Všechno má své důsledky

Avatar
Původní autoři

Michal Brand
10. 6. 2018
Z multikulturní výspy, ze země, která na rozdíl například od České republiky není zaprděným buranským xenofobním venkovem, z vyspělé „západní“ multikulturní Velké Británie přišla zajímavá zpráva. Agresivní zastánkyně totalitárního, destruktivního, anti-civilizačního feminismu, hlasitá propagandistka otevřených hranic a neomezené migrace byla napadena agresivním mužem „asijského původu“. Agresívní muž „asijského původu“ ale podle ní za nic nemůže, byl očividně nešťastný a potřeboval pomoc. 


Dokonce na ní v první chvíli působil jako umělec, který realizuje nějaké to fajnové, echt intelektuálské moderní umění. Zvláštní doba, kdy agresívní, duševně nemocný násilník nebo feťák vypadá jako „umění“. No, když může být „umění“ soulož na jevišti …Dříve, v éře před multikulturalismem, se tomu říkalo peep show a zákazníci byli považováni za úchyly a loosery. Dnes to je divadelní multikulti představení a diváci jsou samý „vzdělaný“ „intelektuál“, jako třeba údajný kněz Halík, který byl prý vysvěcen na kněze tak tajně, že jediným svědkem je on sám. Vlastně svědky jsou Halík osobně a Alláh, protože s muslimy má Halík stejného Boha. Zvláštní je, že muslimové sami na to mají opravdu, ale opravdu RADIKÁLNĚ odlišný názor než Halík. Proč Halík, dříve funkcionář komunistických „odborů“ ROH a absolvent komunistického dvouletého politického školení pro nestraníky, proč o tom, že křesťanský Bůh je stejný jako Alláh, nezkusí Halík nejdříve přesvědčit muslimy? Snad nemá strach z příznivců jiné víry? Té jedné, konkrétní, však víte, té, která nikdy s ničím nesouvisí.

Ale zpět k pachateli útoku na multikulti bojovnici. Asijského původu. Jistě byl vlastně pokorný, tichý a vděčný. Pracovitý. Zdravil sousedy. Ale asi byl frustrovaný rasismem bělochů. Nebo byl duševně nemocný. Nebo se náhle zradikalizoval. Ale nemá to společné nic s ničím, zejména ne s mig…ty anebo snad nedejbože s is…mem. Fakt. Vůbec nic. Vždyť to znáte – jak něco spáchá „asijského původu“ nebo „jižního vzhledu“ nebo „slovenský občan Dežo M.“ (jméno jsem si vymyslel) nebo „Švéd Mohamed K.“, tak to nesouvisí vůbec s ničím. Je to událost, která vůbec s ničím nesouvisí, která se tak nějak záhadně stala, úplně izolovaně od celého širého vesmíru. Za horizontem událostí, v černé díře ;-), by řekli fyzikové a nezglajchšaltovaní politici.

Sama napadená multikulti bojovnice se na agresora „asijského původu“ nijak nezlobí. Byl podle ní prostě jen indisponován, nějak se necítil dobře nebo co. Pak jen není jasné, proč má za zlé dvěma bílým mužům, že se jí nezastali, když o nic nešlo jen o momentální indispozici asijského původu. Ale nehledejme za „názory“ multikulturalistů žádnou logiku jinou než tu logiku, že co je destruktivní, negativní, zpátečnické, zaostalé, primitivní, nepřínosné, to je vlastně to nejlepší, nejcennější a nejpřínosnější.

A tak se nelze divit, že dotyčná multikulti bojovnice proti civilizaci onomu dotyčnému „asijského původu“ nic za zlé nemá. Zato jí přijde naprosto odporné, že se jí nezastali dva bílí muži, kteří byli svědky.

No, v multikulti světě je to ale logické, že se jí nezastanou. Zaprvé nechtějí riskovat, že by je zažalovala za výraz sexismu a arogantní mužské nadřazenosti, kdyby se jí zastali. Když je přidržení dveří ženě v mulitkulti světě nikoli výraz úcty k ženě ale „výraz pohrdání ženou“, pak co by teprve bylo poprat se při ochraně ženy – to by bylo nejméně na veřejné upálení. Takový zločin proti ženské důstojnosti – snažit se ji ochránit před násilníkem! No jo, milá feministická bojovnice, všechno má své důsledky…

