Šojgu nařídil generálům, aby se připravovali na budoucí války. A zadal úkol, aby byla zpracována teorie vojenských konfliktů nové generace

Avatar
Původní autoři

Oleg Božov
20. 6. 2019     mk
“Hlavním úkolem je dnes zpracování teorie vedení vojenských operací ve střednědobém horizontu”, řekl ministr obrany Sergej Šojgu, který v úterý zahájil vědecko-praktickou konferenci s vedením ruských ozbrojených sil. Podle vyjádření ministra současné války vyžadují nové přístupy, protože “konflikty nové generace jsou kombinací klasických a asymetrických metod vedení ozbrojeného boje, kdy jsou bojové akce rychlé a kdy prostě není čas napravovat chyby”.


Povaha ozbrojeného boje a vedení současných válek, říká Šojgu, se významně změnila v důsledku vývoje technologií a vytváření nových zbraní. Poznamenal, že “s příchodem vysoce přesných zbraní a vojenského vybavení musí být zdokonaleny formy použití a postupy operací vojsk. A my v této věci nepřešlapujeme na jednom místě”. Ministr upřesnil, že “ruské ozbrojené síly brzy dostanou zcela novou zbraň, jejíž bojové vlastnosti jsou založeny na technologii laserové energie a hyperzvuku, její první modely jsou již ve zkušební bojové službě”.

List MK (Moskovskij komsomolec, pozn. překl.) požádal předního vojenského experta, šéfredaktora časopisu Arsenal otěčestva Viktora Murachovského, aby okomentoval úkoly, které ministr obrany zadal vedení vojenského rezortu, a také lhůty pro jejich provedení:

“Střednědobá perspektiva obvykle označuje období 10–20 let. To znamená, že jde o to, že je třeba připravovat ozbrojené síly na to, jaké mohou být války za 10-20 let. Je pochopitelné, že k té době značně vzroste úloha a místo robotických komplexů pro různé účely: vzdušných, pozemních, podvodních … A také vysoce přesných, hypersonických zbraní, systémů digitálního řízení, umělé inteligence. A samozřejmě že v současné válce hrají důležitou úlohu informační operace, včetně psychologických a operací v mediálním prostoru. To vše musí být vzato v úvahu při plánování výstavby ozbrojených sil, jakož i forem a způsobů jejich použití v budoucnu.

Vidíme, že rychlost bojových akcí se nyní podstatně zvýšila. Rozhodujícím způsobem efektivitu operací a válek obecně ovlivňuje vybavení armád nejmodernějšími prostředky, které umožňují zkrátit cyklus bojového velení a tím předčit všechny protivníky, předvídat jejich činnost spoléháním se na prvky umělé inteligence v systémech podpory rozhodování. To zase umožňuje použití nových forem a způsobů používání ozbrojených sil”.

Je třeba říci, že nasycení vojsk moderní technikou, včetně vysoce přesné, s digitálními řídícími systémy vyžaduje určitou revizi metod přípravy na provádění operací a boje. Právě tím se zabývají účastníci vojenské vědecko-praktické konference Ministerstva obrany RF. Stejná práce je průběžně prováděna i na našich vysokých školách. Především na Akademii Generálního štábu RF a také na vojenských akademiích jednotlivých druhů ozbrojených sil a vojsk.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová