Glyfosáty jsou horší, než si umíme představit. „Jsou všude“

William Engdahl
4.5.2019 GlobalResearch, překlad Zvědavec
Zbytky glyfosátu byly nalezeny ve vodě z kohoutku, pomerančové šťávě, dětské moči, mateřském mléce, chipsech, občerstvení, pivu, víně, obilovinách, vejcích, ovesné kaši, výrobcích z pšenice a ve většině běžných potravin, které byly testovány. Stručně řečeno, je to všude.

Vzhledem k tomu, že nové studie nadále poukazují na přímé spojení mezi široce používaným herbicidem glyfosátem a různými formami rakoviny, zemědělské lobby zuřivě bojuje, aby byly ignorovány nebo diskreditovány důkazy o újmě na zdraví a jiných škodách. Druhý případ, který právě projednával americký soud, rozhodl, že společnost Monsanto, která je nyní součástí německé společnosti Bayer AG, musí zaplatit 81 milionů dolarů jako náhradu škody žalobci Edwinovi Hardemanovi, který onemocněl rakovinou, non-Hodgkinovým lymfomem. Rozhodnutí soudu a celá řada dalších 11 000 nevyřízených případů u amerických soudů, zaměřených na účinky glyfosátu, zasáhly společnost Bayer AG tvrdě. Společnost oznámila dočasné propouštění několika tisíc lidí, neboť klesá cena akcií.

Během soudního procesu v San Franciscu porota jednohlasně vynesla verdikt, že herbicid Monsanto Roundup na bázi glyfosátu způsobil rakovinu u Hardemana. Jeho advokáti uvedli:

„Z počínání společnosti Monsanto je jasné, že se nezajímá o to, zda Roundup způsobuje rakovinu, místo toho se zaměřuje na manipulaci s veřejným míněním a podkopává snahy každého, kdo podnítí skutečné a odůvodněné obavy ohledně herbicidu Roundup.“

To je druhá porážka pro právníky společnosti Monsanto poté, co jiná porota rozhodla v roce 2018, že Roundup na bázi glyfosátu způsobil rakovinu u zaměstnance školy v Kalifornii, který měl na starosti údržbu areálu, a onemocněl stejnou formou rakoviny. Každodenně prováděl postřik areálu herbicidem Roundup po dobu řady let, aniž by se nějak chránil. Porota zjistila, že Monsanto je vinna „zlým úmyslem a útlakem“ ze strany řídících pracovníků společnosti, a to na základě objevu interních emailů, z nichž vyplývá, že věděli o tom, že jejich glyfosátové produkty mohou způsobit rakovinu, a zatajili tyto informace před veřejností.

Nová nezávislá studie ukázala, že u osob, které jsou nejvíce vystaveny glyfosátu, je zvýšené riziko vzniku rakoviny, konkrétně non-Hodgkinova lymfomu (NHL), o 41%. Metaanalýza šesti studií, zahrnujících téměř 65 000 účastníků, zkoumala spojení mezi herbicidy na bázi glyfosátu a potlačením imunity, endokrinním narušením a genetickými změnami. Autoři došli ke „stejnému klíčovému zjištění: expozice GBH (herbicidy na bázi glyfosátu) je spojena se zvýšeným rizikem NHL (non-Hodgkinův lymfom).“ Dále uvedli, že glyfosát „mění střevní mikrobiom“, a mohl by „mít dopad na imunitní systém, podpořit chronické záněty a přispět k náchylnosti k napadení patogeny“. Glyfosát také „může působit jako chemická látka, narušující endokrinní systém, protože nedávno bylo zjištěno, že mění produkci pohlavních hormonů u samců i samic krys.

V dlouhodobé studii na zvířatech, kterou prováděli francouzští vědci pod vedením Gillese Erica Seraliniho, Michaela Antoniou a blízkých spolupracovníků, bylo prokázáno, že dokonce i velmi nízké hladiny herbicidu glyfosátu způsobují nealkoholické onemocnění jater. Úrovně, kterým byly krysy vystaveny (na kg tělesné hmotnosti), byly mnohem nižší, než jaké jsou povoleny u našich potravin. Podle Mayo Clinic dnes, po minimálně čtyřech desetiletích používání vše prostupujících pesticidů glyfosátu, trpí 100 milionů Američanů, neboli jeden ze tří lidí v USA, onemocněním jater. Tyto diagnózy byly také zjištěny u občanů, mladších 8 let.

Ale glyfosát nemá alarmující účinky pouze na lidské zdraví. Půdní vědci nyní začínají přicházet na to, že to, co zbude z používání glyfosátu, má také zřejmě dramatický vliv na zdraví a výživu půdy, a že může trvat celé roky, než se půda obnoví.

Glyfosát také zabíjí zeminu

Zatímco se většina pozornosti pochopitelně soustředila na účinky glyfosátu, nejpoužívanější chemikálii v zemědělství na světě, a vlivům na lidské zdraví, nezávislí vědci nyní začínají zkoumat další alarmující účinek této agrochemikálie – její vliv na základní půdní živiny. Web Politico.eu (odborný časopis) zjistil na základě studie o zdraví půdy v EU, že účinky postřiku glyfosátem na hlavní plodiny v evropském zemědělství mají kromě usmrcování plevele katastrofální důsledky pro zdraví půdy.

