Zvěrstvo předsedy oblastního sdružení ODS proti presidentu nutno řešit trestně

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš Nickelli

Jiří Jaroš Nickelli
19.5.2019  
 ČSOL Brno I
Napadání presidenta republiky pana Ing. Miloše Zemana se žel, stalo jakýmsi kodifikovaným mediálním a politickým trendem současné politické nekultury naší společnosti. Hanobení hlavy státu, které jak známo již jednou vyvrcholilo odpornou krádeží a ničením presidentské standarty, však nyní překročilo veškeré úrovně myslitelné v civilizované demokracii.


Předseda oblastního sdružení ODS a zastupitel Jesenice u Prahy pan Martin Lang sepsal trestuhodný pamflet, jenž zveřejnily Parlamentní listy 19.5.2019. Z obsahu ohavného metabolátu pána z ODS vyjímáme tvrzení, že “senilní bolševik Zeman je prase, které je nutno podřezat jako přestárlou svini, vykrvit a zbytky spálit”. Dále pan Lang běsní proti poslancům,kteří zdanění církevních restitucí schválili. Podle pana Langa je nutno rovněž tyto zabíjet – “nositelům zla uřezávat hlavy a sračky, co po nich zbudou, pálit”.
Jak hodnotit tento výlev “pana Bestie Triumfans“? Nezbývá nic jiného, než trestní oznámení.
Proč? Pro podezření ze šíření poplašné zprávy o presidentu, jenž podle autora prý je “morální zrůdou jako Hitler, která nedodržuje žádné smlouvy”. Poslance, kteří rozhodnutí sněmovny schválili, je podle autora třeba jako “smradlavá prasata” vybíjet, protože to “nejsou lidé a je dovoleno je zabíjet”.

Podle mne také autor naplnil podezření z trestného činu hanobení rasy národa a přesvědčení v posledním bodě, neboť nejhrubším možným způsobem napadl jednak presidenta, jednak množinu poslanců a s nimi sympatizujících voličů. Autor nejenom napadá tuto množinu občanů států ale upírá jim dokonce právo na život, navrhuje jejich podřezávání,uřezávání hlav a pálení jejich pozůstatků jako jakéhosi odpadu. Rovněž srovnávání pana presidenta s Hitlerem je provedeno bez jakéhokoli věcného důkazu a způsobem srovnatelným naopak u pana autora s jednáním hitlerovců vůči tzv. neárijcům. Autor obviňující pana presidenta a legitimní poslance sněmovny z trestuhodných činů, naopak se sám chová nepřijatelným a hrubě odsouzeníhodným způsobem. Vyvolává dojem nabádání k jednání,vzato historicky, typického pro SA many a SS many III.Reichu.

Je tragické, že ODS má ve svých řadách takové členy. Místo vyjádření, že “se bude vážně zabývat jednáním svého člena”, bylo na místě okamžitě pana Langa ze strany vyloučit,a to za jeho chování a vyzývání k trestným činům hromadné vraždy, vyvolávající dojem jednání v duchu kreatur hodných poraženého Islámského státu. Tam se usekávaly hlavy nevěřících,pokud je známo a dokumentováno.

Doufejme,že orgány trestního řízení spravedlivě zhodnotí odporný čin pana Martina Langa, nehodný poměrů České republiky,která sice již zažila hodně z Hulvátova, ale dosud se ještě nepropracovala k něčemu tak hnusnému a dehonestujícímu celou množinu nevinných občanů. Je též možné, že tento čin spadá rovněž do oblasti vyšetřování psychiatrů…neboť vedle trestně podezřelého obsahu vyvolává dojem obří duševní magorie. Nyní se stalo a příslovečný kalich jedu přetekl. Občané by měli protestovat proti tak odporné bestialitě. Takto si ODS volební hlasy v nastávajících volbách rozhodně nezíská.

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I.
v čele s  legitimní hlavou státu