Copak od těch dvou bílých mužů čeká, že se nechají zavřít? Například – jak je v šaría Británii zvykem do vězení pověstného, že je ovládáno muslimskými gangy, kde pak tak nějak záhadně umřou, aniž by to s čímkoli souviselo a aniž by po jejich smrti snad britská šaría „policie“ Scotland Yard něco vyšetřovala. To by byl odporný rasismus, vyšetřovat bestiální vraždu bělocha – zejména, když pachateli jsou očividně muslimské gangy plné mužů „asijského původu“ a „jižního vzhledu“, mužů, kteří nikdy s ničím nesouviseli. Jako v případě Brita, který pohodil slaninový sendvič před mešitou na zem. Následně byl „britským“ chalifátským soudem odsouzen k trestu smrti – ve formě rok ve vězení pověstném, že je ovládáno muslimskými gangy, takže byl po pouhém půl roce „nalezen mrtev“. První rozsudek „britského“ soudu plně podle práva šaría nad britským občanem – trest smrti za „urážku“ islámu.

Co by asi tak dotyčná anti-civilizační multikulti bojovnice prohlásila, kdyby se jí ti dva zastali? Dva, pracující běloši navíc! Ok, zkusme si to představit. Agresivní, vysoký a urostlý muž „asijského původu“, navíc možná víry, která nikdy s ničím nesouvisí, jí napadne. Dva bílí muži (navíc možná heterosexuální, případně dokonce pracující, platící daně, ženatí a řádně vychovávající svoje – jak by řekl pan Donutil – rasově méněcenné neb odporně bílé děti) – tak tyto dvě odporné rasistické a xenofóbní existence se jí zkusí zastat. Muž „asijského původu“ pověstné agresivity, intolerance a hysterické přecitlivělosti i k těm nejmenším „urážkám“ nebo „zneuctění“ si nenechá žádné napomenutí líbit. Koneckonců, ví, že ať se stane, co se stane, na vině jsou běloši, protože jsou rasisté. Dyškrymynace! A ví, že se najde spousta „sluníček“ z neziskovek, kteří mu seženou právníky. Ví, že se najde spousta „sluníček“, kteří proti oněm bělochům rozpoutají veřejnou štvanici, budou je vláčet tiskem, vyhrožovat jim samotným, jejich ženám i jejich dětem. „Sluníčka“ budou na jejich děti čekat před školou a plivat na ně nebo je rovnou mlátit tyčemi s fanglí „Antifa“. „Asijského původu“ ví velice dobře, že dvě minuty nenávisti – dvě minuty z každých dvou minut plynoucího času; dvě minuty proměněné nenápadně na setrvalý stav – jsou v dnešní neo-totalitě na jeho straně. Jako to věděla ta slušná, milá skautka, která se „statečně“ postavila „náckům“ (vlastencům) a na nohou měla fusekle „Dobrou noc, bílá pýcho“ a grafickým motivem postavy kopající do hlavy člověka (jistě šlo ale o to, propagovat kopání do hlavy člověka posedlého „bílou pýchou“). Sturmabteilung skautka dokonce slibuje „vychováme i vaše děti“. K čemu je bude vychovávat? K tomu kopat do hlavy lidi s jiným názorem? Och, jak rozkošné, jak milé. Jak „humánní“! Jak „statečně“! „Statečnost“ s policií a celou multikulti frontou za zády, tak to je „statečnost“ leda tak fanatického komouše v padesátých letech. To je „statečné“ jako jít „rozkulačovat kulaka“ s ozbrojenými estébáky za zády. To je „statečnost“ prokurátora Urválka, milá mladá skautko.

Mimochodem, dokážete si představit, co by se dělo, kdyby měl někdo na demonstraci na ponožkách obrázek, kde někdo kope do hlavy jiného člověka ležícího na zemi, a u toho nápis třeba „Dobrou noc, Róme“? Nebo „Dobrou noc, nelegální migrante“? Násilí už je zase povolené – jen musíte zvolit tu „správnou stranu“ a pak můžete vesele urážet, napadat a mlátit oponenty nebo jen prosté nositele jiných názorů. Lidi s jiným názorem můžete v pohodě označit za nácky a veřejně se hlásit k násilí proti nim a takové násilí i propagovat. A ještě budete vydáváni za „statečné“ a „morální“. A dokonce budete vydáváni za vzor pro multikulti „Hitler jugend, verze 2“. Jako ta „milá“, „hodná“ fanatická Sturmabteilung skautka.

