Globální pakt o migraci má globální dopad na západní civilizaci

https://www.megaknihy.cz/islam/23035-koran.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpNd016VXlNekF6TlE9PQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164394&loc_physical_ms=1029184&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=EAIaIQobChMI2YHtgpHI3gIVk4bVCh2XUgcgEAQYASABEgKsGfD_BwE9. 11. 2018 CSPI, z.s. Centrum pro studium politického islámu
Globální pakt o migraci vytváří příznivé podmínky pro islámskou migraci. Z tohoto důvodu je nezbytná znalostpolitického principu hidžry, tj. islámské migrace. Hidžra následuje příklad nastolený Mohamedem, na nějž seodkazuje i korán. Hidžra je pro islám sociálně i ekonomicky velmi výhodná. Pokud jí není právní cestou zabráněno,postupně vyhlazuje neislámskou hostitelskou kulturu a nahrazuje ji islámskou civilizací.
Korán 2:218: Avšak ti, kdož uvěřili, vystěhovali se a na cestě Alláhově bojují, ti mohou doufat v jeho milost –a Alláh věru je odpouštějící, slitovný. (Dále např. verše 8:72 a 9:20.)


Hidžra legální cestou V roce 1973 Evropské hospodářské společenství a Liga arabských států společně založili Euro – Arabský dialog (EAD).

Pod tímto jménem vytvořili mocnou politickou a právní strukturu, která pokrývá veškeré vztahy mezi Evropou a arabským světem. Mezi dalšími ujednáními byla určena jako důležitá součást vzájemných vztahů otázka migrace, která je Arabskou asociací formulována takto:

„Asociace požaduje, aby vlády evropských států sjednaly právní opatření týkající se volného pohybu… společně s ohledem na základní práva imigrantů pracujících v Evropě: tato práva musí být rovnocenná s právy občanů evropských států.“

Akční plán Globálního paktu a jeho budoucí dopady na západní civilizaci Konečným cílem paktu je ustanovit regulovanou migraci. Pojem regulovaná migrace je v paktu zmíněn celkem pětadvacetkrát. Souhrn cílů a opatření identifikuje migranta jako subjekt, který nepodléhá evropskému právu. Evropské právo má být změněno tak, aby se usnadnil proces příchodu a usídlení migrantů v souladu s jejich kulturou.

Seznam cílů zájmu s rozšiřujícími komentáři:

• Cíl 4, opatření f – absence národnosti migranta nebude vnímána jako omezení, přestože vytváří překážky při identifikaci oprávněné migrace.
• Cíl 5 – „zvýšení dostupnosti a pružnosti možných cest pro regulovanou migraci“.
• Cíl 7, opatření a – existující právní rámec se musí změnit na základě požadavků migrantů vycházejících z práva šaría.
• Cíl 7, opatření b – islám je uznáván jako náboženství, a proto bude ochrana lidských práv migrantů prováděna v souladu s islámskými hodnotami.
• Cíl 11, opatření f – v případě příslušných zákonů a nařízení má dojít k jejich adekvátní úpravě. To ukládá za povinnost přijmout nelegální migraci, přičemž diskriminace se zde stává nástrojem k obhajování ve prospěch migranta.
• Cíl 15, opatření e – usnadňuje zdravotní péči podle práva šaría.
• Cíl 16, opatření c – zajišťuje opětovné sloučení rodiny, což časem povede ke zvýšení migrace.
• Cíl 17/33 – není povoleno kritické myšlení ve vztahu k chování migrantů, kritika je silně odmítána.
• Cíl 17, opatření a – odsuzování svobody slova, migranti jsou automaticky nevinnými oběťmi.
• Cíl 17, opatření c – kontrola hromadných sdělovacích prostředků, cenzura zpravodajství. V médiích nejsou sdělována fakta, ale migrace je vykreslována výhradně v pozitivním světle. Ostatní média jsou ponechána bez jakékoliv podpory a finančních prostředků.
• Cíl 17, opatření g – migrace musí být podporována ve volební ch kampaních.
• Cíl 20, opatření i – vytváří základy pro bankovnictví v souladu s právem šaría.

Globální pakt vytváří základy pro plynulý proces islamizace členských států OSN a zároveň podkopává existující právní systém a suverenitu členských států. Pakt používá právní kroky založené na nediskriminačním přístupu, aby byla zajištěna převaha islámské migrace, hidžry, s časovým harmonogramem navrženým Arabskou asociací. To postupem času způsobí demografickou dominanci islámu nad hostitelskou zemí.