Chápeme strach pana ministra, kdyby přišli o svůj jednostranný propagandistický nástroj, byl by to jejich konec

5. 2. 2019 ceskamedia (podstatně kráceno)
Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD): “Já bych chtěl úvodně jasně deklarovat a vyzvat všechny kolegy a kolegyně v Poslanecké sněmovně, aby tyto zprávy byly schváleny. Je totiž zřejmé, že neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby rady nové. A pro tento krok opravdu nevidím žádný důvod. Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně, což dokládají právě výroční zprávy, o kterých se dnes jedná.

—–
Česká televize i Český rozhlas jako veřejnoprávní média, hrají v dnešní společnosti důležitou roli. Patrně ještě větší než před několika lety, kdy ještě neexistovaly stovky jiných informačních i dezinformačních zdrojů, které se snaží tvářit jako objektivní zpravodajství. Žijeme v demokratické společnosti a já budu dělat vždy vše pro to, co je v mých silách, abychom v ní žili i nadále. Hodnoty, jako jsou nezávislost médií a svoboda slova, které právě veřejnoprávní média reprezentují, musíme ctít a chránit. Já doufám, že moji kolegové v Poslanecké sněmovně sdílejí obdobný názor. Výroční zprávy České televize schválíme a zamezíme tím snahám ohrožovat nezávislost naší veřejnoprávní televize.
——-
A na závěr. Zcela jistě se zde objeví taktický manévr o sloučení projednávání jednotlivých zpráv. Ten považuji za účelový. —- Vytvořit politický tlak na Českou televizi tím, že se například neschválí dvě zprávy a bude tady prostor pro to, aby při třetím projednávání třetí výroční zprávy se potenciálně vytvořil ten obrovský tlak na veřejnoprávní média. —- Vážené kolegyně, vážení kolegové, nenechme se unášet opravdu jinými zájmy než jen těmi racionálními. “