To whom it may interest (oslovení adresáta, který není přesně znám)

Avatar
Původní autoři

Jiří Jírovec
8. 12. 2018
Autor tohoto textu se tři roky snaží uchránit nemocného člověka před bezdomovectvím. Oslovil většinu poslanců, ministry, jejich úředníky i starosty. Zjistil, že jim všem je osud toho člověka u prdele (jak by možná řekl Zeman), u zádele (jak by řekl někdo útlocitnější) a nebo šumafuk, jak říká díky svému vychování autor. Následující text by měl zajímat celou společnost. Vzhledem k jejímu stavu lze bohužel očekávat, že padne na velmi neúrodnou půdu. Začněme odshora: Součástí českého ústavního pořádku je od roku 1992 Listina základních práv a svobod.
První článek Listiny říká: “Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.”


Pán nebo kmán, všichni jsou si podle našeho nejvyššího zákona rovni. Tedy bezdomovec pod mostem i kníže na Orlíku.

Město Svitavy se chystá porušit tento základní princip opatřeními, která vyčleňují bezdomovce jako skupinu, kterou je třeba vytlačit co nejdále na okraj.

Starostou tohoto města je jakýsi David Šimek (1977), učitel a politik, zjevně nemá o Listině ponětí a již vůbec ne o tom, jak se za Protektorátu zacházelo s Židy. Možná ani neví, že Svitavy byly silně německé a jejich Židé dopadli podle toho.

Doporučuji panu starostovi, aby se poučil: https://www.holocaust.cz/zdroje/dokumenty/protizidovske-zakony-a-narizeni/protizidovska-narizeni

Zjistí mimo jiné to, že Židé nesměli do divadel, kin, knihoven, parků, lesů, restaurací a třeba ani na vltavské nábřeží. Do obchodů jen někdy a v tramvaji jen do vlečňáku. Postupem času se jejich Lebensraum smrsknul směrem k nule. Byli zkoncentrováni za dráty, aby nepopuzovali čistokrevné obyvatelstvo. Nakonec z nich zbyly hrstičky popele.

Svitavský starosta chce “kontaktní a letákovou kampaní informovat veřejnost, že desetikoruna nebo dvacetikoruna darovaná bezdomovci nic neřeší. Naopak, je to cesta do pekel. Všechny peníze totiž stejně utratí za alkohol. Všichni, co pobírají sociální dávky, mají možnost potravinové pomoci a mohou jít kdykoliv pracovat“.

Je jistě škoda, že funkcionáře nelze vysadit na ulici. Jen tak s nějakým oblečením v tašce, kterou bude muset nosit všude, protože ji nemá kam odložit. Nechat ho jít žádat o sociální dávky a potravinovou pomoc. Muselo by to být tam, kde papaláše nikdo nezná. Zjistil by velmi rychle, že to s přežíváním není jen tak. Možná by pak bral mince hozené do klobouku jako symbol, že ho lidská společnost ještě registruje.

Pan starosta chce vytlačit svitavské bezdomovce tam, kde nebudou vidět. A proč ne, přece to dělají i jinde. Místostarostka Boru Tachova před časem prohlásila, že nebude dělat vůbec nic: “Ať si bezdomovci žijí, jak chtějí. Nestarají se jinde, tak proč by to měla dělat ona, respektive její město.”

Ve Svitavách je odtlačí tak daleko, jak to jen půjde. https://pardubice.idnes.cz/svitavy-bezdomovci-zebrani  Někam na okraj a ještě kousek dál, kde ten lidský odpad budou kontrolovat kamery.

Svitavy mají ochránit ty lepší od nedůstojných bezdomovců. Nežerou sice cibuli, jako protektorátní židovská verbež, ale chlastaj. Mají být vytlačeni mimo svitavskou civilizaci.

Bezdomovci prý mohou pracovat a vydělat si na nocleh, stojící podle luxusu v buňce, 30 nebo 120 korun. Ti nejbědnější se mohou ohřát uvnitř na židlích. Jenže jen na směny. Až se ohřeje jedna várka, vymění ji další, která zatím mrzne venku. Není dost židlí ani postelí. Bude ale asi nějaký dráb, který bude určovat, kdo může zpět na mráz.

Tohle se děje v bohaté zemi. Kdyby se ten Šimek staral o psy, tak jako o lidi, nevylezl by z lapáku. Psa by ven nevyhnal, praví české úsloví o počasí. Jenže neplatí pro bezdomovce.

Listina v článku 9 (1) říká: “Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám”.

To znamená, že nelze nutit bezdomovce, aby šli kamsi uklízet za kus žvance. To by byla nucená práce nebo služba. Město by muselo vzít bezdomovce “do stavu” a platit jim nejméně minimální mzdu. To je nemožné, protože na to nejsou peníze a město na to má svoje zaměstnance.

President, ombudsman, ministři ani jiná vrchnost tento text číst nebudou. Možná pár voličů, jimž je určen začátku jiného textu:

A až vyrostete, nakopejte jí prdel“, končí jedna báseň Petra Skoumala. Týká se učitelky, která dětem určuje, kde je jejich vyloučená oblast, aby neotravovaly.

Takže, až budou další volby pošlete Šimky, kteří nechápou, že kurví českou společnost, ke všem čertům. Třeba podle básníkova návodu. Nedávejte jim hlasy a hlavně žádné mince.