Vladimír Pelc: Paní Šustrová – lžete!

Avatar
Původní autoři
Vladimír Pelc

Vladimír Pelc
4.7.2018 VašeVěc 

Petruška Šustrová publikovala na webu Neviditelný pes * hromadu nehorázných lží. Opakovala neonaci-sudetské lži o odsunu aktivních podporovatelů nacismu z našeho pohraničí po porážce nacismu v roce 1945.
Uvedené lži jsou stále stejné, jejich kritický rozbor byl udělán mnohokrát. **

Ke standardním neonaci-sudetským lžím pí P. Šustrová přidala další, svou, originální; napsala:

Je dost děsivé, že v demokratickém světě může i dnes zapůsobit argument, podle něhož někdejší politická volba může být příčinou zbavení majetku a vyhnání z domova, nebo dokonce násilí a smrti …

Takové tvrzení, pí Šustrová, je mimořádně nemorální lež. Sudeti nebyli odsunuti pro svou někdejší politickou volbu – byli odsunuti, protože na základě své politické volby nacismus aktivně podporovali, protože více než devadesát procent z nich nacisty byli, protože zradili svou původní vlast Československo, protože naše občany vraždili, mučili, okrádali. Víte, že ze sudetů se rekrutovalo mnohem větší procento členů SS, SD, Gestapa, než z ostatního obyvatelstva nacistického Německa? Víte, že sudeti v SS vypalovali Lidice, Ležáky, další naše obce? Za takové činy měly přijít mnohaleté tresty vězení nebo trest smrti – v té době za velezradu trest smrti existoval. Oni však byli pouze odsunuti tam, kam chtěli – vždyť chtěli do Říše.

Kdesi jsem četl či slyšel, že pí P. Šustrová patří mezi morální vzory v naší společnosti. Pokud by to byla pravda, pak by to s naší společností bylo mimořádně špatné. Doufám, že tomu tak není. Vždyť jak by mohla být morálním vzorem osoba, která lže. A svými lži uráží naše mrtvé, na jejichž smrti se právě sudeti aktivně podíleli.

Paní Šustrová, na můj text nereagujte: Dověděli bychom se opět jenom samé lži. A pravdu o minulosti neznáte, spíše znát nechcete. Nedověděli bychom se od vás o řádění nacistických ordnerů v pohraničí před válkou, ani o tom, kolik lidí zavraždili, nedočetli bychom se o vyhánění našich předků z pohraničí po jeho záboru nacistickým Německem v důsledku tzv. Mnichovské dohody, o vraždění za tzv. protektorátu, o nacistických koncentrácích… nedočetli bychom se nic o barbarských plánech nacistů na likvidaci našeho národa… Nenapsala byste nic o tom, co bylo příčinou pozdějšího odsunu podporovatelů nacistů. Proč bychom se to nedočetli? Protože lžete. Systematicky.

* Viz LN, 29. 6. 2018 a neviditelnypes.lidovky.cz/fejeton-vyhnani-0j4- /p_spolecnost.aspx?c=A180630_204439_p_spolecnost_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=pes_neviditelny&utm_content=main

** K tématu: