Většina Američanů se domnívá, že země je ovládána nevolenou skupinou!

Avatar
Původní autoři
– kou –

21. 3. 2018 MonmouthUniversityPrvníZprávy
Tři čtvrtiny (74%) Američanů se domnívají, že v USA existuje „nevolená skupina vládních nebo vojenských představitelů”, která tuto zemi řídí.
Naprosto šokující vizitku americké demokracii poskytly výsledky průzkumu, který provedlo centrum Monmouth University Polling Institute.


Podle výsledků studie se většina domnívá, že taková skupina existuje nebo „s největší pravděpodobností existuje” a tajně řídí národní politiku.

„Obvykle očekáváme, že názory na fungování vlády se budou měnit v závislosti na tom, která strana je u moci. Ale demokraté i republikáni mají zlověstný pocit, že “hluboký stát” („Deep State“) nezvolených činitelů tahá za páky moci,” řekl výkumník Patrick Murray.

Osm z deseti Američanů věří, že americká vláda v současné době sleduje nebo špehuje aktivity amerických občanů. Jen málo Američanů (18%) říká, že státní sledování nebo špehování občanů USA je zpravidla oprávněné.

Je přitom pozoruhodné, že více než polovina amerických občanů (63%) uvedla, že není obeznámena s termínem „hluboký stát“ nebo tajné skupiny, která je označována jako „šedí kardinálové“.

Průzkum byl proveden ve dnech 2. – 5. března 2018 za účasti 803 lidí. Statistická chyba je 3,5%.