A když do všech svých totalitářských žvástů a blábolů, do svého skutečně neo-fašistickéhomein kampf“ zamotáte internet a elektronické formuláře, tak se dostanete i do parlamentu, aniž by kdokoli v médiích hlavního proudu našel odvahu zmínit nebo dokonce kritizovat vaše totalitní myšlení, ideologii a cíle. Jako třeba nápad na elektronické podávání těch tisíců zbytečných hlášení, prohlášení, výkazů. Celý ten byrokratický balast nastupujícímu totalitnímu Big Brother státu ještě usnadníme elektronizací, aby to měla neo-StB snazší, nazveme to svobodou a hurá do parlamentu, a aby si všichni museli pořídit a zaplatili zase ještě další a další software. A aby úředníci měli více času na vymýšlení nových hlášení, nových výkazů, nových předpisů, nových povinností pro všechny, kdo ještě nevzdali svobodný život a práci. Nebo jako třeba nápad zamaskovat svoji neo-marxistickou multikulti snahu prosadit masovou migraci z Afriky a Blízkého Východu pod tunou frází o svobodě, právech, dobrovolnosti, rozvaze apod. Jak praví vtípek z internetu – Piráty volí ti, kdo chtějí mít v gulagu wi-fi.

Ale zpět k naší kauze. Agresívní muž „asijského původu“ si nenechá nic líbit, natožpak nějaké napomenutí od dvou rasistů, že? Asijského původu dva bílé rasisty okamžitě napadne, začne je bít, možná vytáhne nůž, protože je frustrovaný a zlí bílí britští rasisté před ním zatajili zákon, že se v Británii nůž nikam nosit nesmí. Feministická bojovnice proti civilizaci si náhle uvědomí odporný rasismus obou mužů, kteří se jí zastali, a přidává se na stranu muže „asijského původu“, kterého stejně považuje za oběť už od samého počátku. Oba bílí muži jsou mnohonásobně poraněni, možná pobodáni, možná mrtví. Feministická bojovnice za zničení všeho hezkého mezi muži a ženami je navíc zmlátí kabelkou, nakope do rozkroku a podpatkem se jim pokusí vydloubnout oči. V boji s rasisty je třeba být nekompromisní, že? Jak sama uvádí „Není mocnější síly než žena odhodlaná k povstání“. To je „moudro“ přímo leninské. Při hledání nějakého hezkého cintátu z díla velkého předchůdce a učitele dnešních neo-marxistických multikulti bolševiků jsem našel jeden, který zmíním, i když přímo nesouvisí s tímto článkem: „Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce.“ To je jak‘ směrnice z Brusele.

V naší úvaze, co by asi tak následovalo: u soudu zmíněná bojovnice proti civilizaci dosvědčí, že celý incident vyprovokovali dva bílí rasisté, kteří nevinného nebohého frustrovaného muže „asijského původu“ napadli nejprve verbálně a pak, když je několikrát praštil pěstí do obličeje, tak ho napadli dokonce i fyzicky. A na nůž asijského původu oba bílí rasisté upadli naprosto schválně a úplně sami. Několikrát za sebou. Jako ta brněnská naivka, která se prý podle kulturního obohacovače i podle českého šaría soudnictví sama bodla asi třináctkrát nožem, z toho třikrát přímo do srdce. Úplně sama. Vážně. Sama třikrát přímo do srdce dlouhým nožem. Zlaté české ruce. Nebo spíše zlaté české soudy.

Oba muži jsou v naší úvaze soudem odsouzeni za rasistický útok. Pokud přežijí svoje zlomyslné, rasistické pády na nůž asijského původu, jsou vyhozeni ze zaměstnání, jejich děti jsou odebrány z rodin a předány k adopci hodné migrantské rodině, tentokrát třeba ze Somálska. V nové multikulti rodině je muž, hlava rodiny, jistě inženýr nebo jaderný vědec, který se jen náhodou živil v rodné zemi jako pasák koz, protože byl perzekuován. Všechny tři jeho ženy jsou pak minimálně doktorky věd. Znáte to, ne? V rodině, kam jsou děti umístěny, se sice nemluví anglicky, ale alespoň se děti naučí cizí jazyky. Koneckonců, v Británii bude za chvíli mnohem praktičtější umět arabsky nebo somálsky než anglicky. Ve vězení oba bílí xenofobní rasisté brzy umírají, zřejmě nudou, jistě ne proto, že by je zavraždili hodní a tolerantní spoluvězni jistého vyznání a jistého původu. Multikulti bojovnice napíše na oslavu jejich smrti několik tweetů, kde smrt obou bílých nácků uvítá, protože si podle ní stejně nic jiného nezasloužili. Policie pro jistotu nic nevyšetřuje a nikdo se na nic neptá. Britští občané mají strach byť i jen ceknout. Vědí velice dobře, že by mohli skončit stejně.

