Hnutí Pro život ČR: Ministerstvo pro místní rozvoj chybně nepožaduje z fondů EU žádné peníze na podporu demografie

Avatar
Původní autoři
Početné rodiny byly dřív běžné

Hnutí Pro Život
19.6.2019 Outsidermedia
Tisková zpráva Hnutí Pro život ČR
V pondělí 10. června zaslalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do meziresortního neveřejného připomínkového řízení koncepci, podle které bude v následujících 7 letech rozdělováno z evropských fondů 550 mld. korun. Mezi specifickými cíli, definovanými v koncepci, však zcela chybí podpora demografického růstu v České republice, přestože investovat do růstu populace je ve strategickém zájmu České republiky a přestože zařazení této priority požadoval Výbor pro sociální politiku Parlamentu ČR.
„Demografický růst je jedinou cestou, jak vyřešit hrozící nedostatek kvalifikované pracovní síly a nedostatek peněz na důchody a zdravotní péči. Nechápeme, jak může MMR v této otázce ignorovat takový zdroj investic, jakým jsou evropské fondy, přestože to od něj požadovali poslanci napříč politickým spektrem a přestože statistici a odborníci průběžně varují, že stárnutí populace způsobí v blízké budoucnosti zhroucení důchodového systému a nedostatek peněz na zdravotní péči,“ říká Mgr. Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR.

Podle Radima Ucháče nemusí být na vině primárně vedení ministerstva, potíž vidí v neochotě příslušných úředníků zapracovat do specifických cílů konkrétní opatření podporující demografický růst. „Víme, že priority EU na další rozpočtové období EU neobsahují jednoduchou kolonku nadepsanou Podpora demografického růstu, ale s trochou námahy lze peníze získat například na podporu ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi v oblasti dostupného vlastního bydlení, v oblasti jejich mobility a v oblasti investic do mimoškolního vzdělávání jejich dětí,“ říká Radim Ucháč a dodává: “Je nepochopitelné, že investice například do inovativních nízkouhlíkových technologií nebo rozvoje bezmotorové dopravy dostaly přednost před investicí do dětí. Investice do dětí se nám vždycky vrátí.“

Důvodem, proč se Hnutí Pro život ČR angažuje v otázce využití peněz z evropských fondů, je skutečnost, že největší skupinou žen, které každoročně podstoupí umělé ukončení těhotenství, jsou ženy se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích. „Považujeme za nepřijatelné, aby kvůli ekonomickým obavám přišlo každý rok o život skoro pět tisíc počatých dětí jenom proto, že stát neumí ocenit demografický přínos ekonomicky aktivních rodin s více dětmi,“ říká Zdeňka Rybová, vedoucí Odkazy pomoci provozované Hnutím Pro život ČR.

A právě obavy z řešení praktických otázek, jako je pořízení většího bytu, většího auta nebo obavy z nedostatku peněz na podporu rozvoje svých dětí, jsou nejčastějšími důvody, proč se rodiny se dvěma dětmi obávají mít další děti nebo proč v extrémním případě volí umělý potrat.

Podpořit žádosti poslanců Výboru pro sociální politiku, aby alespoň zlomek z půl biliónu korun z evropských fondů na období 2021 až 2027 byl využit na podporu rodin se třemi a více dětmi, bylo i cílem letošního Národního pochodu pro život a rodinu, který Hnutí Pro život ČR každoročně pořádá v centru Prahy. Letošního pochodu se zúčastnilo deset tisíc lidí.