Evropské peníze zachraňují demokracii

Erik Best 2. 5. 2018       EB
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský si před dvěma týdny v Hospodářských novinách postěžoval, že rostoucí moc nadnárodních ekonomických subjektů začíná omezovat kompetence národních státních orgánů. Nepřijal žádnou osobní zodpovědnost za svoji roli v otevření bran vnějším vlivům v podobě zavedení „sdílené suverenity“ do českého ústavního pořádku, aby zákony Evropské unie mohly vládnout v České republice. 


Podle Financial Times chce nyní Evropská komise použít Článek 322 Evropských dohod, aby omezila evropské financování do zemí, kde problémy se zásadami právního státu ohrožují řádnou finanční správu. Týká se to především Polska a Maďarska, ale také České republiky, pokud by se Andrej Babiš začal vymykat kontrole. Jak to vidí Rychetský, ústava je poslední a jediná kotva, která může zachránit základní principy demokratického právního státu. Brusel nesouhlasí. Větší pojistkou je momentálně jeho vlastní kasa.