Britští občané již vědí, že ani když muslimské gangy znásilňují a pohlavně zneužívají tisíce a tisíce bílých britských dívek (zdezdezdezdezde), že jim policie ani státní úřady nepomohou a budou je naopak jen zastrašovat a vyhrožovat jim jako „rasistům“, kteří nechtějí muslimským gangům dopřát pěkný sex s nezletilými britskými bílými dívkami. Britští občané již vědí, že takových obětí muslimských znásilňovacích gangů je možná milion. M I L I O N B Í L Ý C H B R I T S K Ý C H D Í V E K znásilněných nebo pohlavně zneužitých muslimskými gangy. Prohlásila to šéfka vyšetřovací komise britského parlamentu, labouristická stínová ministryně, která byla očividně otřesena násilím migrantů na britských občanech, že zapomněla na stranickou linii. Vzápětí byla šikanována, označena za rasistku. Sice se pokusila omluvit, ale nebylo jí to nic platné – byla z vedení Labour Party vyhozena za pravdu. „Vyspělý Západ – Náš Vzor“. Milion bílých britských dívek znásilněných muslimskými migrantskými gangy. V průběhu mnoha let, během kterých „britská“ policie i celá státní moc vše zametají pod koberec. Některé z těch dívek byli znásilňovány přibité za jazyk k desce stolu. Některé z těch dívek byly znásilněny uraženým hrdlem lahve. V Rotherhamu to trvalo 16 let, kdy policie o všem věděla a nic – kromě zastrašování obětí – neudělala. Šestnáct let! Celkem v Británii možná až jeden milion bílých britských dívek znásilněno nebo pohlavně zneužito. Velká Británie má ve věkovém rozmezí od 5 do 30 let zhruba 20 milionů obyvatel. Zhruba polovina z nich jsou dívky/ženy. Takže muslimské znásilňovací gangy v průběhu uplynulých dvou multikulturních desetiletí znásilnily každou desátou bílou britskou dívku. Ale trest smrti dostal Brit za sendvič pohozený před mešitou. „Vyspělý Západ – Náš Vzor“.

Všechno má svoje důsledky. I „sluníčkaření“ a trapné, laciné a hlupácké moralizování s cedulí „Refugees, Welcome“. 40% muslimské migrantské populace v Rotherhamu a dalších britských městech – každá desátá bílá britská dívka znásilněna nebo pohlavně zneužita. Příčina – následek. Jak prosté, milý Watsone. A nevědomost neomlouvá, sluníčkáři a multikulturalisté. Dostatečně multikulti stát a každá desátá dívka je znásilněna. To je v průměrné třídě základní školy zhruba 1 až 2 dívky v každé třídě. V úplně každé třídě.

Skutky nás všech lidí mají svoje následky. Vítání a zvaní migrantů má také svoje důsledky a následky. Až nějaký „doktor nebo inženýr“ řádně přivítaný „refugees, welcome“ znásilní vaši dceru nebo vnučku, milí „sluníčkáři“, to je důsledek vašich dnešních skutků. Až se vás nikdo nezastane při napadení mužem „asijského původu“, milé feministické bojovnice proti mužům, to je také důsledek vašich dnešních skutků.

Dnes to vypadá jako legrace. Jako šolích, dobře placený džob v nějaké neziskovce za plat, na který byste se svými schopnostmi třeba nikde jinde nedosáhli. Nebo byste museli opravdu pracovat a ne jen tupě a prázdně moralizovat. Ale…jak pravil Karafiátek – Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu. To je bída! Jak může člověk zradit člověka. Jak můžete, milí sluníčkáři a multikulturalisté, zrazovat svoji vlast, svůj národ a dokonce i budoucnost svých vlastních dětí?!? Pro pár špinavých zlaťáků… Tak na to myslete, stejně jako švec Číč, milí multikulturalisté a neziskovkáři.

Možná nás všechny nesoudí Bůh, ale budoucnost naše skutky vyhodnotí zcela jistě. Nesmlouvavě pragmaticky. Bez jakékoli ideologie. Příčina – následek. Vstup – výstup. Sen– realita. Bláboly – fakta.

Myslete na to. Myslete na to, dokud ty následky vašich skutků ještě nenastaly. Myslete na to, dokud svými dnešními skutky teprve určíte, jaké následky nastanou a jaká je budoucnost:

Budoucnost této země

Budoucnost tohoto národa

a s nimi tak těsně a neoddělitelně spojená

Budoucnost vašich dětí a vnoučat