Že nemáme lepší lidi než je Drahoš a squadra kandidátů za ním?

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
28. 1. 2018
Možná předbíhám, námět, o kterém hodlám psát není sice zrovna aktuální, protože jedna volba prezidenta republiky během několika hodin skončí, a další bude zas až za pět let. Nicméně vzhledem k okolnostem, které současnou volbu prezidenta ve volební kampani předcházely mi nedá, abych se nezamyslel nad možnou skladbou a profilem potenciálních zájemců, kteří budou usilovat o post na funkci prezidenta České republiky.


Pokud se nemýlím, před současnou volbou prezidenta republiky bylo mezi veřejností velké dilema najít vhodného člověka jako (proti) kandidáta na post prezidenta České republiky. A to přesto, že mezi námi žije řada vynikajících lidí s příkladným charakterem, empatiemi, zjevem, pozitivním egem, s vynikajícími výsledky práce, lidé zkušení, s racionálním myšlením, reálným politickým rozhledem, lidé slušní, poctiví, pracovití a čestní. Ne vždy se však podaří takového člověka nejen vytipovat, ale také přesvědčit vzít na sebe břímě prezidentské funkce, protože je to zpravidla jejich skromnost, která jim brání se do takových soubojů zapojovat.

Pohledem na seznam lidí, občanů ČR, kteří se ucházeli o kandidaturu na funkci prezidenta republiky se až člověku nechce věřit, kdo všechno se o tuto možnost zajímal. Seznam zájemců spíše připomínal soupisku zájemců na mistrovství světa v hodu nafukovacího balónku do dálky, než seznam vážných zájemců o prezidentskou funkci. Stačí si jen všimnout, kdo za nimi stojí, kdo je podporuje, za koho „kopou“ a koho vlastně reprezentují. Tyto faktory jasně napovídají, s kým máme tu čest a komu dát hlas. Nelze než konstatovat, že ten pohled je (byl) zarážející až žalostný!

Nicméně jsou mezi námi lidé, kteří ač se do velké politiky netlačí, přesto díky svým morálně volným vlastnostem, poctivé práci, mají nesrovnatelně lepší výsledky než ti ve velké politice. Jedním z nich je podle mého názoru pan Zbyněk Passer, komunální politik a podnikatel, od ledna 2014 výkonný místopředseda politického hnutí „Pro Prahu“. Mladý (43), ambiciózní muž, který by se svými postoji a názory zastínil celou plejádu nejen vyřazené zájemce o post prezidenta, ale též vyvolenou devítičlennou skupinu zoufalců (kromě M. Zemana), zvláště pánů Topolánka, Horáčka, „hvězdného“ Drahoše a také mnohé současné významné politiky!

K ostře sledovanému souboji dvou finalistů v boji o prezidentský post, profesora Drahoše a současného prezidenta Zemana, resp. k jejich prvnímu vzájemnému veřejnému duelu na TV Prima, stejně jako k dalším zajímavým záležitostem a problémům na politické scéně se velmi fundovaně, slušně, objektivně a pravdivě vyjádřil v rozhovoru pro Parlamentní listy.cz právě výše jmenovaný pan Zbyněk Passer. K tomu, aby bylo možné pochopit o čem zde píši, je nutné si rozhovor pana Passera s PL.cz pozorně přečíst, zde: ZDE

Není důležité se zde rozepisovat o perfektní analýze české politické reality, jak ji v rozhovoru seriózně, objektivně a naprosto přesně pan Zbyněk Passer popisuje. Jeho vyřčené názory, postoje a hodnocení jsou hluboce racionální, analyticky relevantní a nepochybně pravdivé. Není od věci si také srovnat nejen jeho názory, ale i myšlenky, tendence, úvahy, pohledy a hodnocení a v neposlední řadě schopnost se jasně a zřetelně vyjadřovat v porovnání s tím, co jsme slyšeli např. od profesora Drahoše v duelu s prezidentem Zemanem. Vzhledem k jeho relativně mladému věku jsou jeho názory a postoje přesné a  pravdivé, jsou hodnoceny optikou člověka stranicky či vrcholnou politikou nezatíženého a to přesto, že se v regionální politice pohybuje a působí mnoho let.

Abych se však vrátil k podstatě věci chci tímto naznačit, že třeba zrovna pan Zbyněk Passer může být či by mohl být vhodným a také důstojným kandidátem v příštích prezidentských volbách, kdy mu bude 48 let. Do té doby ještě může nasbírat další životní, pracovní, politické a mezinárodní zkušenosti, což mu o to více zvýší ambice ucházet se post prezidenta republiky a při vědomí jeho kvalit a předpokladů být také od občanů podporován. Nepohybuji, že by takový kandidát nebyl občany podpořen.

Není totiž pochyb, že dnes neúspěšní kandidáti budou mít tu drzost znovu se ucházet o kandidaturu, jinými slovy, budou se o post zajímat lidé, kteří v ní nevidí státnickou odpovědnost, ale jen možnost ukázat se jako kandidáti na funkci prezidenta. Předpoklady pro výkon této funkce mají asi jako já, že některému z nich v 85 letech budu dělat osobního šoféra. Doporučuji přečíst si zmíněný rozhovor na portále Parlamentních listů.cz, protože podobné kvalitní rozhovory se na většině českých portálech nevedou zas až tak často.