Na PMEF 2019 se rozhoduje o osudech miliard a kontinentů

8. 6. 2019    pravda
Dnes zahájilo svou činnost 23. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Akce se koná od roku 1997 a od roku 2006 probíhá pod záštitou prezidenta Ruské federace. Hlava státu osobně PMEF navštěvuje. Letošní fórum nebude výjimkou.V letošním roce se fóra zúčastní více než 17 tisíc osob, přičemž pouze čínskou delegaci bude tvořit asi tisíc lidí. Mimochodem, fórum navštíví a pozdraví i hlava ČLR Si Ťin-pching. Kromě toho se očekává, že se fóra zúčastní zástupci více než 1 800 společností ze 75 států.


Pokud jde o ruskou delegaci, ta zahrnuje 8 místopředsedů vlády, 16 ministrů, 34 vedoucích federálních služeb a agentur a hlavy 70 regionů.

Politické zastoupení PMEF je také velmi solidní. Na fóru se očekává například přítomnost generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese, prezidentů Bulharska a Arménie a také zástupců mnoha dalších států z celého světa.

Na slavnostním zahájení fóra vystoupí Tigran Sargsjan, předseda představenstva Eurasijské ekonomické komise, Igor Dodon, prezident Moldavské republiky, a Anton Siluanov, ministr financí Ruské federace, první místopředseda vlády Ruské federace. A to zdaleka není úplný seznam.

Prezident Ruska přivítal hosty a účastníky fóra, přičemž konkrétně prohlásil: “Fórum již více než dvě desetiletí významně přispívá k nalezení odpovědí na klíčové otázky naší doby, na utváření obsažného a konstruktivního programu pro širokou mezinárodní spolupráci, zaměřenou na dosažení stabilního a vyváženého rozvoje.

A letos státní představitelé, uznávaní politici a experti, zástupci podnikatelské sféry a vědeckých kruhů zevrubně projednají perspektivy ruské a globální ekonomiky, vymění si názory na různé aspekty digitalizace a technologických výzev, na takové naléhavé otázky, jako je změna klimatu a růst sociální nerovnosti.

Současně hlava státu zdůraznila: “Jsem přesvědčen, že doporučení zpracovaná na fóru a dohody uzavřené v jeho rámci budou sloužit k posílení mezinárodního partnerství a budování prosperující budoucnosti našich zemí a národů”.

Letošní PMEF se bude konat pod heslem “Vytváření programu stabilního rozvoje”, proto je celkový tón uvítacího projevu ruského prezidenta zcela logický.

Mimochodem, plánuje se, že hlava Ruska uskuteční na fóru mnoho důležitých setkání a projevů. Očekávají se setkání s vedoucími mezinárodních informačních agentur ve formátu otázka-odpověď, se zahraničními investory, a společně s hlavou ČLR – s účastníky Rusko-čínského energetického fóra. Putin se navíc setká s vedením nejvýznamnějších zahraničních společností a uskuteční bilaterální jednání s hlavami Bulharska, Arménie, generálním tajemníkem OSN, předsedou vlády spolkové země Sasko. Je zřejmé, že PMEF je také globální platformou pro setkávání a vytváření nejrůznějších, mnohostranných politických a ekonomických kontaktů. Mimochodem, první prohlášení o rozšiřování hospodářské spolupráce a strategického partnerství s Ruskem byla učiněna doslova během slavnostního zahájení fóra.

Velvyslanec Kataru v Ruské federaci, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, dnes například na PMEF uvedl, že účast jeho země na fóru je “součástí plánu na rozšíření naší budoucí investiční a hospodářské spolupráce s Ruskem”. Chceme se seznámit s ekonomickými příležitostmi, které jsou otevřeny v Rusku.

A chceme, aby se podnikatelé a investoři ze státu Katar, které sjednocuje obchodní hospodářská komora, byli aktivním článkem při rozšiřování našeho partnerství. S ohledem na zkušenosti z minulých fór je možné již nyní říci, že takových prohlášení, která budou podpořena reálnými dohodami a smlouvami, zazní ve dnech fóra hodně.

První pracovní jednání, které dnes PMEF zahájilo, má zároveň velmi příznačný název: “Ruská ekonomika při hledání stimulů růstu”. A zdá se, že pro ruskou, hostitelskou stranu bude toto motto určujícím během celého fóra.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová