8,5 roku pro Ratha, kolik pro zbytek republiky? A jedna spiklenecká terorie nakonec.

Avatar
Původní autoři

– vlk – 
4.7.2018 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Ve středu byla nejen instalována vláda, ale také znovu padl prvoinstanční verdikt v kauze Davida Ratha. Po  více než 6-ti létech od jeho zatčenou se sedmičkou v  krabici od vína. Sedmičkou v českých na dřevo, jak pravý klasik, nikoliv sedminkou ve skle. Snad si to ještě trochu pamatujete.

K tomuhle případu můžete přistupovat z  různých úhlů. Leckdo, tak jako v případě vraha Kájínka, má Ratha za statečného bojovníka proti systému, proti kterému se mocní spikli, aby mu zavřeli jeho prořízlá mluvidla, což je nebetyčná naivita a  hloupost nebo třeba lze lomit rukama nad naprosto zoufalou pomalostí české justice, než se domele k nějakému rozsudku, což je, bohužel, zejména v tomto případě naprosto neoddiskutovatelný fakt, který navíc ukazuje, kolik lotři a jejich advokáti obecně, mají, pro laika, netušených možností účinně sabotovat proces nalézání práva.

Připomínám, že středeční verdikt nad Rathem je NEPRAVOMOCNÝ a  nyní bude následovat druhé kolo u Krajského soudu. Který už jednou prvoinstanční rozsudek skoro totálně torpedoval, když diskvalifikoval /mimořádně zajímavé by bylo někdy se dozvědět proč a  z jakých pohnutek, míním tím ty opravdové, nikoli ty, co tenkrát zveřejnil/ – policejní odposlechy, protože na těch celý případ stojí.

A při  tom lomení rukama nad stavem soudů a vůbec výkonu práva uvažovat, pokud jste povahou optimista, jak věci účinně napravit a zlepšit nebo jste li realista, dumat, o kolik bude situace za pár měsíců ještě daleko zoufalejší, až BabišZemanova „odbornice“ Malá na Spravedlnosti začne s „makáním“… V téhle variantě vám pak dojde, že si prezident nemohl pro jmenování Babišovy druhé vlády snad ani vybrat lepší datum! Dokonalá synchronizace!

Nebo je možné zalevitovat v  čase a podívat se, jak člověk viděl situaci po Rathově zatčení a  zejména jak odhadl její dopady na vnitropolitickou scénu. Což právě, s  gustem, učiním.

Rathovo senzační zatčení tehdy, v  čase největšího rozkvětu NečasKalouskovy famiglie (a také jejích největších průšvihů a  drzostí) bylo jako blesk z  čistého nebe.

Na Kose jsem tomu věnoval celý seriál článků, počínajíc

Policejní horkej drát – chytil se nám Rath?

který byl první rychlou reakcí na policejní akci, přes

Rathovy Lipany průběh bitvy.

kde došlo k  první analýze, přes vytvoření historické paralely k 

Rathovy Lipany důsledky I.

ke byl předchozí námět rozveden, až k závěrečnému textu série

Rathovy Lipany důsledky II.

kde, jak z textu vyplývá, jsem se pokusil odhadnout důsledky na českou politickou scénu. A  právě k tomu se dnešním textem hodlám vrátit. Nebudu vás otravovat celým textem, který je, jak je mým špatným zvykem nikoli krátký, ale dám jen jeho klíčovou pasáží. Stojí v ní toto:

Kdože jsou vítězové a poražení?

Deklasovanými mezi politickými stranami je jasně Lidový dům a  komunisté.

I když očekávám, že rudí teď opravdu budou docela posilovat.

Vítězové?

Těmi zjevnými jsou prvoplánovými zřetelně ODS a  Kalousek-partaj. Byli ve stádiu klinické smrti, v hibernaci. A teď jsou politi živou vodou. Viz Nečasovo vtipkování o sedmičce či Kalouskova drzá a výsměšná argumentace. Nemluvě o Klausovi. Podle něj Drobilovi bylo nadrobeno, ovšem dnes policie šetří bezvadně. Snad jsem dostatečně vysvětlil proč. Získali v Rathovi odpustek a  dlouhodobě fungující generální pardon. Ať provedli či provedou cokoli! Obstarali si masku zodpovědného hospodáře, který nás chrání před Řeckem a ve tmě kradoucím socanem. A nejhorším případě budou říkat – víte, my jsme menší zlo.Oni kradou jako my také! Rath je zacementoval u koryt!

Ale v souvětí prvoplánoví vítězové není dlouhodobě důležité podstatné jméno, nýbrž adjektivum – prvoplánový. První plán vždycky dost rychle končí.

Protože normální člověk, odíraný a  zašlapávaný touhle arogantní a hrabivou rodinkou toho za chvíli zase bude mít zatraceně dost! A bude hledat za každou cenu alternativu. Nějakou naději. A  obávám se, že socan jí hodně dlouho teď nebude!

