Otevřená výzva pro ústavní činitele České republiky

Avatar
Původní autoři

10. 1. 2019 Ústavní činitelé České republiky!
Voláme vás k odpovědnosti a požadujeme nápravu situace ohledně nežádoucí migrace do naší země. Tuto situaci jste sami způsobili svým nezodpovědným konáním a to navzdory přání a mínění naprosté většiny obyvatel naší země. My, obyvatelé České republiky, jsme vás zvolili v dobré víře, že budete hájit naše zájmy a chránit naší zemi. 


Vy tak však nečiníte! Proto žádáme o urychlenou nápravu situace, kterou jste sami svojí nedbalostí, ignorantstvím, zbabělostí a někteří i zlou vůlí způsobili obyvatelům České republiky. Učinili jste kroky, které jsou nebezpečné pro další existenci naší země a pro nás – vaše voliče!
Jako ústavní činitelé jste nereagovali na opakované žádosti nás voličů, abyste se zodpovědně zabývali globálními migračními pakty!
Zdroj ZDE

Čeští ústavní činitelé, Ústava ČR vám ukládá povinnost respektovat názory a vůli obyvatel České republiky, kteří vás zvolili do funkcí – viz. Ústava ČR, Čl. 2: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ A proto po vás požadujeme URYCHLENĚ následující:

1) Vypovědět spolupráci ČR s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zrušit všechny smlouvy mezi ČR a UNHCR o spolupráci při přesídlování uprchlíků.
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) působí v České republice od roku 1992. Spolupráce mezi Českou republikou a UNHCR při přesídlování uprchlíků se datuje od roku 2005 podpisem dvoustranného Ujednání o spolupráci při přesídlování uprchlíků. Samotný proces přesídlování se provádí prostřednictvím Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který má pozici zprostředkovatele. Za přijetí migrantů se od r. 2008 vyplácí z Evropského uprchlického fondu finanční podpora.
ZDROJ ZDE: „2009 – 2022 Přesídlení – Nový začátek“

2) Odstoupit od dokumentu „Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty“, kterou přijalo Valné shromáždění OSN 3. 10. 2016 a která je základní stavebním kamenem globálního paktu o migraci a globálního paktu o uprchlících
Zdroj ZDE: „Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty“

3) Odstoupit od „Marrákešské politické deklarace“ a od „Marrákešského akčního plánu 2020“, které byly přijaty 2. května 2018 na 5. Euro-africké ministerské konferenci o migraci a rozvoji.
Zdroj ZDE

4) Odstoupit od globálního paktu OSN o uprchlících, který byl přijat 17. 12. 2018
Zdroj ZDE: kompletní informace

Adresáti otevřené výzvy pro ústavní činitele ČR:

Prezident ČR
Předseda Senátu PČR
Předseda PS PČR
Premiér ČR

V Praze dne 7. 1. 2019

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Aliance národních sil, předsedkyně
JUDr. Karel Hais, Aliance národních sil, 1. místopředseda
Ing. Karel Janko, České strana národně socialistická, předseda
Benjamin Kuras, spisovatel
Jiří Černohorský, Čest, svoboda, respekt, z.s., předseda
Ivana Schneiderová, Tradiční rodina, z.s., předsedkyně
Ing. Emil Kulfánek, Český svaz bojovníků za svobodu, 1. místopředseda
Ing. Helena Ryšavá, Knihovna Miloslava Ransdorfa, z.s., předsedkyně