli zděšeni. Teprve v závěru debaty si uvědomili, že by měli svého favorita podporovat. Výkon, který Drahoš podal, byl pod úrovní horších studentů u našich státnic (a to, jak mohou naši studenti dosvědčit, jsem k nim dost kritický, pokud jde o schopnost samostatného a kritického myšlení).

2. To, co Drahoš předvedl, nebylo ovlivněno Zemanem, který podal standardní výkon. Moderátor ho rovněž neuváděl do složitých situací, spíše naopak. Ani atmosféra v sále nebyla příčinou Drahošova selhání, ta totiž vznikala postupně; po pravdě řečeno chápu diváky, že jim po určité době od zahájení duelu nezbylo než se hlasitě smát. Měli nad výkonem plakat? Nebo projevit zděšení nad tím, co viděli a slyšeli? Příčinou selhání byl Drahoš sám. Mimo reálný svět, figurka, se kterou se manipuluje neschopná vlastního úsudku.

3. Při této příležitosti považuji za důležité zastat se české vědy. Ta zdaleka není ve stavu, jaký by vyplýval z výkonu, který předvedl ten, kdo hlavní stánek české vědy – Akademii věd ČR – po dobu osmi let řídil. Drahoš se do této pozice dostal ne náhodou. Jakákoli pozitivní změna musí vycházet z opory ve vědeckém poznání. A tak současná globální moc postupuje vůči vědě podobně jako vůči mediálnímu mainstreamu. Dosazuje slouhy a poskoky, aby roli vědy sterilizovali a paralyzovali. K tomu dodám na adresu veřejnosti:

– Važte si vědy, zejména té, která je schopna odpovědět na otázky, co se v dnešním světě děje. A podporujte ty, kteří přes působení Drahoše a podobných se snaží vědu rozvíjet.

– Platí to i z druhé strany, kdo chce dělat poctivou vědu o společnosti, musí být schopen komunikovat s veřejností. Mohl bych uvést řadu příkladů, kteří se o to snaží. Ale aspoň jeden příklad za všechny – Ilona Švihlíková. Je schopna vystupovat srozumitelně na veřejnosti, snaží se pochopit podstatu příčin současných problémů, důsledně dodržuje zásady vědy a kritického myšlení.

4. Vzniká otázka, proč do role v Akademii věd ČR a nyní za kandidáta na postup do “vyššího levelu” byl vybrán člověk typu Drahoše. To bezprostředně souvisí s logikou fungování současné globální moci, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html

Právě takové slouhy jádro globální moci potřebuje. Má to jeden problém. Současné jádro globální moci je v krizi. A jako čert kříže se bojí těch, kteří by se pokusili o reformování toho, co se přežilo, co devastuje současný svět a ohrožuje přežití naší civilizace. Proto spoléhá na stále větší a větší hlupce a omezence. Kam až to došlo, se mohl přesvědčit včera každý na vlastní oči. A doufám, že se celý záznam duelu někde objeví, případně se bude šířit jinými formami než přes internet.

5. Potvrdilo se, že nejdůležitější v těchto prezidentských volbách je probouzení a vyzrávání vědomí a sebevědomí veřejnosti směrem k pochopení toho, o co jde a co dělat. Včerejší Drahošovo účinkování v tom sehrálo a ještě sehraje mimořádně významnou roli.

6. Loni v březnu jsem napsal na svém blogu článek “Ví Drahoš, do čeho jde?”. Dovolím si z něj citovat:

“Akademie věd ČR v drahošovské době moc pozornosti tomu, o co dnes jde, nevěnovala. Ale o velké peníze vždy škemrat dokázala. Lidé v naší zemi si zaslouží, aby měli ve vědě oporu (jsou dost inteligentní, aby dali oporu vědě). Nechápu, jak ten, kdo nedokázal z pozice AV ČR využít autoritu vědy proti lampárnám, chce kandidovat proti tomu, kdo to dokázal z pozice prezidenta?!

Chcete volit “slouhu slouhů globální moci” do pozice fíkového listu krytí lumpáren? … Není v tom nic osobního. Jen nechci, aby byl prezidentem “slouha slouhů globální moci”. Pokud jde o Drahoše, je sice zdatný technokrat (jak mě upozornil na základě osobních zkušeností jeden můj známý), ale to rozhodně nestačí. Když chce někdo vstoupit do velké, dokonce do globální politiky z pozice vědecké funkce, aniž by se před tím pokusil využít svých pravomocí (i odpovědnosti) za ovlivnění současného společenskovědního výzkumu ve smyslu poznání toho, jaké jsou příčiny současných problémů, považuji to za zjevný rozpor: Osobně se opírat o autoritu vědy v politice a současně nevyužít vlastních kompetencí k podpoře autority vědy vůči politice (k podpoře řešení otázek, které s problémy současné politiky souvisejí s využitím možností vědy). Jak chce ustát působení sil současné globální moci a nezměnit se v jejich figurku? Jakou máme záruku? Ví vůbec Drahoš, do čeho jde?”—

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/4404-vi-drahos-do-ceho-jde.html

Aktuální je celý článek. Realita zašla mnohem dál, než bych tehdy očekával.

– – –

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5399-dva-miliony-svedku-drahosuv-poucny-debakl.html