Pravda přináší lidem a městům pozitivní výsledky – sdílejte ji!

Avatar
Původní autoři

Radek Novotný
11. 4. 2018  Outrsidermedia
V dnešním světě je tolik informací, že nevíme, co se kolem vody děje, kdo vodárny vlastní, jak se určuje ceny vody a proč stále zdražuje.

Spoléháme tak na zdravý rozum politiků. Věříme, že miliardy, které platíme ve vodném a stočném končí v obnově a investicích a netušíme, že ve vodárenství v řadě regionů zdravý rozum nahradilo kupčení a vládne cíl – dostat co nejvíce peněz od lidí na soukromé účty.

Základ nápravy jsou jen informace podstatné a pravdivé. Proto jsme vytvořili internetový portál www.pravdaovode.cz. Problematice vody se věnujeme řadu let a rozpletli jsme uzly pochybný vztahů, pletichy, různé machinace, ale také jsme doložili, že rozumní politici vodu drží ve rukou městských vodáren, které vodu umí dodávat často lépe a levněji než soukromé firmy.

Informovanými nelze manipulovat a proto podstatné a pravdivé informace pro vás máme. Vždy se snažíme pravdivě informovat a vše dokládat DOKUMENTY. Zprávami a daty podporujeme města, vysoké školy i některé státní instituce. Odborníci i soudci nám dávají za pravdu. Za zásadní považujeme, že jsme dosáhli 5x verdiktů Ústavního soudu České republiky, které jsme vyhráli. Pravdivé informace pomáhají O tom, že naše informace pomáhají a jaká je jejich kvalita svědčí jak rostoucí zájem lidí o vodu, tak reference politiků i občanů.

Věříme, že pravda je nejúčinnější lék na současný neutěšený stav nejen ve vodárenství, ale v celé společnosti. Povědomí lidí o pravdivých informacích a dat dokáže pohnout celou společností a vede politiky nápravě, jinak je informovaní lidé ve volbách nahradí  .

Nadační fond PRAVDA O VODĚ informace zpřístupňuje lidem zdarma. Jejich zajištění, aktualizaci a zpřístupnění financuje z příspěvků lidí, kteří chápou důležitost vody a ví, že dostupnost informací pomáhá vrátit vodu do vodáren v rukou měst/státu, jako služby.

S úctou

Radek Novotný
spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
www.pravdaovode.cz/nfpov

P.S.: Znáte Pátou dohodu od M.Ruize? Pak ji použijete a nevěřte bezhlavě nikomu a vše si ověřujte a poté si dělejte vlastní názor. 

 
 
– – –