“Obsah knihy se neslučuje s názory zastávanými knihovnou”

Avatar
Původní autoři

Tomáš Holek
6. 6. 2018
Takovým způsobem se nestyděla zdůvodnit soudružka Blanka Konvalinková ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, proč zakázala resp. zrušila plánovanou veřejnou besedu nad knihou pana Petra Hampla Prolomení hradeb. Pro demokracii a svobodu slova v naší zemi je vysoce alarmující, že ředitelka veřejné instituce, jako je vědecká knihovna se ani nerozpakovala uvést, že důvodem zrušení akce je cenzura určitých názorů.


“Je mi líto, ale Vaši plánovanou akci o knize p. Hampla rušíme. Obsah knihy a názory, které jako “Naštvané matky” prezentujete na FB, se neslučují s názory zastávanými knihovnou.” Takto arogantně napsala ředitelka veřejné knihovny organizátoru akce, organizaci “Naštvané matky”, která už i zaplatila za pronájem sálu v knihovně. Kdyby ředitelka uvedla nějaký vymyšlený důvod, mohli bychom se domnívat, že skutečným důvodem je nepohodlný politický názor. Jenže je to mnohem horší – oni už se ani nerozpakují uvést, že důvodem zrušení je prostě cenzura názorů. To je alarmující.

Soudružka ředitelka evidentně bez rozpaků přehlíží skutečnost, že veřejná instituce, jako je vědecká knihovna tu není od toho, aby “zastávala nějaké názory” a cenzurovala jiné názory. Knihovna je instituce sloužící veřejnosti ke zpřístupnění informací a dat ve formě knih, časopisů, periodik nebo jiných datových nosičů a to bez cenzury dle určitých názorů. Akce, jako jsou veřejné besedy nad vydanými knihami k této veřejné službě samozřejmě patří.

Říci, že obsah určité knihy neodpovídá “názoru knihovny” (myslela tím názor ředitelky knihovny nebo názor politických stran zastoupených u zřizovatele této veřejné služby?) je naprosto totalitní praktika pošlapávající svobodu slova. Je to něco, co ve svobodné a demokratické společnosti nesmí být být tolerováno.

Člověka musí napadnout, že po takovém exemplárním nedemokratickém chování ředitelky knihovny, bude tato odvolána zřizovatelem odvolána ze své funkce. Jenže ne, hrubé pošlapávání svobody slova je dle zřizovatele knihovny (Liberecká kraj) je v pořádku, když krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová prohlásila: „Za rozhodnutím ředitelky stojíme“

Je to další důkaz, že zrušením režimu vládnutí jedné, bolševické strany, nemáme demokracii a svobodu slova automaticky zaručenou. Totalitní chování není spojeno jen s určitým totalitním režimem, ale je to vlastnost určitých typů lidí, kteří, když pokud dostanou moc, mají tendenci své moci zneužívat a jiné názory než se jim hodí, potlačovat, zakazovat. A zároveň je tu jiná vlastnosti určitého typu lidí – snaha za každou cenu se zalíbit těm nad nimi. Opravdu platí to známé, že za demokracii a svobodu je potřeba neustále bojovat – nedat se zastrašit, poukazovat na nedemokratické praktiky. Protože, když budeme pasivní, tak najednou zjistíme, že lidé, jaké v tomto konkrétním případě reprezentuje Blanka Konvalinková, nám tu svobodu postupně zcela vezmou.

Když se před časem kniha sociologa Petra Hampla “Prolomení hradeb” objevila na pultech knihkupectví Karolinum, Univerzity Karlovy, nelíbilo se to některým netolerantním neomarxistům jako je Sam Zajíček, který na toupozornil rektora univerzity, který následně zařídil, že tato kniha se v knihkupectví Karolinum nesmí prodávat, aby studenti neměli svobodný přístup k informacím. Další neomarxista David Pavlorek, předseda kontrolní komise Studentské unie UK, k tomu napsal následující:”Rád bych na tomto místě proto poděkoval Samu Zajíčkovi za to, že na celou záležitost upozornil rektora univerzity, který zjevně netušil, že k něčemu takovému došlo, a promptně reagoval, protože knihkupectví nejenže smazalo daný status, ale knihu také stáhlo z distribuce (v nabídce knihkupectví ji již nenajdete)“. David Pavlorek a Sam Zajíček působí jako typy lidí, kteří by za minulého režimu měli nějakou funkci v SSM a bonzovali by spolužáky, kteří něco řekli proti režimu. V roce 1989 jsme zvonili klíčema za svobodu slova, za to, aby nenávratně zmizeli bonzáci typu Zajíček a Pavlorek, a v roce 2018 jsme se opět dočkali bonzáctví a řádění neomarxistů, kteří zakazují prodeje knih v akademickém knihkupectví, zakazují konání veřejných besed k určitým knihám ve veřejných knihovnách. Pozitivní je, že jsem se dověděl, že kniha Prolomení hradeb se v Karolinum opět prodává. Tlak veřejnosti za svobodu slova byl zřejmě tak velký, že neomarxisté zákaz jim nepohodlné knihy museli zrušit.

PS: Jinou formou omezování svobody slova jsou cenzurní zásahy do veřejných diskusí pod články na iDnes. Například poslední můj příspěvek, který mi smazali byl “SUPER, GRATULUJI sLOVINCŮM K DOBRÉ VOLBĚ” pod článkem “Slovinské volby vyhrála protiimigrační SDS, sama ale vládu nesestaví” dne 3.června. “Důvod smazání: Bez udání”. Buď se cenzorům nelíbil politický názor, že je dobře, že volby ve Slovinsku vyhrála strana SDS a tak měli tedy uvést jako Důvod ke smazání: “nevhodný politický názor” nebo se cenzorovi nelíbilo, že jsem měl při psaní příspěvku nevědomky opačně přepnuty velké a malé písmena. Ale v tomto případě měli jako Důvod ke smazání uvést “opačné použití velkých a malých písmen”. Ovšem mazat příspěvky a jako Důvod smazání uvádět “bez udání” je posun cenzury na vyšší úroveň.