ÚSTAVNÍ STÍŽNOST na regulované ceny el. energie pro rok 2019 podána

Avatar
Původní autoři

Alena Vitásková
9. 6. 2019
· * 27 poslanců podalo ústavní stížnost
· * regulované ceny energií určuje ERÚ a jsou povinnou platbou
· * členové Rady ERÚ se neshodli na výši regulovaných cen
· * regulované ceny el. energie, by mohly být nižší, uvedl jeden z členů *Rady, další rezignoval a CR nepodepsal
· *vláda zodpovídá za jmenování členů Rady ERÚ
· *proč premiérovi vyhovuje chaotické řízení ERÚ?


Institut Aleny Vitáskové z. s. (dále jen IAV) předložil poslancům a senátorům počátkem letošního roku podnět k podání Ústavní stížnosti na regulované ceny elektrické energie, které ve svém ceníku pro rok 2019 vydal Energetický regulační úřad. Jedna se o povinnou platbu pro spotřebitelé elektrické energie, která tvoří u domácnosti cca 50 % z celkové ceny, kterou občané hradí. Zbývající díl ceny tvoří tzv. komodita, kterou si každý spotřebitel (občan) nasmlouvá u svého obchodníka a to za cenu, kterou si dohodne.

Z pětičlenné Rady ERÚ dva členové Rady s tímto cenovým rozhodnutím nesouhlasili a také odmítli jej podepsat. Jeden z nich sdělil, že ceny mohly být nižší, a druhý (v té době údajně předseda Rady) krátce po té odstoupil a takovéto cenové rozhodnutí nepodepsal. Do jaké míry se jedna o porušení Energetického zákona není předmětem hlavního problému.

Předmětný koncept Ústavní stížnosti včetně příloh (zpracovaný IAV) byl několik měsíců bez povšimnutí jak ze strany senátorů, tak ze strany poslanců.

„Přípravě konceptu Ústavní stížností se pro IAV věnovali dva renomovaní právníci, za což jim děkujeme“, sdělila za občany, kteří úsilí IAV podpořili žádostmi na zajištění nižších a transparentních cen elektrické energie, předsedkyně Alena Vitásková.

Dále Alena Vitásková doplnila: „Za senátory se o ceny energií a jejich možnost snížení zajímala pouze senátorka Alena Dernerová, se kterou jsem osobně jednala. Bohužel ostatní senátoři, dokonce ani ti, kteří energetiku mají ve své odborné gesci, zájem neprojevili. Plně se věnovali asi ústavní stížnosti na prezidenta republiky, či zneplatnění daní z církevních restitucí. Zájem o občany je pro ně asi málo mediální atraktivní.

Za poslance mě kontaktoval před pár týdny (jako jediný) Tomio Okamura, který mě požádal o bližší vysvětlení celé záležitosti. Po osobním jednání s předsedou SPD Tomiem Okamurou (dalšími poslanci SPD v poslanecké sněmovně Parlamentu) a vysvětlení problému mi přislíbil, že záležitost projedná se svými poslanci. Pro podání Ústavní stížnosti je potřebné množství poslanců 25. Přesto, že je poslanců SPD 19, přislíbil, že se pokusí o zajištění dalších hlasů, ale předem nic neslíbil. Delší dobu se nedařilo potřebný počet poslanců zajistit. Obdržela jsem informaci, že ani poslanci KSČM tuto stížnost nechtějí podpořit. Oslovila jsem předsedu Vojtěcha Filipa a ten podporu přislíbil. Nakonec se povedlo!!!“

Dne 4. 6. 2019 proběhla tisková konference SPD v poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, na které předseda T. Okamura oznámil, že SPD podává Ústavní stížnost na snížení regulovaných cen elektrické energie, kterou inicioval Institut Aleny Vitáskové. Ústavní stížnost podepsalo všech 19 poslanců SPD, 7 poslanců KSČM a jeden poslanec ČSSD – pan Jaroslav Foldyna.

„Institut Aleny Vitáskové děkuje všem těmto poslancům za snahu o nižší ceny elektrické energie a tím snížení životních nákladů, o lepší život našich občanů a zlepšení životní úrovně.“

Institut Aleny Vitáskové, z. s.
Záhřebská 30
120 00 Praha 2