Podle mne přichází ideální doba pro všelijaké Bobošíkové, Zemanovce a tak podobně a  všelijakou jinou havěť. Dokonce si myslím, že když to udělá mimořádně šikovně, mohla by mít malou šanci na zmrtvýchvstání i  Píka. A to nemluvím o  Babišově projektu!! Ten nemohl potřebovat nic lepšího než Ratha! A kdo z nás ví, co má vlastně za lubem??? Řekl bych, že jsme s ním, co se týče jeho opravdových úmyslů, na tom ještě hůř,než jsme si stáli ve stejné věci s ABL. Protože Babiš nemá Johna. U kterého jsem měl jasno. Že když deset let dokázal lhát svým nejbližším, tedy i dětem, že klidně obelže i  voliče. Bude se pokusničit s  novými nadějemi. Tak jako předminule s  rodinou Bursíkovou a  minule famílií Bártů. S  kým příště?

A to mluvím jen o těch subjektech, které už vidíme dneska. Jak dlouho to bude trvat, než se objeví strana s charismatickým velkým vůdcem, který slíbí, že s tou pakáží, co krade , zatočí pevnou a tvrdou rukou , že se zastane malého občana?? Zejména jestli se propad ekonomiky bude dále prohlubovat? Jak dlouho mu asi tak budu odolávat já sám, když mi slíbí že zavře všechny podivné nabyvatele nemovitostí včetně majitelů podivně získaných bytů? Za tohle bych ho možná volil už dneska. Možná.

Hned na začátku přiznávám, že v jedné věci jsem se totálně netrefil – totiž že kauza Rath zacementuje NečasKalouskovu famiglii u  koryt a  bude těmhle sloužit jako generální odpustek v  budoucnu. Nemohl jsem totiž vědět, že o nějakých 12 měsíců později dojde k razii na Úřadu vlády, že v klepech skončí Nečasova metresa a famiglie padne. K téhle akci, když dovolíte se vrátím ještě vrátím jednou spikleneckou teorií v  samotném závěru.

Ale pro pořádek zopakuji, že v tomhle punktu jsem střelil vedle!

Na druhou stranu – už tehdy jsem Nečas Kalousky označil jen za vítěze prvoplánové, s následným závěrem, že

Ale v souvětí prvoplánoví vítězové není dlouhodobě důležité podstatné jméno, nýbrž adjektivum – prvoplánový. První plán vždycky dost rychle končí.

U vítězů /a poražených!!!/ dlouhodobých , jak ostatně potvrzuje naše realita a středeční jmenování vlády, to byla trefa přímo na komoru!

Ano, nastala doba pro všelijaké! Nikoli Bobošíkové, nikoli Zemanovce, nýbrž Zemana! Tenkrát nikdo nic ještě netušil o jeho nominaci a pokud ano, byla to jen minoritní záležitost. A  bez Rathova skandálu by nebyl měl tak připravené předpolí. To je bez debat.

Ohledně Babiše a odhadu, že on je tím pravým vítězem? Věřím, že to nepotřebuji blíže rozepisovat a mrhat vaším i svým časem. Připomínám, že Babišovo hnutí tehdy bylo vlastně v zárodečné fázi a  předaleko od 5-ti%, nutných pro vstup do velké politiky.

Babiš byl, vedle Zemana, následně tím pravým vítězem! Těhle dalších Lipan našich dějin.

Někteří, jako třeba Laco Groessling s  mou historickou paralelou ohledně Lipan tehdy hluboce nesouhlasili, viz jeho polemika

PROČ KAUZA RATH NEJSOU NOVÉ LIPANY

z které si dovolím ocitovat centrální námitku:

Kauza MUDr. Davida Ratha je jen relativně nepodstatnou epizodou, která nepřinese žádnou principiální změnu společenského nastavení v Česku. Od roku 1989 u nás platí a bez ohledu na to jak dopadne epizoda Rath (či jiné podobné epizody) platit bude to co napsal profesor Bělohradský :

Politická moc se podřizuje tlaku v procesu globalizace rychle se formující nové třídy – anacionální hyperburžoazie, která má jediný strategický cíl: zrušit pakt mezi kapitálem a prací, na němž demokratické národní státy založily svou stabilitu, jako historicky překonané omezení tržní ekonomiky.
Konec citátu.

Dnes, vidíme, že Rathův případ nebyl žádnou nepodstatnou epizodou a že naopak doslova otřásl, či spíše rozmetal, v synergii se Šlachtovým zásahem ve Strakovce, vnímání většinového českého voliče. Který na jejich základě opustil definitivně systém volby politických stran a vydal se plně na pospas slibovačům zářných zítřků a  prodavačům teplé vody. Kterým stačí jen používat vhodnou rétoriku a  dostatek podbízivé vemlouvavosti. Viz Zeman, Babiš a také Okamura, který pro mne už naplňuje onen poslední odhad, že si volič bude žádat stranu s charismatickým velkým vůdcem, který slíbí, že s tou pakáží, co krade, zatočí pevnou a tvrdou rukou.

