Šojgu doslova doráží Západ: tvrdá řeč ministra obrany, která doplňuje Putinovo poselství

Avatar
Původní autoři

9. 3. 2018         zdrojzdroj
6. března se v Národním centru řízení vojsk Ruska konal briefing ministra obrany Ruska o uvedení do armády těch druhů zbraní, o nichž hovořil Vladimír Putin ve svém projevu k Federálnímu shromáždění. Je pravidlem, že k setkáním tohoto druhu nebývá připuštěn tisk a že otevřené vyjmenovávání nejnovějších komplexů předaných a předávaných armádě se tím spíš nepředčítá ministrem obrany veřejně. Avšak tentokrát se to přesně tak stalo. Zpráva Šojgu nebyla určena pro vnitřní použití, jeho vystoupení bylo jednoznačně zaměřeno na “přátele” v USA …


Teze vystoupení :

“Při prezentaci programu dnešního jednání se chci zastavit u poselství prezidenta Ruské federace. Vrchní velitel vysoce ohodnotil práci řízení a posílení ozbrojených sil naší země, zlepšení obranyschopnosti státu a správně zdůraznil, že Rusko dnes disponuje moderní, kompaktní, vysoce technologickou armádou s takovými nejnovějšími konstrukcemi vojensko-průmyslového komplexu, které nemá nikdo jiný.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že některé typy těchto zbraní již jsou v armádě a že celkově všechny prezidentem uvedené zbraně budou realizovány v souladu s termíny státních zakázek.

To ale není všechno, čím se obranný komplex Ruska zabývá. Naše země opakovaně zdůrazňovala, že armáda a námořnictvo Ruské federace musí nejen splňovat požadavky dneška, ale musí být také připraveny na zítřejší způsoby vedení ozbrojeného boje. A řešení tohoto problému je přímo závislé na existenci moderních letálních skupin sputniků pro vojenské účely. Pouze s podporou z kosmu lze dosáhnout té největší efektivity působení ozbrojených sil. Z tohoto důvodu věnujeme zvláštní pozornost činnosti v tomto směru. A pro Ministerstvo obrany RF průmysl vyvíjí, vyrábí a modernizuje raketovou kosmickou techniku příslušného profilu, zejména vojenské přístroje jako je Pion – NKS, BARS-M a tak dále.

V rámci státní zakázky Ministerstva obrany RF obdržela pouze za únor a březen námořní flotila naší země strategickou jadernou ponorku Tula a dieselovou ponorku Dmitrov. Dokončují se zkoušky plavidla pro spoje Ivan kurz a zabezpečovacího plavidla Elbrus.

Probíhá rozsáhlé navyšování bojového sboru vzdušně-výsadkových vojsk. Díky zdokonalování systémů řízení, logistiky objektů infrastruktury, aktivního vybavení jednotek a útvarů perspektivními zbraněmi a vojenskou technikou, prostředky rozvědky a radioelektronického boje, zařízeními pro průzkum a řízení palby, modernizovanými tanky T-72B3, BMD M4M, BTR RD a houfnicemi D-30 se výsadkáři v letošním roce definitivně stanou základem sil rychlého nasazení.

Za uplymulé dva roky byla provedena i zásadní organizační a personální opatření, v důsledku čehož vznikly tankové roty, roty dronů a radioelektronického boje. Vznikl zvláštní desantní útočný prapor a údržbový renovační prapor … Výměna vybavení všech druhů vojsk probíhá velmi rychle”. 

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová