Sorosove mimovládne organizácie – rakovinový nádor

Vlado Novák
22. 3. 2018
Dnes prebieha novodobá vojna, ktorá bojuje proti národu zvnútra. Hlavnou armádou sú Sorosove mimovládne organizácie. Ich cieľom je postupne, ako rakovina vnútri organizmu, zničiť celý národ. Sú tak nebezpečné preto, lebo nikto nepredpokladá, že ich vplyv je smrtonosný. Prejaví sa to až v krízovom momente, ako to vidíme dnes na Slovensku. Sú to vlastne vedomí či nevedomí diverzanti, ktorí sú za svoju činnosť platení svojím chlebodarcom Sorosom.


Aký cieľ má Soros? Jeho hlavným cieľom je globálna vláda a následná redukcia ľudstva – holokaust. Rôzne tzv. dohody, ktoré riadia islamizáciu Európy a tiež genderovú demoralizáciu jednotlivých štátov (Istanbulský dohovor, Dublin IV), sledujú tento cieľ. Nie je náhodou, že výkonnou MOCOU pRi zavádzaní islamizácie majú byť práve mimovládne organizácie, ako to určuje dokument Dublin IV. Tento dokument dokonca stanovuje, že mimovládne organizácie nahradia v tomto ohľade rozhodovanie štátnej vlády. Podobne je to aj s juvenálkou na kradnutie detí, ktorá je tiež spojená s mimovládnymi organizáciami.

Sorosove mimovládne organizácie zabezpečujú majdanové manifestácie a vytvárajú dojem, že sú hlasom ľudu. Médiá s nimi tvoria ideologickú jednotu s cieľom štátneho prevratu. Gottwald v roku 1948 dosiahol komunistický prevrat pomocou ozbrojenej milície; Soros to robí (2018) prostredníctvom mimovládnych organizácií a médií.

Mimovládne organizácie, ktoré sa venujú internetu, zavádzajú totalitu v mediálnej oblasti. Zmapujú si zdroje objektívnych informácií, blokujú ich, rušia videá, ničia texty, ba dokonca likvidujú webové stránky.

Každý zamestnanec mimovládnej organizácie pracuje na konkrétnom úseku, či je to v kultúre, školstve, v cirkevných organizáciách… Navonok vyvíjajú tzv. dobročinnú činnosť a hlavne majú pozitívne názvy, ktorými sa maskujú.

Minister vnútra by mal na prvom mieste vyšetriť túto záškodnícku činnosť. V Rusku, v Amerike, v Izraeli… musia mimovládne organizácie podľa zákona vykazovať pred štátom, kto ich financuje. V Maďarsku sú Sorosove mimovládne organizácie zakázané zákonom. Je potrebné, aby aj na Slovensku bol tento rakovinový nádor vyoperovaný skôr, ako bude neskoro!