A revoluce může začít

Avatar
Původní autoři

Erik Best
14. 8. 2019   EB
Americký zahraničně-politický expert Charles Gati v dubnu 1990 ve své zprávě napsal, že do léta a brzkého podzimu 1989 nedávalo sovětské vedení nijak zjevně najevo své znepokojení s československým vedením. Jedním z prvních náznaků, napsal, byl rozhovor v Izvestiích ze 7. srpna 1989 s Rudolfem Hegenbartem, členem ÚV KSČ odpovědným za StB. 


V tomto článku Hegenbart propagoval perestrojku v Československu a řekl, že nejtěžší bude „dostat lidi na naši stranu.“ Jakmile začne demokratizační proces a budou nastartovány hluboké ekonomické reformy, řekl, bude možné provést „kádrovou obměnu.“ Jestli KGB (Gati předpokládal, že pro ni Hegenbart pracoval) měla na mysli obměnu Miloše Jakeše za Hegengarta není jasné (měl infarkt). Jasné ale je, že kádrová obměna, kterou KGB dostala, byla obměna Václava Havla za Gustáva Husáka.