Aké sú vlastne hodnoty euro-americkej západnej civilizácie, ktoré nám vnucujú liberálno-extrémistickí fundamentalisti a ich maskot Zuzana Čaputová

Avatar
Původní autoři
Slovenská prezidentka
Zuzana Čaputová

Gabriel Gačko
18. 7. 2019  HlavéSprávy
V nedávnom príhovore k slovenským veľvyslancom v zahraničí prezidentka Zuzana Čaputová zdôraznila, že „nebude mlčať, ak sa budú znevažovať naše hodnoty (?), ak budeme zo Slovenska vysielať zmätočné signály, alebo konať proti našim záujmom ako člena Európskej únie a NATO“. Jej posolstvo ešte zdupľoval štátny tajomník rezortu zahraničných vecí František Ružička s tým, že „Slovensko musí jednoznačne podporovať základné hodnoty euro-americkej západnej civilizácie“


Sústavné omieľanie bližšie nešpecifikovaných hodnôt euro-americkej civilizácie má jednu chybičku krásy. Samozvaní proroci a kazatelia liberálnej demagógie a ich maskot Zuzana Čaputová sa vôbec neobťažujú precíznejšou konkretizáciou toxického obsahu euro-amerického hodnotového rebríčka. Možno ani sami netušia, čo nám vlastne podsúvajú, alebo to možno tušia, a práve preto to radšej príliš nerozpitvávajú.

Aké sú teda tieto euro-americké hodnoty? Na základe každodennej empirickej skúsenosti možno konštatovať, že najvyššou euro-americkou hodnotou číslo jedna je jednoznačne a bez akejkoľvek diskusie absolútna nedotknuteľnosť homosexuálnych jedincov, ktorí sú automaticky kvalifikovaní za privilegovaných vyvolenej kasty tzv. elity.

To vysvetľuje, prečo napríklad aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič musí chodiť po špičkách okolo svojho homosexuálneho asistenta. Pretože ak by sa na neho nebodaj krivo pozrel, a homosexuálny asistent by ho dal na súd za „diskrimináciu“, Maroš Šefčovič by bol vopred odpísaný mŕtvy muž.

Podľa posledných signálov z prostredia liberálnych fundamentalistov je veľmi pravdepodobné, že homofília ako prioritná hodnota euro-americkej civilizácie bude v dohľadnom čase rozšírená aj o kategóriu pedofilov a perspektívne o ďalšie doposiaľ marginalizované komunity (incestofili, zoofili, nekrofili, koprofili, atď. a pod.).

Euro-americkou hodnotou číslo dva je samozrejme rusofóbia. Táto diagnóza determinovaná zúrivou a patologickou nenávisťou voči Rusom a ďalším národom, ktoré nepociťujú voči Rusku žiadnu zášť. Pre euro-americkú civilizáciu je Rusko a všetko proruské absolútne neakceptovateľné, pretože ruský svet je protipólom pokrivených pseudohodnôt euro-americkej civilizácie. Rusko nielen efektívne demaskuje všeobecný úpadok a marazmus západného sveta, ale je tiež dostatočne silné, aby garantovalo jednak svoju vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť iných národov ohrozených agresivitou euro-americkej civilizácie.

Hodnotou číslo tri je všadeprítomná korupcia, ktorá bola dokonca inštitucionalizovaná v podobe tzv. eurofondov, čo je najsofistikovanejšia schéma obludného korupčného systému, aký kedy ľudská civilizácia vôbec poznala. Menej rozvinuté korupčné správanie je nešvár, voči ktorému nie je imúnna prakticky žiadna ľudská komunita, avšak iba euro-americká civilizácia povýšila tento chorý prvok na systémový parameter svojej existencie.

Štvrtou hodnotou euro-amerického civilizačného systému je agresia. Dlhý zoznam obetí euro-amerických ozbrojených agresií voči iným štátom by zabral niekoľko stránok. Symptomatický je však aj osud východnej Európy, ktorú euro-americké centrum sily považuje za svoju oprávnenú korisť z titulu údajného víťazstva v „studenej vojne“. Dôkazom je aj fakt, že po páde berlínskeho múru v roku 1989 východným Európanom okamžite zatrhli akékoľvek koketovanie s kacírskou myšlienkou ich neutrality a neúčasti vo vojenských blokoch, ako o tom blúznil napríklad Václav Havel.

Agresívny charakter euro-americkej civilizácie neumožňuje, aby jej vojnová korisť vôbec uvažovala o tom, že by mohla sama rozhodovať o svojom medzinárodnom statuse podľa vzoru Fínska, Švédska, Rakúska a Švajčiarska. V plánoch NATO nie je miesto pre nejaký súvislejší kordón neutrálny štátov, ktoré by ho izolovali od „agresívneho“ Ruska, pretože v opačnom prípade by sa veľmi ťažko zdôvodňovala samotná potreba existencie NATO po tom, ako Rusko dobrovoľne demilitarizovalo svoje obranné predpolie. A čo je ešte dôležitejšie, kľúčový hráč NATO – USA, nemôže v žiadnom prípade pripustiť, aby sa jeho vojnová korisť – východná Európa, svojvoľne vyhýbala plateniu 2%-ného povinného výpalného, ktoré si nárokuje americký vojensko-priemyselný komplex z titulu víťazstva v „studenej vojne“.

Toto je len veľmi stručný sumár kľúčových hodnôt euro-americkej civilizácie, o ktorých s takým nadšením básnia všetci apologéti liberálneho fašizmu, pričom sa tvária nechápavo, ako vôbec môže niekto spájať liberalizmus s fašizmom. Bohužiaľ, je to tak, liberalizmus v jeho extrémistickej forme je v súčasnosti najväčšou hrozbou pre ľudskú civilizáciu, o čom nás liberálni fundamentalisti svojim konaním každý deň presviedčajú.

Gabriel Gačko