Valerij Korovin: Liberální experiment skončil

Avatar
Původní autoři


5. 3. 2018  Zdroj
Prezident Ruské federace Vladimír Putin přednesl před Federálním shromážděním RF své výroční poselství, které shrnulo výsledky a nastavilo nasměrování budoucí práce. Ředitel Centra pro geopolitické expertízy Valerij Korovin vysvětlil agentuře Cargrad, co měl prezident na mysli, když mluvil o předělu a změnách v zemi. Putin měl na mysli konec monstrózního liberálního experimentu…


V první řadě expert poznamenává, že předělem měl Putin na mysli konec monstrózního liberálního experimentu, který přivedl Rusko do další demografické jámy.

“A tak se tento liberální experiment završuje a bude dokončen i prostřednictvím nebo cestou úplného přeformátování současných elit – výměnou stávajících elit”, řekl v rozhovoru s Cargradem Korovin.

Expert zdůraznil, že právě staré liberální elity brzdí a všemožně sabotují práci prezidenta na výstavbě sociálního státu v Rusku. Zatímco se prezident snaží směrovat obrovské částky na rozvoj sociálních odvětví, vzdělávání, zdravotní péči, dostupné bydlení, liberální zlodějská vláda se snaží tyto peníze rozkrást, poukazuje Korovin.

Zdůrazňuje, že v březnu zvolený prezident nevyhnutelně změní současnou vládu. Jedinou otázkou je, kde brát kádry. Nestačí jen nahradit staré ministry, je nutné, aby na jejich místo přišly náležité osoby.

“Příští prezident ji nevyhnutelně změní. Bude to nová vláda. Jiná věc je, kde se budou čerpat kádry, nestačí, aby byli odstraněni staří ministři, je třeba najít nové. Ale kde je vzít, je-li všechna nynější elita rozleptána 1990-tými léty a tím liberálním experimentem, který má být završen tímto předělovým poselstvím”, shrnul Korovin.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová