EU stejně tak jako komunismus nelze reformovat

Avatar
Původní autoři

Alexander Tomský 1. 5. 2019     Parlamentní Listy Ivan David, kandidát na europoslance za SPD, řekl na pražské demonstraci proti diktátu EU, která se konala dne 25. dubna, zajímavé myšlenky. S Davidovým projevem jsem se seznámil na stránkách Parlamentních listů, kde byl uveřejněn pod titulkem Dříve země dobývaly armády, dnes nařízení Evropské komise (k přečtení zde). „Budoucnost nevidíme v likvidaci národních kultur a vytvoření masy primitivních chudých spotřebitelů bez opory v národním státu…


… Změna občanů ve zmatený dav by naopak vyhovovala nadnárodním korporacím, které se snaží o absolutní vládu bez jakékoli opozice,“ říká mj. Ivan David a na jiném místě vysvětluje svoje chvályhodné chápání národa: „Národ nechápeme etnicky, ale jako politický národ, tedy komunitu občanů, kteří sdílejí území, respektují zákony a ovládají úřední jazyk.“
Na svých bludech bude EU trvat

Celý text je dobře napsaný, rád souhlasím, ale je to nedostatečné. Ivan David říká, že není euroskeptik. EU sice kritizuje a navrhuje konkrétní cesty k její nápravě, ale celkově vychází z potřeby nestrašit příliš radikálními slovy národ, který z unie většinově vystoupit nechce.

Evropská unie je ovšem nereformovatelná, jde totiž o organizovanou utopii. Tohle slovo pochází z řeckého ú-topos, což znamená země nikoho. Veškeré bludy genderismu, inkluze a multikulturalismu má však EU nerozborně zabudované do své konstrukce. Prosazuje rovnostářství, ať už se týká vztahu dětí a rodičů nebo společenské rovnosti žen a mužů, ačkoli jde vždy o odlišné role. Evropská unie rozvrací společnost a trvá na otevřených hranicích a masové imigraci. EU stejně tak jako komunismus nelze reformovat, je totiž postavena na ideologii integrace. Davidem požadovaná reforma by znamenala regeneraci Evropy, což by znamenalo návrat zpátky k národním státům, což je z hlediska budovatelů unie nepřijatelný regres.

Poznámka I. D.: Řekl jsem, že nejsem euroskeptik, protože věřím v Evropu a její národy, nevěřím v Evropskou unii. Reformu jsem rozhodně nežádal.