“Důkazy” britského velvyslance v kauze Skripal

Velvyslanec Nick Archer v ČT

Radim Valenčík
20. 3. 2018  blog autora
Upřímně jsem se těšil, že konečně budu mít v kauze “Skripal” více jasno. Podezření, že šlo o provokaci těch služeb, které si přejí hrotit vztahy s Ruskem a případně je dovést až do ozbrojeného konfliktu, podezření, že se jedná o stejný rukopis, jako vyrábění otrav plynem v Sýrii za účelem difamace legitimní syrské vlády, že se jedná o načasovaný pokus diskreditovat Putina těsně před volbami, je dost velké.

Britský velvyslanec, Jeho Excelence, Nick Archer – to už je nějaká úroveň. Ten už musí být hodně dobře informovaný a hodně dobře vážit slova. Tak se podívejme, jak odpověděl na otázku moderátora Davida Borka v pořadu UK ČT 24 včera, tj. v pondělí 19. března, jaké konkrétní důkazy a jaký typ důkazů pro obvinění Ruska Británie má (od konce 28. minuty pořadu). Nick Archer řekl doslova:

V zásadě jsou to dvě věci. Jsme schopni látku analyzovat, víme odkud je, odkud přišla.

Druhá věc je otázka motivu. Už dříve došlo k vraždě Litviněnka, také agenta. Pokud dáte dohromady látku a motivaci, máte dost jasný případ.”

Touto odpovědí byl zaskočen i David Borek a požadoval konkretizaci formou poznámky:


“Látka se mohla dostat do rukou kohokoli, třeba v době chaosu za Jelcina.”
Odpověď Nick Archer: “Teoreticky je to možné, ale tady máte motiv. Každému soudu by to bylo jasné.”

Po té se už David Borek raději neptal. Viz ZDE.

Podívejte se, opravdu se podívejte na celý rozhovor. Od konce 28. minuty pořadu.

Nyní mě už těžko někdo přesvědčí, že není pravda to, čeho jsem se obával a co jsem myslím dost přesně popsal:

To už není jen překrývání lumpáren ještě většími lumpárnami, tj. vyvoláváním stále větších a nebezpečnějších konfliktů bez ohledu na oběti. Obávám se, že to je poslední tažení těch, co se v závěrečné části svého života dostali k centru moci, cítí blízkost smrti a chtějí do pekel vzít celé lidstvo v šílené naději, že i tam budou moci pokračovat v demonstrování své moci nad námi. Vypadá to jako šílenství, ale je to jen stařecké selhání racionality a morality utvrzované skupinovou stupiditou, která se nachází své slouhy a poskoky, kteří rovněž kvůli své kariéře obětovali svůj rozum i morální zábrany.

Politbyrovsky přestárlé jádro současné globální moci patrně dokonale “vyčistilo” terén potenciálních reformátorů v dalekém širokém okolí svého vlivu a obklopilo se zapouzdřenými slouhy, slouhy slouhů a poskoky, kteří zablokovali zpětnou vazbu.

Prognóza? Se selháními racionality toho typu, jaké předvedl britský velvyslanec, se budeme setkávat stále častěji. Ruku v ruce s tím budou houstnout provokace ještě těžšího kalibru, bude houstnout atmosféra, ve které žijeme, budu růst riziko fatální válečné konfrontace. Některým z těch, kteří by rádi na slouhovství založili kariéru, to začne docházet. Ubrání se riziku zapouzdření, ale stanou se i oběťmi křečí, které signalizují to, k čemu stejně v dohledné době dojde. Zániku té moci, které dovedla lidstvo do nejobtížnější fáze jeho dosavadní existence. Na tom, jak rychle a plně bude normálním lidem docházet to, o co jde, závisí, zda a s jakými ztrátami přežijeme. Považuji odpovědi Nicka Archera za naprosto nedůstojné jeho úřadu a projev neúcty k české veřejnosti či spíše pohrdání touto veřejností. Odpovědi, které předvedl, asi byly určeny jinému publiku než lidem v naší zemi. A to chce z této pozice kádrovat, kdo může v diplomatické sféře působit v naší zemi?

– – –

    

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5551-dukazy-britskeho-velvyslance-v-kauze-skripal.html