Vědci z rakouské Univerzity přírodních zdrojů a věd o živé přírodě ve Vídni zjistili, že aktivita žížal téměř vymizela z povrchu zemědělské půdy do tří týdnů od použití glyfosátu. Tento proces spočívá v tom, že žížaly během svého zavrtávání vytlačují úrodnou půdu na povrch, což je nezbytné pro zdraví půdy a výživu rostlin. Studie, kterou provedla holandská univerzita ve Wageningenu ze vzorků ornice z více než 300 poloh půdy v EU, zjistila, že 83% půdy obsahovalo 1 nebo více reziduí pesticidů. To není žádné překvapení.

„Glyfosát a jeho metabolit AMPA, DDT (DDT a jeho metabolity) a širokospektrální fungicidy… byly sloučeniny, které se nejčastěji vyskytovaly ve vzorcích zeminy, a to v nejvyšších koncentracích.“

Používání různých pesticidů, především těch, které jsou založeny na glyfosátu, jako je Roundup, prudce vzrostlo za poslední čtyři desetiletí v celé EU, stejně jako v USA. Zemědělský průmysl tvrdí, že to je klíčové pro dramatický nárůst v produktivitě zemědělských plodin. Pokud však budeme zkoumat údaje detailněji, zjistíme, že zatímco průměrné výnosy hlavních obilovin, jako je rýže, pšenice a kukuřice, se od roku 1960 více než zdvojnásobily, používání pesticidů, založených na glyfosátu, vzrostlo 15 – 20krát. Je dost zvláštní, že zatímco EU vyžaduje monitorování mnoha věcí, tak monitorování reziduí pesticidů v půdě se na úrovni EU nevyžaduje. Až donedávna byly účinky intenzivního používání pesticidů, jako je Roundup, ignorovány.

Důkazy, které předkládají půdní odborníci, začínají odhalovat jasné vazby mezi používáním pesticidů, jako je glyfosát, a dramatickým poklesem úrodnosti půdy a kolapsem systému mikrobů, které jsou nezbytné pro zdravou půdu. Žížaly patří k jedněm z nejdůležitějších.

Je prokázáno, že žížaly mají zásadní roli pro živiny, důležité pro zdravou půdu. Půdy, které tyto živiny nemají, nás ochuzují o nezbytné prvky, které potřebujeme v rámci zdravé stravy. Tento pandemický problém vyčerpání půdy se v posledních čtyřech desetiletích objevil na celosvětové úrovni, a je pozoruhodné, že k tomu došlo ve stejném časovém rámci, kdy celosvětově prudce vzrostlo používání pesticidů. Žížaly jsou prospěšné, protože zlepšují cirkulaci živin v půdě, zlepšují další prospěšné půdní mikroorganismy a zvyšují koncentraci velkého množství živin, které rostliny snadno asimilují.

EU neklade žádné limity na to, kolik glyfosátu lze použít na plodiny, přestože bylo zjištěno, že glyfosát může zabíjet specifické houby a bakterie, které rostliny potřebují k tomu, aby nasávaly živiny, mimo to, že má dopad na žížaly. To je hlavní slepá skvrna.

Kam teď?

Začíná být čím dál jasnější, že ze strany regulačních orgánů nejen v EU a USA, ale také v Číně, která dnes produkuje více glyfosátu, než dokonce Monsanto, dochází ke kolosálnímu a zjevně úmyslnému ignorování potenciálního nebezpečí pesticidů na bázi glyfosátu. Vzhledem k tomu, že patent společnosti Monsanto na Roundup vypršel, čínské firmy, včetně Syngenta, Zhejiang Xinan Chemical industrial Group, SinoHarvest a Anhui Huaxing Chemical Industry Company, se staly hlavními světovými výrobci této chemikálie, a zároveň i největšími spotřebiteli, což není dobré znamení pro budoucnost legendární čínské kuchyně.

Glyfosát je základní chemickou složkou nejen pro Roundup společnosti Monsanto-Bayer, ale také pro přibližně 750 různých značek pesticidů na celém světě. Zbytky glyfosátu byly nalezeny ve vodě z kohoutku, pomerančové šťávě, dětské moči, mateřském mléce, chipsech, občerstvení, pivu, víně, obilovinách, vejcích, ovesné kaši, výrobcích z pšenice a ve většině běžných potravin, které byly testovány. Stručně řečeno, je to všude.

I přes drtivé důkazy byrokraté z Evropské komise a americké Agentury pro ochranu životního prostředí nadále ignorují jakoukoliv obezřetnost, a nezakázali tuto toxickou chemickou látku, zatímco se čeká na výsledky důkladného nezávislého vyšetřování, které probíhá delší dobu. Kdybych byl cynik, skoro bych si pomyslel, že tato nepřetržitá oficiální podpora herbicidů na bázi glyfosátu znamená něco více, než jen pouhou byrokratickou hloupost nebo nevědomost, dokonce jde o víc, než o korupci, i když ta v tom zajisté také hraje roli. Nutriční kvalita našeho potravinového řetězce je systematicky ničena, a jde o víc, než jen o zisk korporátního agrobyznysu.

Glyphosate Worse than We Could Imagine. “It’s Everywhere” vyšel 27. dubna 2019 na Global Research. Překlad v ceně 504 Kč Zvědavec.