Zmrtvýchvstání jednoho agenta a studené války

Avatar
Původní autoři

Václav Umlauf

9.4.2018 E-republika

Velikonoční scénář je kompletní, jak to má u křesťanských korporátek být: ryba, smrt, zmrtvýchvstání po třech dnech, zázračně rychlé uzdravení jako bonus, peníze za slávu a zmizení oživeného těla.

Radostná zvěst křesťanů o Velikonocích říká, že Ježíš vstal z mrtvých po třech dnech. Dvojitému agentovi Skripalovi to pod vedením korporátek trvalo asi týden, ale zázrak se stal i tak. Když jedno procento něco chce, tak se to také stane, alespoň mediálně. V oblasti virtuální reality a mediálních manipulací zmíněná parta hic funguje stejně kvalitně a spolehlivě jako všemohoucí bůh. Tato málo funkční modla kapitalismu od 19. století zmizela nejprve z ideologie a potom i z médií. Církve tam ovšem zůstaly, zvlášť když pilně šlapou korporátní káru jednoho procenta.

Mediální simulákrum vstalo z pomyslného hrobu jménem Novičok za radostného jásání všech, kteří uvěřili korporátnímu evangeliu pro pitomce obecně a pro střední třídu zvláště. Skripal a jeho dcera vstali z mrtvých a nešlo to utajit, protože mají příbuzné v Rusku. A ti se o milionářské příbuzné žijící v Británii pilně zajímají. Jistěže z čisté křesťanské lásky, neb máme ty velikonoce. Viktorii Skripalové sice Britové nedali vízum, ale oživující zázrak už pilně papouškují všechna poslušná média, protože dostala tento převelice důležitý stranický úkol. A tak se světem šíří ona radostná zvěst (euangelion), že Rusové jsou hrozně špatní a my to hrozně dobře víme. Ruští diplomaté už byli vyhoštěni, studená válka se rozběhla, cíl operace byl splněn. Nyní je třeba podniknout nezbytný úklid oživené dvojky a zamaskovat kolaterální mediální škody.

Západ brání křesťanské hodnoty, jak víme z neoliberální televize zděděné od ateistických komunistů. K tomu viz článek Janovy pašije a mediální manipulace. Proto jede západní propaganda v této vážné situaci láskyplně podle Bible, a nikoliv podle přísného Koránu. Podívejme se na pasáž v evangeliu, podle které se točí další kolo EU-komedie studenoválečníků nazvané „kauza Skripal“. Mediální smrt Ježíše-Skripala nastala nejspíš po chcíplé rybě koupené v britském supermarketu. Pak běžel Velký Pátek a Bílá sobota, to máme tělo dvojitého agenta v britském nemocničním hrobě. A celý Západ v úžasu zmlkl nad touto zprávou šířenou korporátními posly (řecky angeloi) v podobě presstitutů, kteří za naše daně pilně ječí na veřejno-právním povrchu zemském pro slávu jednoho procenta. Jenže Skripalovi museli vstát z mrtvých, protože o tom, že jsou naživu, vědělo moc lidí. Události bylo třeba naspinovat podle nového biblického scénáře, viz Matoušovo evangelium 28:8-15. Tam se o reakci mocenských orgánů na tento zázrak píše:

8 Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům.
9 A hle, Ježíš je potkal a řekl: “Buďte pozdraveny.” Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu.
10 Tu jim Ježíš řekl: “Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.”
11 Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo.
12 Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze
13 s pokynem: “Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali.
14 A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti.”
15 Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.

Koupená média radostně oznamují vzkříšení dvojitého agenta po potravinové otravě, neb máme ty velikonoce a válku s Ruskem. A všichni zmatení šli do Galileje důvěřivých zápaďáků, kde jim britská premiérka a ministr zahraničí ukazovali vzkříšeného Rusa. Jenže mezitím nezávislá média a ruské vládní weby začaly dávat nepříjemné otázky. Od radostné události oslavované všemi presstituty už utekl celý týden a zpravodajsky chcíplé zmrtvýchvstání už nešlo utajit. I přišla nová zakázka přesně podle citovaného evangelia. Oba Skripaly je třeba opět položit do hrobu. Možná skutečného, ale teď alespoň mediálního. Tak jim dáme milión doláčů a pošleme je do USA pod kontrolu velkého bratra, který jim dá definitivně novou identitu, o které nebude nikdo vědět. Tím se hrob senzací lží a simuláker opět zapečetí, až do příštích velikonoc. 

Být agentem práskačem v západních službách, tak teprve teď bych se začal doopravdy bát. Výměna agentů je klasika, tam nikomu nic nehrozí. Otrava neoliberálně marketingovanou rybou je už horší kafe, ale i to se dá přežít, když jste ruský a britský milionář. Kolaterální škody dané smrtí a zmrtvýchvstáním vznikly také, protože po úředním zapečetění domu chcípli ruským milovníkům zvířat a zpravodajských her všichni domácí mazlíčci. Ale požití chcíplé britské ryby není nic proti tomu, co může zmrtvýchvstalého agentíka čekat poté, co přijde o relativní bezpečí dané zjevením mediálně oslaveného těla. Skripalovo virtuální tělo se podobá Ježíši v tom, že je schopné jíst chcíplé ryby a procházet všemi korporátně naladěnými televizory západního světa myslícího zcela svobodně a zcela bez zábran. A to je zase Lukášovo evangelium o zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše v uzavřené místnosti, kde pak pojedl rybu (Lk 24:41-43). Velikonoční scénář je kompletní, jak to má u křesťanských korporátek být: ryba, smrt, zmrtvýchvstání po třech dnech, zázračně rychlé uzdravení jako bonus, peníze za slávu a zmizení oživeného těla. Čtěme bibli, tam to všechno je. A teď se ptejme, k čemu je to všechno dobré. 

Kdo lže, ten krade a krádež zakryje tím, že křičí: „Chyťte zloděje!“ A když lidé virtuálního zloděje chytí, pak se zjistí, že je nevinný. Tak je třeba zapálit celou vesnici a poslat skrze další lži všechny obalamutěné do bratrovražedného boje se sousedy. Jedni pitomci pak vypálí vesnici druhým. Všichni budou počítat mrtvé a škody. Pak konečně budou mít jiné starosti, než přemýšlet o tom, kdo jim všechno ukradl hned na samém začátku.

Studená válka je v chodu. Po vypovězení ruských diplomatů a příslušné ruské odpovědi by se Západ musel Rusku omluvit a vše uvést na pravou míru. Jenže to neudělá, připraví další provokaci, například formou proxy-války skrze placené teroristy v Sýrii nebo jinde na Blízkém východě, na Donbase a všude jinde, kde si najde spojence k rozvratu. Zločinných vlád je v dnešním rozvráceném světě celkem dost, utlačovaných lidí také. Proto je na další majdany a barevné revoluce zaděláno celkem spolehlivě. Navíc EU pod vedením hasiče-pyromana zvaného NATO už nařizuje členským zemím, aby za naše daně připravila NATO-Schengen pro západní tanky, aby mohly konečně vyjet na Východ. Oznámení o příslušné direktivě Bruselu k přípravě na horkou válku s Ruskem najdete na zpravodajské desce Evropské komise. A koho zajímá celý scénář, ať si přečte článek Paranoická vize reality jako politický program Západu

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme! 

 

Související články: