USA, Ukrajina a Litva zablokovaly usnesení OBCE podané Ruskem proti neonacismu

Avatar
Původní autoři
Lotyšsko – veteráni SS divize  
   

10.7.2019 SvobodnéNoviny
Delegáti z Litvy, Británie a Ukrajiny na zasedání Výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární záležitosti OBSE zablokovali usnesení „O boji proti xenofobii, agresivnímu nacionalismu a související nesnášenlivosti“, které navrhla ruská delegace. Ta vyzvala účastnické státy OBSE, aby se postavily proti oslavě členů Waffen SS.

Oslava členů Waffen SS se stala normalizovaným rysem státních vzpomínek v Litvě a na Ukrajině. USA a Spojené království je pokrytecky podporují jako bariéry proti Rusku, a to navzdory operativní kampani pro západní média, která má charakterizovat ruské geostrategické úsilí směrem k multipolaritě jako „pravicové“ nebo „neofašistické“.

Pochod veteránů lotyšských divizí SS kazí hloučky protinacisitických demonstrantů 

OBSE měla vyjádřit hluboké znepokojení nad „rozšířením teorie nadřazenosti na základě rasy, národnosti, náboženství nebo kultury, včetně regionu OBSE“, a také uznat, že neonacismus je „nebezpečným moderním fenoménem“, proti němuž musí politici bojovat. V důsledku toho hlasovalo proti tomuto dokumentu 25 poslanců národních delegací, pouze 11 poslanců hlasovalo pro, 13 se zdrželo hlasování.

Hlavním autorem usnesení byl náměstek Státní dumy Artem Turov. Ten připomněl, že Norimberský tribunál kriminalizoval jak samotnou SS, tak její složky. V tomto ohledu navrhl shromáždění, aby „důrazně odsoudilo uchovávání a šíření neonacistických a agresivních nacionalistických ideologií založených na rasových či národních předsudcích a uvádí, že tyto jevy nelze v žádném případě ani za žádných okolností ospravedlnit. Shromáždění muselo také vyzvat členské státy, aby „aktivně bránily činům glorifikace v jakékoli formě nacistického hnutí, včetně bývalých členů organizace Waffen SS, stejně jako častých pokusů a případů znesvěcení nebo zničení památek“ bojovníků proti nacismu.

V lotyšských školách v hodinách vlastenecké výchovy se glorifikují divize SS.

Dokument byl kritizován delegacemi Spojených států, Litvy, Spojeného království a Ukrajiny, které jej kritizovaly za to, že nedostatečně odsuzuje komunismus. Podle členů americké delegace Rusko údajně neuznává „svůj agresivní nacionalismus na Ukrajině a v Gruzii“.

Těsně před tím přijal Výbor pro politické záležitosti a bezpečnost Parlamentního shromáždění OBSE protiruské usnesení o Krymu. V textu usnesení, jehož autorem je zástupce Nejvyšší rady Ukrajiny, Artur Gerasimov, se uvádí, že Krym není uznán jako součást Ruska. Poznamenává se, že OBSE „respektuje suverenitu a územní celistvost“ Ukrajiny a považuje Krym a Sevastopol za součást jejích hranic.

– – –