Dost možná, že bychom do tohohle stadia byli dospěli tak jako tak i bez Rathovy krabice na víno a  šťáry na Úřadu vlády. Protože rozežranost a nestoudnost tehdejších držitelů koryt byla naprosto neuvěřitelná. superdrzá. Jejím fosilním pozůstatkem je Kalousek ve sněmovně, kterým svým ksichtem spolehlivě neguje všechno k  čemu se nějak vyslovuje – troufnu si říci, že to je on , kdo stále nahání nemalá procenta Babišovi a  zdiskreditoval hledání Antibabiše, kdo je přihrál v  obou prezidentských volbách Zemanovi a naopak odehnal nejprve občanu Schwarzenbergovi a  naposled Drahošovi. V  druhém případě to vím z  docela dost na mou adresu dorazivších mailů, v nichž hlavním sdělením bylo vždy cosi ve smyslu …. jak můžeš podporovat kandidáta, kterému fandí Kalousek?

Nebudu Zemana volit, ale Drahoše taky ne, protože ho volí Kalousek…

Výsledkem Rathovy kauzy a  té následné – Nečasovy, jsou zkrátka dnešní poměry -oligarchokracie! A rozklad i  té formální demokratury, co nám zde zbyla. Rath se postaral o druhé Lipany české historie.

Dostal za to právě a nepravomocně, jen 8,5 roku a propadnutí majetku 22 milionů. Směšná cena za Babiše a  Zemana. Účet pro republiku bude neskonale větší a  na generace. Nikdo neodhadne, jak bude velký!

Lipany to jsou dokonalé. Protože ačkoli to Laco s  tím Bělohorského citátem myslel úplně obráceně a  kontraargumentačně – sedí dokonale:

Politická moc se podřizuje tlaku v procesu globalizace rychle se formující nové třídy – anacionální hyperburžoazie, která má jediný strategický cíl: zrušit pakt mezi kapitálem a prací, na němž demokratické národní státy založily svou stabilitu, jako historicky překonané omezení tržní ekonomiky.

Protože politickou moc převzali nyní zcela Babiš a  další ze skupinky nejbohatších oligarchů v  zemi (těch, co stojí v Zemanově stínů, co sním létají do Číny a on s nimi s  Číny zpět v jejich soukromých tryskáčích). Dokonalí představitelé oné Bělohradského anacionální hyperburžoazie!

P.S.

Málem jsem zapomněl. Přesto, že mi zásadně vadí spiklenecké teorie, dneska sám jednu dám k  dobru.

Mnozí spekulovali, že akce proti Rathovi byla vlastně organizovaným spiknutím s cílem změnit politickou krajinu v  zemi ve prospěch nadnárodních elit. Tenkrát to naráželo na moje rozhodné popírání. A  nic na tom nehodlám změnit ani dnes. Pokud ovšem beru Rathovu kauzu jako ojedinělou a  s ničím dalším nesouvisející záležitostí. Ale jak už stojí výše – za rok se odehrála v režii statečného plukovníka Roberta Šlachty velkorazie ve Strakovce! Po které padla vláda, Nagyová a pár dalších skončilo za katrem a  pravice na podlaze politického ringu v totálním k.o. ze kterého se dosud nevzpamatovala.

Dále víme, že opět, tak jako u Ratha se procesy vlečou a  navíc mají nepochopitelný průběh díky soudkyni Králové.

A také to, že „superpolda“ Šlachta už u  cajtů drahný čas není, nýbrž řídí celnickou pátračku na Babišem ovládaných financích.

A také to, že Rathovým a Nečasovým případem byla diskvalifikována celá tehdejší tradiční politická garnitura!

Nemusíte být ani vyznavač kultu Elvis žije!, který se opírá o  jasný důkaz, který dostanete, když si jeho jednu určitou desku pustíte jistou rychlostí pozpátku, ani fandou konspirační teorie 11.září, ani konspirátorem v  případě vraždy JFK, abyste z toho v klidu upletli konspiraci, že Rath byl první díl kýmsi vymyšlené a  policejně prokurátorsky připraveného rozbití politických struktur v  Česku a  vybrání úřadu vlády jejím potřebným druhým, závěrečným dílem. Že to bylo velmi pečlivě připraveno, naplánováno, provedeno. A bylo to nutné. Z hlediska kohosi. A  z hlediska globálních zájmů.

Ptáte se koho? No, na to vám neodpovím. Nejsem příznivec podobných vymyšleností a  nemám je rád. A ani jim nevěřím. Ale je dost těch, co ano. Za konspirací nemusíte ani do Ameriky, ani k iluminátům, Velkému židovi nebo Starci z Hory. Konspirovat lze skvěle i  v Českém kotlíku.

P.P.S.

Právě čtu na internetu, že kandidátku O——Elvis žije!——kamury v  Praze do komunálek povede jakýsi Hynek Beran. Jenž je členem zednářské lóže La Sincerité a  byl od dubna 2007 velmistrem Veliké lóže České republiky, až do roku 2010….. Není von Pi/Tomio takhle figurkou spiknutí zednářů???? Být fandou polojaponce, měl bych o  čem horečně přemýšlet. To víte temný rejdy velkýho strejdy…

Čert aby se v tom vyznal!

– – –