Vážené a vážení, po vyhlášení výsledku volby hlavy státu a dlouho po odchodu p. M.Zemana z prostoru hotelu TOP došlo k politováníhodné události, o níž jste jistě již slyšeli.

Avatar
Původní autoři
Petr Žantovský
10.2. 2018
Novináři ze Seznam TV se snažili dostat do soukromých prostor, kam neměli přístup, právě ve chvíli, kdy tam jeden z hostů, pan M.Rokytka, měl zdravotní potíže. Novináři nejen že nezavolali záchranku, ale ještě ve snaze ulovit bulvární snímky překročili meze nejen soukromého prostoru, ale především profesionální etiky. Z místnosti pak byli vykázáni několika jinými návštěvníky, kteří se pokoušeli podat první pomoc kolegovi v nouzi.
Jeden z těch, kdo vykázal novináře ze salonku, byl pan ing. Karel Slezák, taktéž novinář, člen Syndikátu novinářů. Tato organizace nejen že nezasáhla proti neetickému jednání bulvárních reportérů v okamžiku zdravotního ohrožení člověka, ale vzápětí “potrestala” ing.Slezáka vyloučením ze svých řad. Tato série nešťastných událostí vyústila v náhlé úmrtí pana ing. Karla Slezáka.

V těchto hodinách spontánně vzniklo prohlášení provázené kolektivní kondolencí pozůstalým po ing. Karlu Slezákovi. Vyjadřuje se zde – jednoduše řečeno – pohoršení nad tím, že slušnost, morálku a elementární humanitu v naší společnosti vystřídal mediální a politicko-mocenský zákon džungle.

Dovoluji si Vám přeposlat text onoho prohlášení.- Pokud s ním souhlasíte a chcete připojit svůj podpis, lze tak učinit prostou souhlasnou odpovědí na email pzantovsky@seznam.cz v podobě: jméno, příjmení, povolání.

Kondolenční listina pak bude předána pozůstalým ing. Karla Slezáka a prohlášení svobodným médiím.

Děkuji za pozornost, kterou této věci věnujete, a věřím, že se přece jen naše společnost vzpamatuje, ačkoli to jistě nebude snadné ani rychlé.

S pozdravem

Petr Žantovský

Zde je ono prohlášení:

Prohlášení českých novinářů a dalších občanů k úmrtí ing. Karla Slezáka


V Praze 8.2.2018

My, níže podepsaní, vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině zesnulého kolegy novináře ing. Karla Slezáka. Jeho jednání při událostech v hotelu TOP 27. 1. 2018 chápeme jako snahu pomoci jinému kolegovi ve zdravotním ohrožení, což patří k elementárním etickým parametrům nejen výkonu novinářské profese, ale obecně lidského chování a jednání. Fakt, že se někteří jiní novináři snažili z celé události vytěžit jen bulvární zpravodajství bez ohledu na humanitární kontext, naopak považujeme za nemravný a porušující všechny novinářské kodexy a pravidla. To, že pana ing. Karla Slezáka za jeho snahu pomoci kolegovi vyloučil ze svých řad Syndikát novinářů, je zcela nepochopitelné a tuto organizaci naprosto zahanbující. Nemůžeme nikoho vinit z toho, že pan ing. Karel Slezák již není mezi námi, ale uvedené okolnosti svědčí o tom, že v naší společnosti nepanuje shoda, mravnost a humanita, ale jen zápas o vliv a moc za každou cenu. To je smutný výsledek bezmála třiceti let vývoje demokracie v naší zemi.

Čest památce ing. Karla Slezáka!