Gobbelsovská totální válka poslankyně Němcové Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5576-gobbelsovska-totalni-valka-poslankyne-nemcove.html

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
28. 3. 2018  blog autora 
Co byste si pomysleli o člověku, který ukradne prezidentskou standardu s nápisem “Pravda vítězí” a rozstříhá ji na kousíčky v naději, že tím zničí pravdu jako takovou?
A co si myslet o člověku, který obviní prezidenta z velezrady za to, že se řídí nápisem na standardě a chce zjistit pravdu? 

 

K tomu, pro ty, co neznají kontext:

Jsem přesvědčená, že prezident se té velezrady dopustil. Svými slovy nahrává Rusku, nikoli jistotě ČR,” řekla poslankyně (Němcová). – O podání ústavní žaloby na prezidenta pro velezradu mluví hnutí Starostové a nezávislí. Němcová k tomu uvedla, že neví, zda bude případná žaloba relevantní. “V politické rovině máme jasno, v trestně-právní se obáváme, že podstata věci nebude taková, aby mohlo být řízení zahájeno,” konstatovala. 

– Zeman v pondělí uložil BIS, aby zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn novičok. Rusko v minulosti uvedlo, že látka mohla být i z Česka.  (ZDE)

To, co je příčinou hysterie pramenící ze snahy zakázat lidem uvažovat v alternativách, jsem se pokusil objasnit v rozhovoru v Parlamentních listech 27. března. Vybírám relevantní pasáže:

“Já si skutečně myslím, že si dosazená a současnou mocí vydíratelná euroreprezentace poprvé uvědomila, s jakým zlem se setkala. S mocí, která je v rukou politbyrovsky zestárlých jedinců působících ze zákulisí. Ti se stali nenávistnými v důsledku svého celoživotního selhání… – Snaha dopídit se pravdy jako servilita vůči Rusku?! Přiznám se, že toto už opravdu přesahuje moje meze chápání toho, kam až může “zapouzdřená hloupost” – jak určitý specifický fenomén projevující se politizací věcných problémů nazývám – dojít. – Z hlediska vývoje bezpečnosti ve světě je pro každého normálně myslícího člověka nejpřijatelnější alternativou ruského lídra Putin. Z tohoto důvodu bych ho volil. Přes všechny provokace, přes všechny pokusy o potupení hrdého národa stále drží Rusko dostatečně daleko od nepřiměřených reakcí. Když to srovnáte třeba se současnou hysterií v Británii či v řadách některých našich představitelů. Taková vytrvalá snaha provokovat a vyprovokovat Putina… Dokážete si představit, jak ubohé a zlé charaktery se tomu propůjčily. Ale tím bych se vracel k popisu moci, kterou jsem definoval již před delší dobou, myslím dost prorocky v článku O (degeneraci) současné moci, viz (Napsal jsem přesně před rokem a uveřejnil 7.4.2017):

“Pokračující degenerace jádra současné globální moci zašla tak daleko, že roste intenzita tlaku na reformu jak zevnitř, tak i zvenku, ze strany veřejnosti. I zde se projevuje snaha jádra globální moci řešit problémy vyvoláním drastických konfliktů, tentokráte přímo uvnitř jednotlivých zemí, v nichž má jádro globální moci původ. Hrozbu pokračující degenerace a úpadku řeší jádro současné globální moci obdobně jako goebbelsovsky vyšinuté nacistické Německo pokusem o dotažení stávající tendence vyhrocování konfliktů k totální válce proti všem vedené slouhy, slouhy slouhů a zapouzdřenými poskoky této současné globální moci. Jsme přímými svědky a oběťmi této šílené totální války, jejím následkům se však dokážeme efektivně bránit, protože je stále zřetelnější, o co jde.(ZDE) Samozřejmě je to jen jedna z možných alternativ. Ale kdo nám vnucuje jen jednu a vyvolá hysterii, ten to s námi nemyslí dobře. Proto jsem velmi ostražitý. V této souvislosti bych zmínil to, co považuji za velmi nebezpečné. Na setkání se studenty v Plzni, kde byl spolu s dalšími novináři, brojil Veselovský proti uvažování v alternativách. To považuji za zcela nepřijatelné, zvláště v současné době. Za selhání morality i racionality. Proto jsem se tomu podrobně věnoval, viz mimo jiné: “Rozvíjejte svoji schopnost myslet v alternativách, představovat si alternativy, dozvídat se o alternativách, porovnávat alternativy mezi sebou, pídit se za tím, kde je pravda. Nevěřte těm, co chtějí, abyste byli netrpěliví, abyste museli věřit tomu, co se vám z pozice určité alternativy sděluje. Buďte kritičtí svým rozumem, kritičtí právě na základě uvažování v alternativách. – Jinak se totiž stanete obětí manipulace a vaše kritičnost bude zneužita.” (ZDE) Doufám, že studenti jsou dostatečně odolní proti tomu, aby se nechali stáhnout do pekel jednoalternativního uvažování, tj. do toho, aby se s nimi manipulovalo vyhlašováním “jediných možných pravd”.

Celý rozhovor ZDE

– – –