Další smrt během pokusu o násilné konvertování v Jižní Koreji: Oběti konverzních praktik CCK žádají přijetí antidiskriminačního náboženského zákona

Avatar
Původní autoři

3. 2. 2018
Občanka Korejské Republiky byla usmrcena při snaze o její násilné konvertování na podnět pastora dominantní křesťanské církve. Mladá věŕící byla udušena během únosu rodiči po té, co byla odvlečena do vily v oblasti Hwasoon, Jeon-ra dne 29. prosince 2017. Obětí se stala 25-letá Koo Ji-In, která již dříve sepsala petici korejské vládě, aby byla zakázána činnost násilné výuky k náboženské konverzi. Tu realizuje za finanční úhradu pro oběti sekt nadále Křesťanská rada Koreje – Christian Council of Korea (CCK). Policie dostala informaci o únosu Koo Ji-In, ale nejednala s odůvodněním, že jde o „náboženský“ a „rodinný“ problém.


Koo Ji-In byla již v roce 2016 proti své vůli podrobena pokusu o konverzi, když byla unesena na 44 dní a nucena změnit své vyznání. Tuto snahu pastorů CCK a jejích rodičů se jí podařilo překonat a následně se angažovala za to, aby byla dodržena „svoboda vyznání“, která je garantovaná ústavním zákonem Korejské republiky.

U prezidenta žádala Koo Ji-In uzákonění antidiskrimininačního náboženského zákona, který by legálně odsoudil tzv. konverzní pastory a jejich činnost zakázal.

Schéma násilné výuky k náboženské konverzi probíhá následovně. Pastoři CCK navenek vystupují jako experti na křesťanské sekty. Rodičům obětí za finanční úhradu poradí, jak detailně naplánovat a zinscenovat jejich únos na předem určené místo, kde jsou pak těmito pastory ve spolupráci s rodiči vystaveni psychickému a ne zřídka i fyzickému násilí, aby upustili od své víry a podepsali konverzi.

Rodiče a příbuzní těchto obětí, které jsou zpravidla již dospělé osoby, jsou pastory zmanipulováni strachem, že jejich syn nebo dcera je v „sektě“ a slibují jim vrátit jejich dítě zpátky na „správnou doktrínu“. Během takové akce jsou obětem při odporu svázané ruce, nohy a zalepena ústa lepící páskou.

Pastoři dávají rodičům podepsat prohlášení, aby se zbavili odpovědnosti. Jsou to ale právě oni, kteří tak beztrestně ničí rodiny. Prominentní pastor Jin, který je reprezentantem tohoto fenoménu „výuky“ nabádá i další pastory, aby se do této formy „konzultace“ zapojili.

Jde již minimálně o druhé úmrtí ve spojení s násilnou snahou o konverzi v Jižní Koreji. V roce 2007 utloukl manžel kladivem čtyřicetiletou věřící po té, co se odmítla podrobit násilné výuce k náboženské konverzi.

Tragédie ve městě Ulsan proběhla podle podobného scénaře. Pastoři CCK vytvořili atmosféru strachu v její rodině, která ji unesla jenom kvůli tomu, že svoji víru začala praktikovat v jiné denominaci než tito pastoři, kteří si za to ještě nechali zaplatit.

Předpokládá se, že v Jižní Koreji žije ve strachu před podobnými konverzemi tisíce lidi. Společně se sjednotili a své zkušenosti i svědectví sdílejí na veřejném blogu http://cafe.daum.net/jinwar. V těchto dnech organizují občanské akce nenásilného odporu a informují světové společenství, aby se tak předešlo dalším úmrtím.

Vyzýváme mezinárodní lidsko-právní a humanitární organizace i aktivisty, aby si vyžádali více informací o případě a v rámci svých možností vyvinuli jakýkoli tlak a pomoc na prosazení antidiskrimininačního náboženského zákona v Jižní Koreji a zákazu násilného vzdělávaní náboženské konverze CCK.

Asociace obětí násilného vzdělávaní náboženské konverze, leden 2018 Kontakt pro více informací: rememberkoojiin2018@gmail.com

Zaslala Kateřina Davidová