Čínská hrůza a statistika

Jaroslav Loudil
9. 2. 2019
Český divák, který sleduje na ČT zpravodajství paní Barbory Šámalové z Číny, je neustále přesvědčován o tom, že čínské vedení krutě týrá svůj národ , lidé tam úpí v totalitě , většina dře bídu, všem vládne nesvoboda a skoro každý by tam chtěl žít v podmínkách naší skvělé liberální demokracie západního střihu. Tak hovoří ČT. Tedy lže. Není nic jednoduššího, než si věc ověřit na číslech. Suchá čísla neznají štvavou nepřátelskou ideologii šířenou ČT , ale měří každému “stejným metrem”. 


Statistici tak nyní spočetli , kolik zahraničních turistů navštívilo naši zemi roku 2018. Nejvíc bylo Němců , kteří zaujali první pozici, druzí byli naši sousedi bratři Slováci a na třetí pozici se usadila Čína s Poláky se stejným počtem turistů. Němci, Slováci i Poláci jsou naši sousedé , sednou do auta a za hodinu jsou tady. Ovšem Číňané letí 10 000 km přes dva světadíly. Přesto jich přiletělo bratru – 620 000 !! za rok. O dost víc jak Američanů. A jakým tempem rostl počet čínských turistů meziročně? O – 26,5 %! To je brutální tempo, kterému neodolají zřejmě ani zatím druzí Slováci a občané Číny budou v ČR druhými nejpočetnějšími turisty už do 3,4 let . Vypadá snad takto národ , který “dře bídu” pod vedením zlých neurvalých komunistů ? Velká čínská města už mají životní úroveň nás v ČR , ovšem tempo růstu HDP je tam trojnásobné , tedy nyní jdou už před nás. Před 40 roky byli přitom někde pod úrovní Afriky.

P.S. K liberální demokracii musí národy světa samy dospět , musí jí dorůst budou -li to chtít. Někde ji nebudou mít možná nikdy. Odmítám tím dnešní politiku Západu , která kritizuje, zesměšňuje a uráží jiné politické systémy ,které ale mnohdy dosahují lepší výsledky, jak ona sama. A to v řadě ohledů. Svět je různorodý a to je dobře. Třeba v Thajsku můžete za slovní urážku členů královské rodiny dostat 15 let vězení. Přesto tam tisíce Čechů létají za příjemnou dovolenou. Nevadí jim to, i když tam dnes vládnou generálové. Česká podnikatelka, trvale žijící ve 100 milionovém Egyptě , uvítala zvolení “diktátora” generála Sísího za prezidenta těmito slovy :” Jsem ráda ,ten člověk tu zařídí stabilitu, pořádek a i my podnikatelé budeme mít solidní podmínky k práci”.

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-4-ctvrtleti-2018