Ve Státní dumě bylo komentováno přijetí rezoluce PACE o Kerčském průlivu

Anna Lušniková
25. 1. 2019   russian
Poslanec Státní dumy Dmitrij Belik okomentoval pro RT přijetí rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) o situaci v Kerčském průlivu. “Vyřazení pojmu “váleční zajatci” z konečné verze rezoluce bylo pro Ukrajinu velmi bolestivé. Nehledě na angažovanost PACE a závislost této organizace na “chtíčích” Spojených států, dokonce i zde chápou, že “válka” probíhá jen v hlavách ukrajinských politiků a diplomatů a chaos, který vytváří oficiální Kyjev, dráždí Západ. 


Všechna ukrajinská média očekávala k situaci “tvrdou” rezoluci, ale dostala další seznam “nejdůležitějších plánů PACE”, které se nikdy nebudou realizovat”, uvedl.

Podle vyjádření poslance jsou si všechny rezoluce, které iniciuje Ukrajina, “podobné, pouze datum a úvodní část se mění, zbytek je kopírován z předchozích rozhodnutí PACE beze změn, stejně je nikdo nečete”.

“Celkově je dokument vyhotoven velmi neutrálně a neobsahuje žádné tvrdé formulace. Zřejmě bylo přijetí rezoluce jediným způsobem, jak se zbavit dotěrných ukrajinských delegátů a přistoupit k probírání skutečně důležitých otázek”, uzavřel Belik.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová