Redakce Nové republiky děkuje symaptizantům

Avatar
Původní autoři

1.4.2019
Redakce Nové republiky děkuje svým čtenářům a příznivcům za finanční podporu, kterou posíláte na redakční účet 2300 736 297 / 2010. Zvláštní poděkování za dary poslané v měsíci únoru 2019 patří:

Liborovi Bučkovi, Václavu Čapkovi, Vladislavu Čížkovi, Ing. Miloši Kramperovi, JUDR. Janu Kohutovi, Milanu Kostelňákovi, Oldřichu Mužíkovi, Tomáši Rablovi, Dr. Jiřímu Řezníčkovi, Tomáši Robenekovi, Ondřeji Tichému a Aleně Zápotocké.

Za měsíc březen 2019 pak patří velké poděkování těmto dárcům:

Ing. Liboru Bučkovi, Vladislavu Čížkovi, Jiřímu Henrychovi, Ludmile Karské, Ing.xMiloši Kramperovi, JUDr. Janu Kohutovi, Milanu Kostelňákovi, Oldřichu Mužíkovi, Tomáši Rablovi, Tomáši Robenekovi, Jiřímu Váňovi a Ondřeji Tichému.

Vaše dary nám pomáhají financovat nájmy místností a techniky, které souvisejí s pořádáním panelových diskuzí Nové republiky a pořizovat a zveřejňovat jejich videozáznamy.

Vaše redakce